Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2007

2ο Δημοτικο Συμβουλιο 15-1-2007

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 2. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης, για το έτος 2007
 3. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2007
 4. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Λαϊκής αγοράς για το έτος 2007
 5. Αναπροσαρμογή δικαιώματος χρήσης των δημοτικών αποβάθρων (Ν. Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου) για το έτος 2007
 6. Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης εντύπου του Δήμου.
 7. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας, στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2007
 8. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2007
 9. Εκλογή Αντιπροσώπου (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στο Δ.Σ του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης
 10. Εκλογή Αντιπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στο Δ.Σ του Συνδέσμου Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης. (ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.)
 11. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώπων.(Ν.2734/99 αρθρ.3 παρ.2)
 12. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στο Α/θμιο Συμβούλιο Κινηματογράφων Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης
 13. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμένων περιοχής θες/νίκης για το έτος 2007.
 14. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ.1 του Π.Δ. 23/2000 , για το χαρακτηρισμό των ακτών της περιοχής μας, ως πολυσύχναστων ή μη
 15. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 2007
 16. Ορισμός δημοτικού Συμβούλου, ως αναπληρωτή Δημάρχου, στην Τριμελή Επιτροπή για τη χορήγηση βεβαιώσεων ,στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων Νομού θες/νίκης.
 17. Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μηχανιώνας
 18. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Ν.Μηχανιώνας
 19. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Μηχανιώνας
 20. Συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών (έργων-προμηθειών) Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2007
 21. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου, με συμβιβασμό, για το έτος 2007
 22. Ορισμός μελών Επιτροπής του αρθρ.7 του Π.Δ. 270/81 εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2007
 23. Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση ή αγορά ακινήτων , για το έτος 2007
 24. Ένταξη στο προσωπικό του Δήμου με σύμβαση Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου, υπαλλήλου της ΔΕΤΑ με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3491(ΦΕΚ 207/2-10-06)
 25. Αποδοχή όρων δωρεάς ακινήτου
 26. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «βελτίωση και ανακατασκευή υφιστάμενου αγροτικού δρόμου σύνδεσης Ν.Μηχανιώνας- Πλαγιαρίου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου