Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

3o Δημοτικό Συμβούλιο Τρίτη 22-2-2011 ώρα 19:30


1. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
2. Σύμβαση προσωρινής παραχώρησης (χρησιδανείου) εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
3. Έγκριση της υπ΄αρ.75/2010 απόφασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
4. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2010 του ΚΑΠΗ Ν. Επιβατών.
Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Ε. Ζαριφέ.
5. Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013-Μέτρο 1.1 και υλοποίησης έργου.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
6. Ορισμός εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης ΑΝΕΘ Α.Ε.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
7. Έγκριση Απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
8. Έγκριση Απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Περαίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου του κ. Βασιλείου Τσολακίδη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Κ. Κούτουκας.
10. Επιστροφή χρημάτων ΤΑΠ από λανθασμένη χρέωση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
11. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
12. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
13. Έγκριση γενομένης δαπάνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
14. Εκλογή μελών ΔΣ στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού στην εταιρεία του Κέντρου Πρόσληψης ΕΛΠΙΔΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
16. Δημιουργία Επιτροπής για την διάνοιξη του Παραλιακού Μετώπου στην περιοχή ΚΑΜΠΙΓΚ Αγ. Τριάδας (ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α.Ε.).
Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Β. Αθανασιάδης.
17. Αντικατάσταση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου Κερασιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
18. Έγκριση της υπ΄αρ.10/2011 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Αθλητισμού Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι. Βασιλειάδης.
19. Έγκριση πρακτικού παραλαβής της μελέτης «Αντικατάσταση - επέκταση-βελτιστοποίηση Υδρευτικού δικτύου του ΤΔ Περαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
20. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων, πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση των οδών Λυκούργου και Έλλης στο ΤΔ Περαίας (από Ανθέων έως Θερμαϊκού)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
21. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οριστική μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δ.Δ. Κερασιάς Δήμου Μηχανιώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
22. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
23. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Επανομής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
24. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Επανομής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
25. Έγκριση Παραλαβής της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, Φυτοτεχνικής Προμελέτης της Μελέτης «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
26. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή κερκίδων και χώρων αποδυτηρίων - λουτρών-W.C. στο γήπεδο Ν. Επιβατών (Β΄ Φάση)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
27. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο ΤΔ Αγγελοχωρίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
28. Εκδίκαση ενστάσεων για την πρόταση Τροποποίησης ρυμοτομίας στα ΟΤ 14 και ΟΤ 15 Κ.Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού με τον καθορισμό: α) Χώρου Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου σε ολόκληρο το ΟΤ 15 Κ.Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού, β) Χώρου Πολιτιστικών Λειτουργιών - Ι. Ναού σε ολόκληρο το Ο.Τ.14.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
29. Αναστολή οικοδομικών εργασιών για την ίδρυση των Νέων Κοιμητηρίων Περαίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
30. Άσκηση έφεσης επί της με αρ.2973/2010 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου, για αποχαρακτηρισμό έκτασης στο ΟΤ 3 Αγ. Τριάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
31. Έγκριση 1ης παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση κοιν. οδού 32, προσπέλασης από κόμβο επαρχ. οδού 27 με κοιν. οδό 32, έως είσοδο περιοχής κεραιών Ε.Ρ.Τ.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
32. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
33. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου «Κατασκευή βοηθητικών αθλητικών εγκαταστάσεων- προπονητηρίων ποδοσφαίρου με πλαστικό τάπητα Αγ. Τριάδας και Περαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
34. Κατανομή ποσού 160.582,55 €, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
35. Έγκριση Απολογισμών 2010 Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
36. Συγκρότηση ΔΣ της ΤΕΘ Α.Ε.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
37. Αντικατάσταση πρώην Δημ. Συμβούλου από Ν.Π.Δ.Δ., λόγω παραίτησής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
38. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, ορισμός εκπροσώπου με το νόμιμο αναπληρωτή του, στη Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
39. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
40. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
41. Εξέταση αίτησης Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Επιβατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
42. Έγκριση ραδιοφωνικής κάλυψης των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου. 

3ο Δημοτικό Συμβούλιο: Τρίτη 22-2-2011 και ώρα 19:30

 1. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
 2. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
 3. Σύμβαση προσωρινής παραχώρησης (χρησιδανείου) εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
 4. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 5. Έγκριση της υπ΄αρ.75/2010 απόφασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας.
 6. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 7. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2010 του ΚΑΠΗ Ν. Επιβατών.
 8. Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Ε. Ζαριφέ.
 9. Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013-Μέτρο 1.1 και υλοποίησης έργου.
 10. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 11. Ορισμός εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης ΑΝΕΘ Α.Ε.
 12. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας.
 14. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Περαίας.
 16. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 17. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου του κ. Βασιλείου Τσολακίδη.
 18. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Κ. Κούτουκας.
 19. Επιστροφή χρημάτων ΤΑΠ από λανθασμένη χρέωση.
 20. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 21. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 22. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 23. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 24. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 25. Έγκριση γενομένης δαπάνης.
 26. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 27. Εκλογή μελών ΔΣ στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
 28. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού στην εταιρεία του Κέντρου Πρόσληψης ΕΛΠΙΔΑ.
 30. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 31. Δημιουργία Επιτροπής για την διάνοιξη του Παραλιακού Μετώπου στην περιοχή ΚΑΜΠΙΓΚ Αγ. Τριάδας (ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α.Ε.).
 32. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Β. Αθανασιάδης.
 33. Αντικατάσταση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου Κερασιάς.
 34. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 35. Έγκριση της υπ΄αρ.10/2011 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Αθλητισμού Δήμου Θερμαϊκού.
 36. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι. Βασιλειάδης.
 37. Έγκριση πρακτικού παραλαβής της μελέτης «Αντικατάσταση - επέκταση-βελτιστοποίηση Υδρευτικού δικτύου του ΤΔ Περαίας».
 38. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 39. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων, πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση των οδών Λυκούργου και Έλλης στο ΤΔ Περαίας (από Ανθέων έως Θερμαϊκού)».
 40. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 41. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οριστική μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δ.Δ. Κερασιάς Δήμου Μηχανιώνας».
 42. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 43. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θερμαϊκού.
 44. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 45. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Επανομής».
 46. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 47. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Επανομής».
 48. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 49. Έγκριση Παραλαβής της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, Φυτοτεχνικής Προμελέτης της Μελέτης «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας».
 50. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 51. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή κερκίδων και χώρων αποδυτηρίων - λουτρών-W.C. στο γήπεδο Ν. Επιβατών (Β΄ Φάση)».
 52. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 53. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο ΤΔ Αγγελοχωρίου»
 54. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 55. Εκδίκαση ενστάσεων για την πρόταση Τροποποίησης ρυμοτομίας στα ΟΤ 14 και ΟΤ 15 Κ.Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού με τον καθορισμό: α) Χώρου Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου σε ολόκληρο το ΟΤ 15 Κ.Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού, β) Χώρου Πολιτιστικών Λειτουργιών - Ι. Ναού σε ολόκληρο το Ο.Τ.14.
 56. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 57. Αναστολή οικοδομικών εργασιών για την ίδρυση των Νέων Κοιμητηρίων Περαίας.
 58. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 59. Άσκηση έφεσης επί της με αρ.2973/2010 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου, για αποχαρακτηρισμό έκτασης στο ΟΤ 3 Αγ. Τριάδας.
 60. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 61. Έγκριση 1ης παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση κοιν. οδού 32, προσπέλασης από κόμβο επαρχ. οδού 27 με κοιν. οδό 32, έως είσοδο περιοχής κεραιών Ε.Ρ.Τ.»
 62. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 63. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας».
 64. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 65. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου «Κατασκευή βοηθητικών αθλητικών εγκαταστάσεων- προπονητηρίων ποδοσφαίρου με πλαστικό τάπητα Αγ. Τριάδας και Περαίας».
 66. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 67. Κατανομή ποσού 160.582,55 €, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Θερμαϊκού.
 68. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 69. Έγκριση Απολογισμών 2010 Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
 70. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 71. Συγκρότηση ΔΣ της ΤΕΘ Α.Ε.
 72. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 73. Αντικατάσταση πρώην Δημ. Συμβούλου από Ν.Π.Δ.Δ., λόγω παραίτησής του.
 74. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 75. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, ορισμός εκπροσώπου με το νόμιμο αναπληρωτή του, στη Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011».
 76. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 77. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
 78. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
 79. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
 80. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 81. Εξέταση αίτησης Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Επιβατών.
 82. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 83. Έγκριση ραδιοφωνικής κάλυψης των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου.
 84. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου. 

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Σχετικά με το γραφείο της αντιπολίτευσης


ΕΡΩΤΗΣΗ
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου διαβάζοντας τον νόμο 3852 περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης "Πρόγραμμα Καλλικράτης"  στεκόμενος στο Αρθρο 66 που αναφέρεται στις Δημοτικές παρατάξεις και ειδικότερα στην παράγραφο 7 που αναφέρει: "Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη".
Πιστεύοντας οτι λειτουργείτε Δημοκρατικά χωρίς παρελθοντολογικές τακτικές και επειδή στο προηγούμενο Συμβούλιο ακούστηκαν φωνές όπως "μα εσεις 4 χρόνια δεν μας δίνατε γραφείο" ευελπιστώ στην θετική αντιμετώπιση του θέματος και την παραχώρηση γραφείων στις Δημοτικές Παρατάξεις. (Βέβαια δεν γνωρίζω αν υπάρχουν χώροι και εάν υπάγεται στην δική σας αρμοδιότητα προς λύση η ανωτέρω παράγραφος του αρθρου 66 ή άλλοι είναι αρμόδιοι). Απευθύνομαι σ εσας ως ενεργός πολίτης και ως blogger διότι γνωρίζω την ενασχόληση και την αγάπη που δείχνετε στην  διαδικτυακή bloggoσφαιρα.
με εκτίμηση το  Τσουνάμι.ΑΠΑΝΤΗΣΗ

κε Τσιαουσίδη
Πράγματι ο Καλλικράτης  υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο την νέα δημοτική αρχή, μέσα στο πνεύμα της συνεργασίας και συναντίληψης που απαιτεί η καλλικρατική περίοδος να εξασφαλίσει κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη στις δημοτικές παρατάξεις.   
Αναρωτιέμαι όμως αν πράγματι αυτός που σήμερα ζητά ένα τέτοιο χώρο, έχει άραγε αυτό το πνεύμα της συνεργασίας, που ακόμα και αν δεν ήταν επιβεβλημένο από τον προηγούμενο νόμο, αναμφίβολα ήταν επιθυμητό.  Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μόνη διαφορά του Καλλικράτη με τον προηγούμενο νόμο, σ' αυτό το θέμα είναι ότι έχει αντικατασταθεί η πρόταση "εφ' όσον οι ανάγκες το επιτρέπουν" με το "
οφείλει"
Το ρήμα "οφείλω" όμως πολύ σωστά το χρησιμοποίησε ο νομοθέτης - και δεν χρησιμοποίησε άλλη λέξη, όπως "υποχρεούται" ή "επιβάλλεται" ή "πρέπει άμεσα να δοθεί αυτός ο χώρος". Όπως δεν προσδιορίζει αν αυτός ο χώρος θα είναι στην Περαία, στο Αγγελοχώρι, στο Μεσημέρι, ή πόσα τετραγωνικά θα είναι ο χώρος, αν θα έχει τηλέφωνο ή φαξ, αν έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μολύβι, αν ο γραμματέας έχει IQ "ραδικιού" ή κανονικό, κλπ. Επίσης γνωρίζεις ότι πολύς κόσμος οφείλει, αλλά δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα δεν ξεπληρώνει. 
Φυσικά ποτέ δεν θα συμφωνούσα να μην είναι κάποιος εντάξει στις οφειλές του. Όπως επίσης και δεν δικαιούμαι να βάζω όλους τους πολιτικούς μου αντιπάλους στο ίδιο καζάνι. Δικαιούμαι όμως να έχω διαφορετική άποψη, από αυτή του νομοθέτη. Και είμαι σίγουρος ότι και εσείς - που φαίνεται ότι βλέπετε τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, αφού συμμετείχατε σε μια άλλη παράταξη - πολλές φορές αντιδράτε στην προστατευτικότητα του νόμου για κάποιους εγκληματίες (πχ βιαστές ανηλίκων, εμπόρους ναρκωτικών, κλπ). Με το ίδιο πνεύμα και όχι με ρεβανσιστική διάθεση, σαν νοήμων άνθρωπος αντιδρώ, όταν κάποιοι ενώ όφειλαν να λένε την αλήθεια, όφειλαν να προστατεύουν τα δικαιώματα όλων, όφειλαν να διαφυλάξουν το συμφέρον του δήμου, όφειλαν να σέβονται τα χρήματα των δημοτών, αυτοί έλεγαν ψέματα, έκρυβαν στοιχεία, έδειξαν βαριά αμέλεια στην διαχείριση των συμφερόντων του δήμου, κατασπατάλησαν χρήματα που δεν τους ανήκαν,  και κυρίως δεν σεβάστηκαν κανέναν, παρά μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. Αυτοί οι άνθρωποι (και πάλι σας τονίζω ότι είναι προσωπική μου άποψη), όχι μόνο δεν θα έπρεπε να μιλούν και να διεκδικούν τα δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος, αλλά αν είχαν λίγο τσίπα επάνω τους, έπρεπε να ντρέπονται να σηκώσουν το κεφάλι τους να αντικρίσουν τον οποιονδήποτε δημότη. Σήμερα ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να διεκδικούν. Είναι άραγε τυχαίο που η Ελλάδα έφθασε σ' αυτό το χάλι; Εσείς κε Τσιαουσίδη συμφωνείτε με την τακτική να αφήσει κάποιος δήμαρχος "καμμένη γη" στην επόμενη διοίκηση γιατί δεν τον προτίμησαν με την ψήφο τους οι δημότες; Συμφωνείτε με την λογική να κάψουμε όλο το πετρέλαιο, ή να ξοδέψουμε όλα τα χρήματα ενός ΚΑΠΗ στα γλέντια για να μην έχει η επόμενη διοίκηση χρήματα για να φανεί αδύναμη να βοηθήσει τους ηλικιωμένους; Συμφωνείτε να αφήνουνε απληρωτους εργαζόμενους ή να μη πληρώσουνε τις δανειακές οφειλές, για να τα πληρώσει η επόμενη διοίκηση και μάλιστα αυξημένα. Συμφωνείτε με την ερήμωση του δημαρχείου από εργαζόμενους την 1-1-2011; Συμφωνείτε με το εγκληματικό οικονομικό έλλειμμα στον Δήμο μας; Αλήθεια πως σας φαίνεται όταν κάποιοι που μιλούσαν για πλεόνασμα 3.000.000 ευρώ, σήμερα να έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή στο έλλειμμα του δήμου μας;
Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που σύντομα θα μάθετε με λεπτομέρειες κε Τσιαουσίδη για εμένα είναι "εγκλήματα" που ήδη έχουν συνέπειες στην καθημερινότητά μας και έχουν υποθηκεύσει το μέλλον το δικό μας και κυρίως των παιδιών μας. Και σ' αυτά τα "εγκλήματα" δεν θα έπρεπε κανείς 
πλέον 
να δείχνει ανοχή και να δίνει συγχωροχάρτια.
Σας ζητώ συγνώμη για το θυμό που βγάζω, αλλά ειλικρινά είμαι αγανακτισμένος σε κάθε είδους κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση που μας έχει πάει πίσω πολλά χρόνια και υποχρεώνουν τα παιδιά μας (που δεν φταίνε σε τίποτε) να έχουν ένα χειρότερο μέλλον απ' ότι είχαμε εμείς. Θλίβομαι όταν σήμερα από τα 10 αιτήματα που δέχομαι και τα 10 είναι για εύρεση εργασίας, σε ένα τέτοιο προνομιακό μέρος που ζούμε, που θα έπρεπε να σφύζει από επισκέπτες και να έχει μηδενική ανεργία. Εκνευρίζομαι όταν σήμερα αντί να μιλάμε για ανάπτυξη του τόπου μας, για επενδύσεις, για ένα κοσμοπολίτικο μέρος, αγωνιούμε να εξυπηρετήσουμε την καθημερινότητα και να κλείσουμε τρύπες που άφησαν κάποιοι, επειδή δεν έκαναν καλά την δουλειά τους. Και αυτοί που δεν έκαναν καλά την δουλειά τους σήμερα είτε είναι  είτε θέλουν να είναι στον "αφρό" και στο απυρόβλητο και μάλιστα να διεκδικούν και να κρίνουν ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα που δεν τα έκαναν τόσα χρόνια που ήταν στην διοίκηση. Αλλά ευθύνη έχουν και όσοι, χωρίς να σκεφτούν, χωρίς να το "ψάξουν", ακολουθούν τέτοιους ανθρώπους. Γιατί άραγε δεν θέσατε το ίδιο ερώτημα στον τότε δήμαρχο Μηχανιώνας, όταν αρνήθηκε να δώσει ένα τέτοιο χώρο στην αντιπολίτευση; (Το ερώτημα δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε εσάς κε Τσιαουσίδη, 
αλλά σε όσους ακόμα και σήμερα ακολουθούν και στηρίζουν τον πρώην δήμαρχο). Ρωτήστε τον αν, σήμερα θεωρεί τον ρόλο της αντιπολίτευσης πιο σημαντικό, απ' ότι την προηγούμενη 4ετία;
 
Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως είμαι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό σημαίνει ότι είμαι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων που καλώς ή κακώς ψήφισαν οι δημότες. Και είναι αλήθεια ότι ο κόσμος επιθυμεί πλέον ουσιαστικό έργο και ουσιαστική συνεργασία και συμμετοχή όλων. Και αυτό πρέπει να γίνει . . . και θα γίνει . . . στην ώρα του

με εκτίμηση 
Στεφανίδης Κυριάκος

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Η βαριά κληρονομιά . . . υποθήκη για το μέλλονΟικονομική καταστροφή και «καμένη γη», παραλαμβάνει η νέα διοίκηση του Δήμου μας από ματαιόδοξους, ανεύθυνους και επιπόλαιους καιροσκόπους. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της νέας Διοίκησης του Δήμου Θερεμαϊκού, το έλλειμμα και των τριών Καποδιστριακών Δήμων που συνενώθηκαν ξεπερνά τα 21.500.000 ευρώ. Το νούμερο αυτό έχει την τάση να αυξηθεί αφού υπάρχουν ακόμα προμηθευτές που έρχονται και ζητούν χρήματα τα οποία δεν έχουν τιμολογηθεί. Όσο για τον Δήμο Μηχανιώνας, που η προηγούμενη διοίκηση, προεκλογικά αναφερόταν σε πλεόνασμα 3.000.000 ευρώ, το έλλειμμα της ξεπερνά τα 7.500.000 ευρώ. Ποσό που αποτελεί ρεκόρ για την Μηχανιώνα, αλλά και έλλειμμα τεράστιου μεγέθους σε σχέση με τον πληθυσμό και σε σύγκριση με άλλους δήμους της χώρας.
Εντυπωσιακή πάντως ήταν η έξοδος της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου Μηχανιώνας. Με ένα φοβερό συντονισμό κατάφεραν να δημιουργήσουν τεράστιο διοικητικό κενό στην νέα διοίκηση που την 1-1-2011 παρέλαβε ένα δήμο ερημωμένο από προσωπικό, με διαλυμένα και ακινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα, με φοβερές ελλείψεις στα άκρως απαραίτητα υλικά (πχ φωτοτυπικό χαρτί, χαρτί υγείας, πετρέλαιο θέρμανσης, κλπ). 
Όσο εντυπωσιακή και αν ήταν η έξοδος αυτή, δεν παύει να είναι ανήθικη, αφού είναι στοιχειώδης η υποχρέωση της απερχόμενης διοίκησης να φροντίζει για την ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση. Και όμως, αυτό το αυτονόητο, είναι για όλους αυτούς που αγαπούν τον τόπο τους, αλλά όχι γι’ αυτούς που απλά αγαπούν την εξουσία και ματαιοδοξούν σερνόμενοι μέχρι και στα δικαστήρια.
Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν Πολιτικές, Διοικητικές και Ποινικές ευθύνες, που θα αποδοθούν με την ολοκλήρωση της απογραφής. Σήμερα, αυτό που μας «καίει» είναι πως θα αποφύγουμε την ένταξη μας στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων, κάτι ανάλογο με το «ΔΝΤ».
Οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν τον δήμο μας σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση είναι:
·         Η διείσδυση της πολιτικής και των πολιτικών στη λειτουρ­γία της διοίκησης
·         Η σύγχυση των αρμοδιοτήτων
·         Η ασυνέχεια της εφαρμογής προγραμμάτων
·         Η έλλειψη διοικητικής κωδικοποίησης
·         Η έλλειψη τεχνικών με­θόδων για την ορθολογική δράση και διαχείριση της διοίκησης
·         Τα οργανωτικά προβλήματα
·         Η χαλαρότητα και η ανε­πάρκεια των ελέγχων
·         Ο συγκεντρωτισμός στην διοίκηση
·         Η ανεπάρκεια στην υλικοτεχνική υποδομή
·         Η υποτυπώδης χρήση των πληροφοριακών συστημάτων
·         Η  κακή διαχείριση των κρατικών πόρων
·         Η έλλειψη πνεύματος πρωτοβουλίας και ευθύνης
Σήμερα ξεκινάμε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, με μείωση του κόστους λειτουργίας της και ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προχωράμε στην υιοθέτηση κά­ποιων αναγκαίων μέτρων και πρακτικών, ώστε:
·         Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα στην διοικητική λειτουργία του Δήμου. Έτσι ο δήμος θα αποκτήσει ένα λειτουργικό οργανόγραμμα, ένα καθηκοντολόγιο και ένα σύστημα αξιών για να εμπνέει και να καθοδηγεί τους υπαλλήλους, καθώς και κινήτρων αποδοτικότητας-παραγωγικότητας
·         Να αξιολογείται η δραστηριότητα της διοίκησης
·         Να ελέγχεται η ορθή χρήση των κρατικών πόρων
·         Να δημοσιοποιούνται οι ενέργειες της διοίκησης
·         Να αναβαθμιστεί η επικοι­νωνίας της διοίκησης με τους πολίτες
·         Να αναπτυχθεί η πληροφορική
·         Να υπάρχει ένα αξιοκρατικό σύστημα προσλήψεων
·         Να υπάρχει προγραμματισμός των προσλήψεων
·         Να ενισχύσουμε της υλικοτεχνικής υποδομής
·         Να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διοικητικής δράσης
·         Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των δαπανών.
·         Να βελτιωθούν οι δημοσιονομικοί ελέγχων, με ανάπτυξη των ελέγχων επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων
·         Να προβλέπονται και να αξιολογούνται οι δαπάνες
Ήδη ξεκινήσαμε την τακτοποίηση των χρεών και των υποχρεώσεων του νέου Δήμου μας, αν και αυτό δυσχεραίνει τις δυνατότητες για επενδύσεις σε έργα υποδομής. Παρ’ όλα αυτά διερευνούμε με πιο έντονο ρυθμό την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων υποδομής, ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ανάπτυξη της περιοχής μας
Η χάραξη πολιτικής για ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για την οριοθέτηση του πεδίου της λήψης αποφάσεων, για τον προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης αλλά και των κριτηρίων κατανομής της, την συστηματική αξιολόγηση των αναγκών και τη μεθοδική αντιμετώπισή τους
Σε κάθε περίπτωση ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ανάπτυξη του δήμου μας, προϋποθέτει βασικά βήματα της μεθοδολογίας του σχεδιασμού και συγκεκριμένα:
-Τον εκ των προτέρων και σαφή προσδιορισμό του σκοπού και των στόχων
-Τη διαμόρφωση δράσεων με σαφώς προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
-Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ανατροφοδότηση με στόχο την πραγματοποίηση βελτιωτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού αρχικά και ενεργειών υλοποίησης.
Η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης είναι πλέον αναγκαιότητα. Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη θα πρέπει να έχει εφικτές λύσεις και να αποτελεί κοινό όραμα των πολιτών.

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Αποκαλύπτουμε το πόρισμα για την υπεξαίρεση στο Δήμο Μηχανιώνας!!


Καταπέλτης κατά του πρώην δημάρχου κ.Γιάννη Μαυρομάτη το πόρισμα 
γράφει ο κος Κουζινόπουλος Σπύρος

Καταπέλτης κατά του τέως δημάρχου Μηχανιώνας, Γιάννη Μαυρομάτη, είναι το  όρισμα των Οικονομικών Επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την υπεξαίρεση ύψους 895.765,83 ευρώ από τα ταμεία του δήμου. Καθώς διαπιστώνει τις βαρύτατες ευθύνες προσωπικά του κ. Μαυρομάτη και την αμέλεια που επέδειξε για την προστασία του δημοτικού χρήματος για χρονικό διάστημα δύο ολόκληρων ετών (2008 και 2009), θεωρώντας ότι έχει συνευθύνη, για την τεράστια ζημία που υπέστη ο Δήμος Μηχανιώνας.

Ακριβώς λόγω των ευθυνών του στη μη προστασία των οικονομικών του δήμου Μηχανιώνας, γίνεται εις βάρος του καταλογισμός του ποσού που χάθηκε από το δημοτικό ταμείο και πλέον ο τέως δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, μαζί με την προϊσταμένη των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, ολόκληρο το ποσό των 895.765,83 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Επιθεωρητής κ. Αθανάσιος Γερονάτσιος που συνέταξε το πόρισμα αλλά και τον χρηματικό καταλογισμό, ο ταμίας του δήμου είχε αρχίσει από τις 30 Ιανουαρίου 2008 να υπεξαιρεί διάφορα χρηματικά ποσά, που στη συνέχεια τα έπαιζε στο τυχερό παιχνίδι «Στοίχημα». Και όπως με έμφαση αναφέρεται στο πόρισμα, «ο ανωτέρω Δημοτικός Ταμίας ασκούσε την ταμειακή διαχείριση του Δήμου, χωρίς έλεγχο από τα αρμόδια όργανα (Δήμαρχο και προϊσταμένη) και τους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας, αφού κατέθετε ή αναλάμβανε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, με προφορική εντολή δημάρχου».

Χωρίς συνυπογραφή

Επίσης, αναφέρεται στο πόρισμα, ο ταμίας «εξέδιδε επιταγές για το διάστημα 2-10-2008 μέχρι 18-11-2009 μόνο με τη δική του υπογραφή, παρά του ότι με τις αποφάσεις του Δημάρχου, περί του ορισμού του ως Δημοτικού Ταμία, έπρεπε για τις ενέργειες αυτές να υπάρχει και συνυπογραφή του Δημάρχου ή της προϊσταμένης των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και επίσης εμφάνιζε τα έσοδα στη διαχείριση σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, μεταχρονολόγησε επιταγή και καταχώρησε χρηματικά εντάλματα στις πληρωμές, χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής».

Σημειώνεται ότι ο δημοτικός ταμίας, που υπηρετούσε στη θέση αυτή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πέθανε λίγο μετά την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης και συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου του 2009. Και οι κληρονόμοι του, έσπευσαν αμέσως να αποποιηθούν την κληρονομιά. Συνέπεια αυτού είναι και το γεγονός ότι ο τέως δήμαρχος θα πρέπει τώρα, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να πληρώσει από την τσέπη του τη ζημία που προκλήθηκε στο ταμείο του δήμου.

"Δεν επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια"

Σχετικά με τον τέως δήμαρχο Μηχανιώνας, αναφέρονται συγκεκριμένα τα ακόλουθα στο πόρισμα των Οικονομικών Επιθιεωρητών:

«Ο Ιωάννης Μαυρομάτης του Γρηγορίου, ως δήμαρχος του Δήμου Μηχανιώνας, που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του δήμου και τις διευθύνει και έχει την αρμοδιότητα να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, δεν επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διότι:

α) Δεν τήρησε ούτε ήλεγξε τον όρο που ο ίδιος έθεσε με σχετικές αποφάσεις του «περί ορισμού Δημοτικού Ταμία» για «συνυπογραφή» από τον ίδιο ή την προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για κάθε συναλλαγή (κατάθεση ή ανάληψη) του Δημοτικού Ταμία με την Εθνική Τράπεζα – κατάστημα Ν.Μηχανιώνας (τραπεζικό λογαριασμό Δήμου) για το διάστημα 30-1-2007 έως 19-11-2009 και επίσης δεν συνυπέγραψε τις επιταγές που εξέδωσε ο Δημοτικός Ταμίας για το διάστημα 2-10-2008 έως 18-10-2009, ενώ πριν τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα συνυπέγραφε τα ανωτέρω παραστατικά ο ίδιος ή η προϊσταμένη. Σημειώνεται δε ότι για το διάστημα από 31-1-2007 έως 9-7-2007 δικαίωμα συνυπογραφής είχε μόνο ο ίδιος, καθόσον η προϊσταμένη στο τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ανέλαβε καθήκοντα στις 10-7-2007.

β) Για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα όχι μόνο δεν συνυπέγραφε τα σχετικά παραστατικά για τις συναλλαγές (αναλήψεις-καταθέσεις) του Δημοτικού Ταμία με την Εθνική Τράπεζα και τις επιταγές που εξέδιδε, αλλά ούτε και διενήργησε έλεγχο στην ακολουθούμενη διαδικασία των συναλλαγών με την τράπεζα από τον Δημοτικό Ταμία και,

γ) Δεν διενήργησε έλεγχο στα διαθέσιμα του Δήμου (χρηματικό υπόλοιπο), όπως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, αν και καθημερινά ήλεγχε τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου, όπως ο ίδιος κατέθεσε αλλά και η πλειονότητα των μαρτύρων το αναφέρουν στις καταθέσεις των».


"Παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του"

Κατόπιν όλων αυτών, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές επισημαίνουν ότι: «Οι ανωτέρω παραλείψεις του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (σ.σ. του δημάρχου Γιάννη Μαυρομάτη), είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ανωτέρω ελλείμματος (ζημίας) στην ταμειακή διαχείριση του Δήμου Μηχανιώνας, από τον Δημοτικό Ταμία, αφού αυτός ασκούσε την ταμειακή διαχείριση, χωρίς έλεγχο από τον ίδιο και για το λόγο αυτό συνευθύνεται για το συνολικό έλλειμμα (ζημία), αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, μετά της προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μηχανιώνας».

Αυτό το «αλληλεγγύως και εις ολόκληρο» σημαίνει ότι εάν τα περιουσιακά στοιχεία του ενός δεν φτάνουν για την κάλυψη του μισού ποσού των 895.765,83 ευρώ, τότε ο άλλος θα κληθεί να καλύψει όλο το υπόλοιπο ποσό.

Ποιοί έκρυβαν το πόρισμα;

Είναι ενδεικτικό επίσης αυτό που αναφέρει ο Οικονομικός Επιθεωρητής κ. Αθ. Γερονάτσιος ότι ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου 2010 κλήθηκε ο κ. Μαυρομάτης να καταθέσει εντός 48 ωρών, μαζί με την προϊσταμένη του Δήμου, «το ποσό των 895.765,83 ευρώ, το οποίο αποτελεί έλλειμμα (ζημία) της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Μηχανιώνας, δεν το έπραξε μέχρι σήμερα». 

Τα στοιχεία του πορίσματος, που επιτέλους βλέπει το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν πλήρως τα όσα από τον περασμένο Σεπτέμβριο αποκαλύπταμε για την ύπαρξή του αλλά και τις τεράστιες ευθύνες Μαυρομάτη που αναφέρονται σε αυτό. Σημειώνουμε δε σχετικά με το πόρισμα, ότι υπήρξαν πολύμηνες προσπάθειες τόσο του ίδιου αλλά και κρατικών λειτουργών και κομματικών παραγόντων να κρατηθεί μυστικό, ιδιαίτερα στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ώστε να μην πληροφορηθεί το εκλογικό σώμα για τις ευθύνες του και να καταφέρει να εκλεγεί δήμαρχος Θερμαϊκού, κάτι που τελικά δεν επιτεύχθηκε.