Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο 26-11-08

Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας.
Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2009 .
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2008.
Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής
Επιτροπής.
Μεταφορά προσωπικού Α.Μ.Ε.Α. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας (Δ.Κ.Ε.Μ.), στο Δήμο Μηχανιώνας ,σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και του Ο.Α.Ε.Δ., για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας κατά το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας , στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμένων περιοχής Θες/νίκης για το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 2009.
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου, με συμβιβασμό, για το έτος 2009.

Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών (έργων – προμηθειών), Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2009
Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2009.
Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση ή αγορά ακινήτων, για το έτος 2009.
Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Πολιτιστικό Κέντρο Μηχανιώνας»
Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας
Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας.
Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας
Αποδοχή ποσού ΣΑΤΑ 2008 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Δ. Αγγελοχωρίου»
Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής τευχών δημοπράτησης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου Μηχανιώνας για την υλοποίησης των έργων «κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στη Ν.Μηχανιώνα» και «Ανακατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ», με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης του έργου «Πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Μηχανιώνας»
Έγκριση μελέτης-εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή Τουρμπαλί του Δήμου Μηχανιώνας»

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο 30-10-2008

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2008.
2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής
3. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
4. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τον Ο.Α.Σ.Θ.
5. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Λαϊκής αγοράς
6. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης
7. Αναπροσαρμογή πάγιου τέλους για χρήση κοινοχρήστου χώρου για οικοδομικές εργασίες
8. Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης εντύπου του Δήμου
9. Αναπροσαρμογή δικαιώματος χρήσης των δημοτικών αποβάθρων
10. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων
11. Εκμίσθωση δημοτικών χώρων (αίθουσας εκδηλώσεων, θεάτρου) για εκδηλώσεις κοινωνικού επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα.
12. Έγκριση Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας, χρήσης 2007.
13. Αναίρεση παραχώρησης ακινήτων του Δήμου στην καταργηθείσα Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Ν. Μηχανιώνας.
14. Έγκριση Αίτησης Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας εφαρμογής Λειτουργικού Οργανογράμματος.
15. Έγκριση δαπάνης για την αύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής στο λιμάνι Ν. Μηχανιώνας.
16. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων του έργου «βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
17. Έγκριση εξόδων για την συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ Β ΦΑΣΗ»
18. Δημιουργία Κοινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με το Δήμο Θερμαϊκού και Επανομής.
19. Έγκριση μελέτης-εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αποδυτηρίων στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Τ.Δ. Ν.Κερασιάς και ανακατασκευή των βοηθητικών χώρων»
20. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Θεσσαλονίκης στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς»
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Θεσσαλονίκης στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς»
22. Αποδοχή πρότασης συνεργασίας του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) με το Δήμο Μηχανιώνας.
23. Μίσθωση ιδιόκτητου κτίσματος στη Ν. Κερασιά για χρήση αποθηκευτικού χώρου του Δήμου.

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο 9-10-08

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, Δήμου Μηχανιώνας έτους 2008
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής
 3. Μείωση δημοτικών φόρων και τελών για τους πολύτεκνους
 4. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας-φωτισμού
 5. Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 6. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών , για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας, οικον. χρήσης 2008
 7. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας, οικ. έτους 2007
 8. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς, οικ. έτους 2007
 9. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου, οικ. έτους 2007
 10. Έγκριση απολογισμού Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης, οικ. Έτους 2007
 11. Έγκριση απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη , οικ. έτους 2007
 12. Έγκριση απολογισμού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας, οικ. έτους 2007
 13. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αγγελοχωρίου «Ο ΦΑΡΟΣ» Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Δήμου Μηχανιώνας
 14. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας, ως προς την ετήσια επιχορήγησή του
 15. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης, ως προς την ετήσια επιχορήγησή της
 16. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Μηχανιώνας, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «ένταξη ΟΤΑ στη Β φάση Εθνικού Δημοτολογίου»
 17. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Μακεδονίας Θράκης για το έργο «Βελτίωση λιμενικών υποδομών ιχθυόσκαλας του λιμανιού Ν. Μηχανιώνας»
 18. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Μακεδονίας Θράκης για το έργο «ανακατασκευή και συντήρηση Φάρου Αγγελοχωρίου»
 19. Τροποποίηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την ένταξη των έργων «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας» και «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας» -Αποδοχή χρηματοδότησης.
 20. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας»
 21. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας»
 22. Επικαιροποίηση της αριθ. 234/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στο χώρο του «Μαντούκειου Γηροκομείου»
 23. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτρική παροχή του νέου Λυκείου Ν. Μηχανιώνας
 24. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση στύλων ΔΕΗ λόγω διάνοιξης οδών
 25. Εξέταση αιτήσεων πολιτών , για την ενίσχυση δημοτικού φωτισμού
 26. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. και της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ΔΑΝΕΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Παράκτιου Βοτανικού Πάρκου στο Οικολογικό Θεματικό Πάρκο «Ελληνικός Θαλάσσιος Κόσμος» στο Δήμο Μηχανιώνας
 27. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού ακινήτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. για τη δημιουργία και λειτουργία Πανεπιστημιακού «Παράκτιου Βοτανικού Πάρκου». Επέκταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου Κ.Ε.Δ. με τη συμμετοχή της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ΔΑΝΕΘ Α.Ε. , για την ανάπτυξη δημοσίου ακινήτου της περιοχής (ΑΒΚ 2628)

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο 20-2-2008

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2008.
2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μηχανιώνας.
4. Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Κ.Ε.Μ. έτους 2008.
5. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου της Δ.Κ.Ε.Μ.
6. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Θεσσαλονίκης του Τ.Δ. Ν.Κερασιάς»
7. Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μηχανιώνας.
8. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ 2007) για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.
9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μηχανιώνας και Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, για το έτος 2008.
10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας και της Δ.Κ.Ε.Μ., για την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών πολιτισμού.
11. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας και της Δ.Κ.Ε.Μ., για την υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων.
12. Καθορισμός τρόπου υπολογισμού δημοτικών τελών και φόρων και Τέλους Ακίνητης περιουσίας για τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
13. Καθορισμός ύψους τελών χρήσης υπεδάφους κοινοχρήστων χώρων , τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
14. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας .
15. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας.
16. Αποδοχή της απόφασης έγκρισης του έργου «Ενίσχυση της Διασυνοριακής Συνεργασίας , μέσω της Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων από την Ελλάδα και την πΓΔΜ στο Τομέα του Τουρισμού» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΠΙ/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ» , Μέτρο 2.3 : «Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης» , συνολικού προϋπολογισμού ύψους 250.000,00 €
17. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του
Δήμου Μηχανιώνας.
18. Έγκριση μετακίνηση Δήμαρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας
19. Έγκριση εξόδων κίνησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , για εκτέλεση
υπηρεσίας εκτός έδρας.
20. : Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου.
21. : Επιστροφή ποσού από δημοτικά τέλη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
22. : Οικονομική ενίσχυση δημοτών.
23. : Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης 1ου Διαγωνισμού Πρασίνου
(μπαλκονιού - κήπου) και ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

Δημοτικο Συμβουλιο 21-01-2008

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μηχανιώνας.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, για το έτος 2008, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, για το έτος 2008, με σύμβαση εργασίας Ιδ.Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
4. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Ν.Μηχανιώνας στο Δήμο και Νομικά Πρόσωπα, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου .
5. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.) (Φ.Ε.Κ. 2410/21-12-2007)
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ( με τον αναπληρωτή του) στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΣΚ ΑΕ του έργου «Ανέγερση νέου 12/θέσιου διδακτηρίου Ενιαίου Λυκείου Ν.Μηχανιώνας
7. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Κινηματογράφων Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης.
8. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας.
9. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν.Μηχανιώνας.
10. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας.
11. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής 2ουν Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας.
12. Εγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.
13. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΛΑ. Ν.Μηχανιώνας»
14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
15. Υποβολή πρότασης προς τη Ν.Α.Θ. για τροποποίηση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή νησίδων κόμβου Ε.Ο. 27 στη διασταύρωση με την οδό Κ. Βάρναλη στη Ν. Μηχανιώνα για την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών» στα πλαίσια της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
16. Υποβολή πρότασης προς Σ.Χ.Ο.Π. για χαρακτηρισμό του «αγροτικού» δρόμου σύνδεσης Μηχανιώνας -Επανομής σε «κοινοτικό».
17. Ανοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank και ορισμός υπευθύνου για την κίνηση του σχετικά με τη συνομολόγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την προμήθεια οχημάτων ειδικών χρήσεων.
18. Εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία Ν.Μηχανιώνας.
19. Εγκριση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Μ έτους 2008.
20. Καθορισμός και οριοθέτηση χώρων όπου επιτρέπεται το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο- Αναπροσαρμογή τελών , για το έτος 2008.
21. Αναπροσαρμογή τελών υπαίθριων διαφημίσεων για το έτος 2008.
22. Καθορισμός ορίου ταχύτητας στους αγροτικούς δρόμους του Δήμου Μηχανιώνας.
23. Εγκριση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από την εταιρεία FORTHNET Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ως τελικού αποδέκτη της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» στο Μέτρο 4.2 του Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.
24. Έναρξη διαβουλεύσεων για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Μεταναστών.
25. Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή «Τούζλα»