Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

4.000.000 ευρώ τα χρέη του Δήμου Θερμαϊκού για τα τσαρδάκια της Μηχανιώνας

Άρθρο του Γιώργου Λαζαρίδη για το πρόστιμο που επέβαλε η Πολεοδομία στο Δήμο Μηχαιώνας για τα τσαρδάκι
Λαζαρίδης Γιώργος
Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης
Ενώ κάποιοι διαδίδουν ανεύθυνα ότι διαγράφησαν τα πρόστιμα για τα τσαρδάκια της Νέας Μηχανιώνας, η διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού προσπαθεί εναγωνίως να βρει τρόπους αντιμετώπισης του τεράστιου προβλήματος που δημιουργούν τα τεράστια πρόστιμα, που έφτασαν στο ύψος των 4.000.000 ευρώ!

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

10o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 12-7-2012 ώρα 20:00


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (Πράσινο Ταμείο) με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
  2. Έγκριση της υπ΄αρ.64/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.