Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 10-2-09

 1. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Μηχανιώνας.
 2. Καθορισμός μικρότερου χρηματικού ποσού, τηρούμενου σε μετρητά στο ταμείο του Δήμου, από το ανωτέρω τιθέμενο όριο της ΚΥΑ 4686/22-01-2008 (ΦΕΚ 164/05-02-2008)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2009.
 4. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της ΔημαρχιακήςΕπιτροπής.
 5. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελετών για το έργο «επισκευή και ενίσχυση Φάρου Αγγελοχωρίου»
 6. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης Η/Μ του έργου «επισκευή και ενίσχυση Φάρου Αγγελοχωρίου»
 7. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης στατικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης του έργου «επισκευή και ενίσχυση Φάρου Αγγελοχωρίου»
 8. Ανάθεση εκπόνησης μελέτης στατικής αποτίμησης πρότασης ενίσχυσης και αποκατάστασης του έργου «επισκευή και ενίσχυση Φάρου Αγγελοχωρίου»
 9. Έγκριση μετακίνησης δημοτικού υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο με θέμα «Αρχές συντήρησης-αποκατάστασης-επισκευής πέτρινων φάρων»
 10. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δήμου Μηχανιώνας Β' Φάση»
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Μηχανιώνας». Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β»
 12. Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου σε : α) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΥΠΟ β) ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ γ) ΔΗΜΟΤΕΑΕΙΑ
 13. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας.
 14. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας.
 15. Ορισμός δημοτικού συμβούλου, ως μέλος του Δ.Σ. της Δ.Α.Ν.Ε.Θ.
 16. Ορισμός Αντιπροέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
 17. Ορισμός δημοτικού συμβούλου, ως μέλος του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας.
 18. Χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου σε υφιστάμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 19. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2009.
 20. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για το έτος 2009.
 21. Σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας Τελετών Δήμου Μηχανιώνας-Ανάθεση σύνταξης οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας.
 22. Ανταλλαγή ακινήτων για αποζημίωση της αριθ. 022667 ιδιοκτησίας (αριθ. οικ.02 Ο.Τ. Γ116) στην πράξη εφαρμογής.
 23. Ανταλλαγές ακινήτων για αποζημίωση στην πράξη εφαρμογής των ιδιοκτησιών: α) 022517 αριθ. οικ. 04 Ο.Τ. Γ095  β) 022909 αριθ. οικ. 02 Ο.Τ. Γ102  γ) 022402 αριθ. οικ. 02 Ο.Τ. Γ140 δ) 021813 αριθ. οικ. 01 Ο.Τ. Γ079
 24. Οικονομική ενίσχυση απόρου.
 25. Προέγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Μηχανιώνας
 26. Ενημέρωση για την κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μηχανιώνας.
 27. Δωρεάν παραχώρηση (παράταση) χρήσης ακινήτου Δήμου Μηχανιώνας στη Δ.Κ.Ε.Μ. για τη λειτουργία του Δημαράκειου Παιδικού Σταθμού .
 28. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και τη ΔΚΕΜ για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού