Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

9o Δημοτικό Συμβούλιο Τρίτη 26-4-2011 ώρα 17:00


 1. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 2. Έκτακτη επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 3. Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.
κάντε κλικ για να ακούσετε ζωντανά την συνεδρίαση

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

8o Δημοτικό Συμβούλιο Τρίτη 19-4-2011 ώρα 16:00

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ. 
 2. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ. 
 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλη 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 5. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για τον έλεγχο ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 6. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 94/2011 απόφασης του ΔΣ, για τη συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Προγραμματική σύμβαση για την «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 7. Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις των μελών του ΔΣ των ΝΠΔΔ του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 8. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, για το μήνα Απρίλιο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 9. Εκμίσθωση ακινήτου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 10. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στο Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 11. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή σε επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 12. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης «Πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) σε υφιστάμενα Δημόσια Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 13. Προγραμματισμός Προσλήψεων έτους 2011, για την κάλυψη αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας 
 14. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 15. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και κανονισμού εργασιών του Λιμενικού Γραφείου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 16. Έγκριση παράδοσης και παραλαβής του ΝΠΔΔ Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Θ.)». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 17. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για χορήγηση άδειας εκσκαφής και παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση ενός υπαίθριου κατανεμητή ONU τύπου Β΄ και την κατασκευή φρεατίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 18. Τροποποίηση της υπ΄αρ.348/10 ΑΔΣ, που αφορά στην έγκριση παράτασης ισχύος του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Κ.Χ.42 Τ Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής 
 19. Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 20. Έγκριση παράτασης ισχύος του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Κ. Χ. 42Τ Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 21. Παραλαβή έργων-μελετών του πρώην Δ. Μηχανιώνας από την ΤΥΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 22. Άρση αναστολής συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο στην οδό Κυζίκου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 23. Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμηση εν ζωή αξίας ζώων κ.λπ.) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 24. Παραχώρηση κατά χρήση με δικαίωμα ανέγερσης για πέντε (5) έτη στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. του Ο.Τ Γ 215 Επανομής με σκοπό την προσθήκη προκατασκευασμένων αιθουσών και W.C. βαρέως τύπου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 25. Έγκριση της υπ΄αρ.7/2011 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Επανομής, που αφορά στον απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Ακριβά Ανταποδοτικά Τέλη και . . . κροκοδείλια δάκρυα

Υπάρχει άραγε κανείς που να συμφωνεί με τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη;
Γιατί άραγε η διοίκηση του Δήμου μας να επιβάλει αυξήσεις από 0 – 24% στους δημότες; Είναι άραγε ανάλγητη και δεν αντιλαμβάνεται την οικονομική κρίση που μαστίζει όλους μας;
Πως ορίζονται τα δημοτικά τέλη ως ακριβά;
Γιατί αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη;
Θα έχουμε καλύτερη καθαριότητα;
Τι αυξήσεις στα τέλη επέβαλαν την προηγούμενη 4ετία οι δήμαρχοι που σήμερα κόπτονται για τους δημότες και κατά πόσο ήταν ανταποδοτικά;


Εδώ και δεκαετίες πληρώνουμε ανταποδοτικά τέλη για να έχουμε καθαριότητα και φωτισμό στον Δήμο μας. Οι σημαντικές αυτές υπηρεσίες, καλώς ή κακώς, πληρώνονται από τους κατοίκους υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο (ΣτΕ \ 2462/1999, 649, 950/81). Μια σωστή Δημοτική Διοίκηση πρέπει να σχεδιάσει τον οδικό χάρτη για μια καθαρή πόλη με κατάλληλο φωτισμό. Κανένας δημότης δεν θα ήταν αντίθετος να πληρώσει αυτό που του αναλογεί, αρκεί να έχει τις σωστές υπηρεσίες. Όσοι αντιδρούν αισθάνονται ότι «πληρώνουν πολλά για υποτυπώδεις υπηρεσίες», ουσιαστικά δηλαδή, πιστεύουν ότι τα τέλη που πληρώνουν δεν είναι ανταποδοτικά.


Υπήρχαν δήμαρχοι της περιοχής μας που ποτέ δεν σχεδίασαν – οργάνωσαν και εφάρμοσαν σωστές ανταποδοτικές υπηρεσίες τόσα χρόνια, επέβαλαν υπέρογκες ετήσιες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, και απέδωσαν χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και τεράστια ελλείμματα. Αυτοί λοιπόν οι αναποτελεσματικοί δήμαρχοι, που πρέπει να απολογηθούν για την οικονομική καταστροφή, που προκάλεσαν στον τόπο, σήμερα έρχονται και με κροκοδείλια δάκρυα το «παίζουν» συμπαραστάτες των φτωχών και αδυνάτων δημοτών και καταφεύγουν στις επιβλέπουσες υπηρεσίες για να ακυρώσουν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν αναφέρονται ποτέ στα αίτια των ελλειμμάτων, στην ανυπαρξία αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων και φυσικά δεν έχουν να προτείνουν λύσεις. Ακόμα δεν κατάλαβαν ότι αυτή η λαϊκίστικη πολιτική οδήγησε την χώρα μας σ’ αυτήν την δεινή οικονομική κατάσταση. Ακόμα δεν κατάλαβαν ότι αυτοί οι ίδιοι οδήγησαν τον τόπο μας στο χείλος του γκρεμού. Σήμερα πλέον είναι κοινά αποδεκτό ότι αν υπήρχαν σοβαροί πολίτικοί η χώρα μας αλλά και ο δήμος μας θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.


Η διοίκηση του Δήμου μας βρέθηκε να είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα στην δεινή οικονομική κατάσταση των δημοτών, στα τεράστια ελλείμματα στην καθαριότητα και στον φωτισμό, στο αυξημένο κόστος αποκομιδής των σκουπιδιών και στις προεκλογικές υποσχέσεις γα «μείωση των δημοτικών τελών στο ελάχιστο δυνατό». Η αύξηση των δημοτικών τελών σε ορισμένες δημοτικές ενότητες είναι επιβεβλημένη από τους αριθμούς και η διοίκηση δεν αισθάνεται περήφανη γι’ αυτό.


Νομίζω ότι ο δήμαρχος και η Διοίκηση πρέπει να βγει και να πει την αλήθεια ότι: για να μηδενίσουμε το έλλειμμα στην καθαριότητα και τον φωτισμό (που είναι πάνω από 1.6 εκατομμύρια ευρώ), έπρεπε η αύξηση των τελών να είναι 4πλάσια. Αν θέλαμε ακόμα καλύτερη καθαριότητα τότε, η αύξηση των τελών έπρεπε να είναι 6πλάσια. Ήρθε ο καιρός να εξηγήσει στους δημότες, και θα εξηγήσει σύντομα, τι οικονομικό έλλειμμα παραλαμβάνουμε, ποιοι είναι οι λόγοι και ονομάσει τους ενόχους.


Κατά την γνώμη μου από τον επόμενο χρόνο η διοίκηση θα πρέπει να παρουσιάσει μια έκθεση και προτάσεις στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που θα συσταθεί και αυτή θα αποφασίσει τι καθαριότητα θέλουμε και αν μπορούμε να την πληρώσουμε. Επίσης η διοίκηση πρέπει άμεσα να προωθήσει την ανάπτυξη στον τόπο μας υλοποιώντας κάποια έργα υποδομής και αξιοποιώντας την δημοτική περιούσια. Μέσω της ανάπτυξης θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ένα μέρος του κόστους των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού για να ελαφρύνει έτσι, την τσέπη των δημοτών.