Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

20o & 21ο Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 11-11-2013 ώρα 18:00

20ο Δημοτικό Συμβούλιο Ειδική συνεδρίαση
Μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
21ο Δημοτικό Συμβούλιο Τακτική συνεδρίαση
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

19o Δημοτικό Συμβούλιο Ειδική Συνεδρίαση Τετάρτη 30-10-2013 ώρα 19:00


Μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης
  • Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2012.Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αλεξανδρής».
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ στην Περαία.