Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

5o Δημοτικό Συμβούλιο του 2012 Πέμπτη 1-3-2012 ώρα 18:30


Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1) και θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://now.in/radio/ds_thermaikos

Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Ερωτήσεις
 1. Διαχείριση ογκωδών του Δήμου μας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.
 2. Προσάμμωση στο λιμάνι Ν. Επιβατών. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.
 3. Αποκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Αποδοχή όρων της υπ΄αρ2.1507/οικ.4.60 (Κωδικός Πρόσκλησης 4) Πρόσκλησης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 2. Αποδοχή όρων της υπ΄αρ2.1507/οικ.4.60 (Κωδικός Πρόσκλησης 4) Πρόσκλησης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 3. Συμμετοχή Δήμου Θερμαϊκού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της Δράσης 3. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 4. Συμμετοχή Δήμου Θερμαϊκού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο πλαίσιο της Δράσης 3. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης . 
 5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Ανέγερση 15/θέσιου Λυκείου Ν. Επιβατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 6. Ορισμός εκπροσώπου στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης - Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας Ε. Κεραμιδάκης. 
 7. Καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας.
 8. Ανάκλησης της υτπ΄αρ.443/2011 απόφασης ΔΣ. Τροποποίησης της υπ΄αρ.369/2011 ΑΔΣ, περί καθορισμού αποζημίωσης Προέδρου του ΔΣ της ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας . 
 9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 14. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 15. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 16. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 17. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 21. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 22. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 27. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 29. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 30. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 31. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 32. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 33. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 34. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 35. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 36. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 37. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 38. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 39. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 40. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 41. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 42. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 43. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 44. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 45. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 46. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 47. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 48. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 49. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 50. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 51. Διαγραφή ποσού 1.375,14 € από τους Χ.Κ.139Α ΚΑΙ 139Β /2011.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 52. Έγκριση της υπ΄αρ.03/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 53. Ανέγερση σχολικής στέγης στο Ο.Τ.72Β Δ. Κοινότητας Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 54. Αναπροσαρμογή μισθώματος δύο ενοποιημένων δημοτικών καταστημάτων στο κτίριο «ΔΙΑΣ», στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας με μισθωτή τον κ. Εμμανουήλ Καρδαμήλα.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 55. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.10 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Επανομής, με μισθωτή τον κ. Αστέριο Νάκο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 56. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Θερμαϊκού και ΔΕΥΑΘ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 57. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, για το μήνα Μάρτιο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 58. Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 59. Έγκριση καταβολής εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Κομοτηνή, στα πλαίσια συνεδρίασης της ΚΕΔΕ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 60. Εκμίσθωση 2 Δημοτικών Αναψυκτηρίων σε τμήμα του με αρ.5045 αγροτεμαχίου στη θέση «Ποταμός Επανομής» της Δ. Κοινότητας Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

«Ευαισθησία» δια ροπάλου

Νομίζω ότι κάποιοι έχουν μπερδέψει την έννοια του ακτιβισμού με την αυθάδεια, τον κυνισμό, το ψέμα, την καχυποψία, την υποκρισία, την αγνωμοσύνη. Σήμερα τέτοιες συμπεριφορές τείνουν να καθιερωθούν και θεωρούνται ως φυσιολογικές. 
Ακτιβιστές είναι αυτοί που προσπαθούν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη ή να επηρεάσουν τους ιθύνοντες για κάποια πιστεύω τους που βασίζονται στην αλήθεια, στην κοινή λογική, στο σεβασμό, στην αξιοπρέπεια, στην απλότητα και το κάνουν με τέτοια εσωτερική ηθική παρόρμηση εθελοντισμού μέσα στα πλαίσια της ευγένειας, της μετριοφροσύνης και της καλοσύνης. Ακτιβιστής είναι και ο οποιοσδήποτε blogger ο οποίος γράφει ή αναδημοσιεύει όλα εκείνα τα κείμενα που τον εκφράζουν και θέλει να τα «περάσει» για να βελτιωθεί η κοινωνία μας.
Με υπόμνημα, που κατέθεσε, μια μέρα πριν, στο Δημοτικό Συμβούλιο μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Θερμαϊκού», ζητά την στήριξη της Δημοτικής Αρχής σε κάποιες δράσεις, που αποφάσισαν. Συγκεκριμένα ζήτησαν: α) συγκεκριμένους χώρους για τις ανάγκες των αστέγων, β) παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων γης, ώστε να καλλιεργηθούν από τους ίδιους (έναντι συμβολικού τιμήματος), γ) στεγασμένο χώρο για τις συνελεύσεις και δράσεις των, δ) την κάλυψη τους κόστους ηλεκτροδότησης γραφείων, ε) την υδροδότηση (προφανώς δωρεάν) των χωραφιών που καλλιεργούν. 
Επειδή το θέμα των αστέγων είναι σημαντικό, θεώρησα ότι θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι στο φάκελο κάθε δημοτικού συμβούλου, υπήρχε αυτό το υπόμνημα, και στην αρχή της συνεδρίασης ενημέρωσα ότι οι υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι θα εξετάσουν τα αιτήματα και θα απαντήσουν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Φυσικά και έδωσα τον λόγο στον κο Κουκουριγκο που ζήτησε να τοποθετηθεί και να εξηγήσει περαιτέρω το υπόμνημα αυτό, ως δημοτικός σύμβουλος και ως μέλος αυτής της ομάδας. Παρ’ όλα αυτά κάποια μέλη της ομάδας απαίτησαν να πάρουν τον λόγο και ζήτησαν να πάρουμε άμεσα απόφαση για τα αιτήματά τους. Θέλησαν δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς εισήγηση από τους υπεύθυνους αντιδημάρχους, οι δημοτικοί σύμβουλοι να παραχωρήσουν στην ομάδα αυτή, η οποία υπ’ όψιν δεν έχει καμιά νομική υπόσταση, δημοτική γη και να χρηματοδοτήσουν κάποιες δράσεις τους. Εξήγησα λοιπόν τους λόγους για τους οποίους δεν θα συζητηθεί το υπόμνημα αυτό, αλλά για μια ακόμα φορά κάποιοι από αυτή την ομάδα έβρισαν χυδαία όλους τους δημοτικούς συμβούλους. 
Θεωρώ αυτή την συμπεριφορά των συγκεκριμένων ομάδων, που απαιτούν να μιλήσουν ή απαιτούν να αποσιωπήσουν κάποιους και βρίζουν χωρίς να σέβονται τίποτε, είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτη και προσβλητική για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκμεταλλεύονται το δημοκρατικό συναίσθημα και την ανοχή των δημοτικών συμβούλων αλλά και την δική μου, που ως πρόεδρος προσπαθώ να εφαρμόσω τον κανονισμό, που ψήφισε σύσσωμο - για πρώτη φορά - το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κανονισμός αυτός καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές και δίνει την δυνατότητα στον πρόεδρο να αποβάλει από την αίθουσα, αυτούς που διαταράσσουν την τάξη και παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Οι ίδιοι με προκλητική ασέβεια προς τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, συχνά βιντεοσκοπούν χωρίς άδεια τις συνεδριάσεις και τις αναρτούσαν παράνομα στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός προβλέπει ότι μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να δώσουν τέτοια άδεια, κάτι το οποίο ζήτησα και εγώ όταν εισηγήθηκα να εκπέμπετε η συνεδρίαση του ΔΣ μέσω διαδικτύου. Δεν σεβάστηκαν το γεγονός ότι η δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά τους προσέφερα την ίδια την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προβούν σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις, που ήθελαν αν αναπτύξουν. Οι ίδιοι άνθρωποι πολλές φορές δημιούργησαν επεισόδια μέσα στην αίθουσα του ΔΣ και έδωσαν αρνητικότατη εικόνα για τον τόπο μας στα εθνικά ΜΜΕ. 

Οι λόγοι της αντιπαλότητας για την Κοινωνική πολιτική
Θα μπορούσα πράγματι να συμφωνήσω ότι, όλες αυτές οι ιδέες της ομάδας είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσα επίσης να δεχτώ ότι η δημοτική αρχή δεν δείχνει την απαιτούμενη «ευαισθησία» που επιδεικνύει αυτή η ομάδα. Θα μπορούσα να παραβλέψω το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανενός είδους νομιμοποίηση, που θα επέτρεπε την δημοτική αρχή να επιχορηγήσει νόμιμα τις δράσεις αυτές. Θα μπορούσα να παραβλέψω το γεγονός ότι δεν προβλέπεται πουθενά καμιά νομιμοποίηση για συλλόγους, σωματεία ή συνδέσμους που να ασκούν κοινωνική πολιτική και να διεκδικούν επιχορήγηση από τον Δήμο, όπως κάνουν τόσα χρόνια οι Πολιτιστικοί ή αθλητικοί σύλλογοι. Θα μπορούσα επίσης να παραβλέψω το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου μας είναι τραγική σε τέτοιο βαθμό, που θα πρέπει να επανεξεταστεί εκ θεμελίων το καθεστώς της επιχορήγησης πολιτιστικών ή αθλητικών συλλόγων, που πράγματι προσφέρουν πολλά στην τοπική μας κοινωνία. Αυτό όμως που δεν μπορώ να παραβλέψω είναι το γεγονός ότι: 
 • η συμπεριφορά κάποιων από την ομάδα είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτη προς τους θεσμούς γενικότερα
 • μέλη αυτής της ομάδας πρώην συνδικαλιστές που στήριξαν στο παρελθόν όλη αυτή την καταστροφική για την χώρα μας πολιτική, σήμερα υποκριτικά το παίζουν αντιμνημονιακοί
 • οι μέχρι τώρα δράσεις τους είναι αμφιβόλου υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας
Νομίζω ότι όλες αυτές οι «ευαίσθητες» δράσεις της ομάδας αποτελούν το περιτύλιγμα μιας πολιτικής, που θέλουν να περάσουν ή καλύτερα να επιβάλλουν. Αν πράγματι οι προθέσεις τους ήταν αγνές και δήλωναν εθελοντές σε τέτοια κοινωνικά θέματα, τότε το λογικότερο θα ήταν να απευθυνθούν προς την Δημοτική Αρχή και να ζητήσουν συνεργασία – συντονισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μέλη αυτής της ομάδας γράφουν σε blog ή αναπαραγάγουν οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει, αληθινό ή ψεύτικο, για να κάνουν αντιπολίτευση στην διοίκηση. Για παράδειγμα σε πρόσφατες αναρτήσεις γράφουν : 
 1. Είστε υποταγμένοι και χειραγωγούμενοι από τον δικομματισμό.... κρατήστε όμως τα προσχήματα. Η Δημοτική αρχή ως γνωστό τελεί υπό καθεστώς διάλυσης, όπως ξεκάθαρα αποκαλύπτεται από τις εκρηκτικές διαφωνίες και προσβλητικές (πολλές φορές) αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας σε κάθε συνεδρίαση ΔΣ, αλλά και από την πανθομολογούμενη (από εχθρούς και φίλους) ανεπάρκεια της λειτουργίας της.
 2. Αδιάφορη και πλαδαρή η ενημέρωση της Δημοτικής αρχής στην Αγία Τριάδα
 3. Ο Δήμος Θερμαϊκού προπαγανδίζει φλιπεράκια και φρουτάκια;
 4. Αναλγησία με Πρωτόκολλο (από τον Όθωνα από την Βόρια Κορέα)
 5. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Έρευνα στο Δήμο Θερμαϊκού από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος. Μεγάλη απάτη αποκαλύπτεται στο Δήμο Θερμαϊκού για τη μαύρη εργασία. Η καλοστημένη μαύρη επιχείρηση έχει προκαλέσει την παρέμβαση του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης ενώ στο στάδιο του ελέγχου μπήκε το “τμήμα των εσωτερικών υποθέσεων” καθώς και το “τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος”.
Αν αυτά δεν είναι πολιτική, τότε τι είναι; Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να έβγαιναν και να έλεγαν ότι οραματίζονται μια άλλη τοπική αυτοδιοίκηση και γι’ αυτό θα προσπαθήσουν. Είναι ντροπή κάποιοι να διεκδικούν την αποκλειστικότητα στην ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες, απλά για να περάσουν καλύτερα την πολιτική τους. Είναι επικίνδυνο να το παίζουν σωτήρες του λαού και να παρασύρουν κόσμο για να μην πληρώσουν το άδικο, κατά γενική ομολογία, χαράτσι. Είναι ανέντιμο να συμπεραίνουν υποκριτικά ότι ο Δήμος προπαγανδίζει δήθεν φλιπεράκια και φρουτάκια, όταν όλοι γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε υπηρεσία μέσω διαδικτύου στηρίζεται, είτε σε συνδρομές είτε σε διαφημίσεις - αντί να εκθειάζουν το γεγονός ότι σ’ αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία, η δημοτική αρχή εκπέμπει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, χωρίς καμία δαπάνη. Είναι ανήθικο να γράφουν ψέματα ότι υπάρχει καλοστημένη απάτη και έρευνα από το ΣΔΟΕ ενάντια στην Δημοτική Αρχή. Τέτοιες πρακτικές είναι απαράδεκτες και εγώ τουλάχιστον δεν πρόκειται να στηρίξω. Να είναι σίγουροι ότι θα με βρουν απέναντί τους.

Πρόταση για υποστήριξη σοβαρών ομάδων
Θεωρώ ότι ως διοίκηση του Δήμου πρέπει να στηρίξουμε εκείνες τις ομάδες πολιτών που συμβάλλουν στη θεραπεία της νοσηρής πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας μας και δηλώνουν εθελοντές στην επίλυση των προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν από την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι μόνο αυτοί μπορούν να βοηθήσουν να βγει η πατρίδα μας από την άθλια κρίση, που βιώνουμε όλοι μας. Έχω βαρεθεί την κακομοιριά την κλάψα κάποιων «ευαίσθητων». Ο ρόλος των οργανωμένων αγανακτισμένων, των οργανωμένων ευαίσθητων ομάδων, των φιλανθρωπικών κινημάτων, των κινημάτων «δεν πληρώνω», κλπ δεν έχει καμιά σχέση με τον εθελοντισμό. Ο όρος «εθελοντής» είναι αυτός που προσφέρει με την θέλησή του, χωρίς ιδιοτέλεια. Με την φιλανθρωπία δεν λύνονται ούτε οι πολιτικές αδυναμίες, ούτε τα κοινωνικά προβλήματα. Η φιλανθρωπία είναι μεν, πολύ σημαντική, αλλά όπως είπε ο Ιερός Αυγουστίνος «δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τη δικαιοσύνη που δεν απονεμήθηκε». Σέβομαι το έργο της εκκλησίας μας και κάποιων φιλανθρωπικών οργανώσεων, που χωρίς να κάνουν πολιτική, με σύνεση και εχεμύθεια προσπαθούν να βοηθούν όσους μπορούν από αυτούς που έχουν ανάγκη. Σέβομαι τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τους αιμοδότες, τους πραγματικούς ακτιβιστές, κλπ
Ο δήμος δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά διοικείται από κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εφαρμόσουν μια πολιτική για να βελτιωθεί η ευημερία των συνδημοτών τους. Άρα ο δήμος πρέπει να βοηθήσει στην ανατροπή των στρεβλώσεων του ατομικού και του δημόσιου βίου, να προωθήσει και να εφαρμόσει κάποιες αναπτυξιακές δράσεις, και να εφαρμόσει κάποια κοινωνική πολιτική, στα όρια που του επιτρέπει η οικονομική του κατάσταση. Και επειδή ζούμε σε μια οικονομική κρίση, ο εθελοντισμός έχει ιδιαίτερη αξία. Και αυτόν τον εθελοντισμό θα πρέπει να προωθήσει, να στηρίξει και να οργανώσει η δημοτική Αρχή. Συγκεκριμένα θα πρέπει να οργανώσει τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση, στην δενδροφύτευση, στον καθαρισμό πάρκων, τοίχων, επιγραφών, στην ενημέρωση της επιχειρηματικότητας, στην εκπαίδευση μεταναστών, φυλακισμένων, απόρων, στην μεταφορά ασθενών, στην συμπαράσταση σε ναρκομανείς, στην φροντίδα των αστέγων, στην συγκέντρωση και διανομή τροφής, ιματισμού, κ.λπ., στην οργάνωση συσσιτίων κλπ. 
Η δημοτική αρχή, σεβόμενη πάντα τα χρήματα των δημοτών που διαχειρίζεται, έχει οργανώσει πολλές από τις παραπάνω δράσεις και έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πολιτική, γι’ αυτό και δημιούργησε την αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής. Η κοινωνική πολιτική του δήμου μας βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι προσπαθεί να προσφέρει στήριξη σε όποιον την χρειάζεται, πάντα με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που έχει, το απόρρητο και τους κώδικες δεοντολογίας. Η Κοινωνική Πολιτική δεν αποτελεί "φιλανθρωπία" αλλά υπεύθυνη, σοβαρή, συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πολιτική παρέμβαση, για μια ισότιμη φροντίδα στις πιο ευαίσθητες ομάδες πολιτών, με σεβασμό πάντα στην ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητά τους. Αυτό το έργο δεν μπορεί να το πιστοποιήσει και να το εγγυηθεί καμιά άλλη οργανωμένη είτε νόμιμη είτε όχι ομάδα πολιτών. Γι’ αυτό και θα πρέπει η αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής να έρθει σε επαφή με αυτές τις ομάδες να τις ζητήσει να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν πραγματικά και αν πράγματι αυτά που θέλουν, συμπλέουν με τις αρχές της πολιτικής του Δήμου, τότε να κάνει έκκληση να συμπορευτούν και να συντονιστούν.

Στεφανίδης Κυριάκος

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η επόμενη μέρα: ο λόγος στους πολίτες

Ιατρός – Πρώην Έπαρχος Λαγκαδά  Στέλεχος της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης
Την περασμένη Κυριακή η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε τη νέα δανειακή σύμβαση της χώρας. Ήταν μια απόφαση δύσκολη, καθώς η νέα σύμβαση, περιλαμβάνει πολλές σκληρές και άδικες διατάξεις. Ήταν όμως αναγκαία, γιατί οι συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας θα ήταν πραγματικά ολέθριες για τη χώρα. Όχι μόνο σε επίπεδο εισοδημάτων, αλλά και σε σχέση με την κοινωνική τάξη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια της χώρας. Η Ελλάδα θα βίωνε μια κόλαση πολύ χειρότερη από αυτήν που θα φέρουν τα μέτρα που περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς έπραξαν το σωστό, υπερψηφίζοντας την δανειακή σύμβαση. Ήταν μια πράξη ευθύνης απέναντι στη χώρα και τους Έλληνες. Γνωρίζω ότι πολλοί δυσαρεστήθηκαν με αυτή την απόφαση. Πολλοί που το θεώρησαν ανακόλουθο με την έως τώρα στρατηγική μας. Τους καταλαβαίνω, αλλά δεν έχουν δίκιο. Η στρατηγική της παράταξής μας είναι μία: Το συμφέρον της χώρας. Και μπροστά σε αυτό κανένα πολιτικό κόστος και καμιά φιλία και καμία κομματική σκοπιμότητα δεν μπορεί να βαρύνει περισσότερο. Η ΝΔ έκανε μια επιλογή ευθύνης και αυτή θα δικαιωθεί και από τους πολίτες.

Σήμερα, έχουμε ένα νέο τοπίο με δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον η δανειακή σύμβαση προβλέπει σειρά δύσκολων μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν μέσα στους επόμενους μήνες. Δεύτερον, το πολιτικό τοπίο εμφανίζει έντονη ρευστότητα, μέσα σε ένα κλίμα έντονης λαϊκής δυσφορίας.

Σε αυτό το περιβάλλον ένα πράγμα είναι δεδομένο: η Ελλάδα δεν έχει τη πολυτέλεια της πολιτικής αστάθειας. Χρειάζεται μια δυνατή Κυβέρνηση για να υλοποιήσει όσα δύσκολα έχουμε μπροστά μας. Και δυνατή κυβέρνηση δεν είναι τόσο αυτή που έχει πολλούς βουλευτές, όσο εκείνη που έχει ισχυρή στήριξη, άρα και νωπή εντολή. Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη ο λόγος να δοθεί στους πολίτες. Εκείνοι θα αποφασίσουν αν θέλουν μια ισχυρή κυβέρνηση, από ένα κόμμα ευθύνης ή αν θα επιλέξουν μια σημαία ευκαιρίας, με απρόοπτες εξελίξεις. Δεν είναι μόνο θεωρητικό ζήτημα, αλλά και πρακτική πολιτική ανάγκη. Η Κοινωνία βράζει και πρέπει να εκτονωθεί μέσα από θεσμοθετημένες δημοκρατικές διαδικασίες.

Δεν αρκεί να βρίζεις το σύστημα. Πρέπει να κάνεις και κάτι για να το αλλάξεις. Ξεκινώντας από το βασικότερο, να αλλάξεις εκπροσώπους. Αν οι πολίτες δικαίως έχουν κουραστεί από το πολιτικό προσωπικό που οδήγησε τη χώρα στα βράχια, πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να το αλλάξουν. Να αναδείξουν μια νέα φουρνιά πολιτικών στελεχών, σε όλα τα κόμματα, τα οποία θα κληθούν να αποδείξουν ότι διαφέρουν. Που θα δώσουν λίγη φρεσκάδα σε ένα πολιτικό σύστημα που δείχνει να έχει τελματώσει.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια συνολική επανεκκίνηση. Σε όλα τα επίπεδα. Ώρα να αλλάξουμε το κλίμα στην κοινωνία. Να αποκτήσουμε μια συλλογική αυτοπεποίθηση. Να ανασκουμπωθούμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με άνωθεν διαγγέλματα. Απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών. Ας τους δώσουμε το λόγο.Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατία» το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012

Στη μέγγενη του νέου μνημονίου μπαίνει άμεσα ο χώρος της Υγείας

Ο καταιγισμός των μέτρων ξεκινά άμεσα, προκειμένου να επιτευχθεί ο 'σφιχτός' στόχος μείωσης των δαπανών για την Υγεία κάτω από τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6% του ΑΕΠ.
Οι συγγραφείς του κειμένου αναφέρουν στην εισαγωγή ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση της κατακερματισμένης δομής διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τον εξορθολογισμό του νοσοκομειακού δικτύου, την ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης και μιας ικανότητας ηλεκτρονικής υγείας (e - health).

Έμφαση δίνεται στον τομέα του φαρμάκων (δαπάνη των Ταμείων), με στόχο τη μείωση της δαπάνης κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2012, σε σύγκριση με το 2011. Στόχος είναι να φτάσει η μέση δημοσία δαπάνη για εξωνοσοκομειακά φάρμακα στο 1% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2014.
Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις – ανά τομέα – είναι οι εξής:

Διοίκηση
Συγκεντρώνονται όλες οι σχετικές με την Υγεία διαδικασίες και ευθύνες λήψης αποφάσεων (συμπεριλαμβανόμενων και των δαπανών μισθοδοσίας), στο υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012.
Οι κλάδοι Υγείας των Ταμείων συγχωνεύονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει υπηρεσίες, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, από τις μονάδες του ΕΣΥ και ιδιωτικούς παρόχους, μέσω συμβάσεων.
Όλοι οι άλλοι φορείς Πρόνοιας και κοινωνικής αρωγής του υπουργείου Υγείας μετακινούνται στο Υπουργείο Εργασίας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012.
Από τον Ιανουάριο του 2013, ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει νοσοκομειακές υπηρεσίες με βάση προοπτικούς προϋπολογισμούς, μετά την εκπόνηση διαδικασιών κοστολόγησης ανά κατηγορία θεραπείας (κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που περιλαμβάνουν πλήρη απορρόφηση κόστους).
Ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών - ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εισφορές που καταβάλλονται από τα μέλη του ΟΓΑ εξισώνονται, σταδιακά – έως το 2013 – με εκείνες των υπόλοιπων μελών του ΕΟΠΥΥ.

Φαρμακευτικές δαπάνες
Για την επίτευξη μείωσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των φαρμάκων.
Το πρώτο τρίμηνο του 2012, θα αναθεωρηθεί το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές.

Τιμές φαρμάκων
Συνεχίζει η επικαιροποίηση – σε τρίμηνη βάση – ολόκληρης της λίστας τιμών των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του νέου μηχανισμού τιμολόγησης που βασίζεται στις τρεις χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές.
Εισάγεται αυτόματος μηχανισμός έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού.
Ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων αναπροσαρμόζονται και εισάγεται το φθίνον περιθώριο κέρδους, δηλαδή ένα μειούμενο ποσοστό σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 30 ευρώ για τα πιο ακριβά φάρμακα (άνω των 200 ευρώ). Στόχος είναι να μειωθεί το συνολικό περιθώριο κέρδους κάτω από 15%.
Εάν φανεί ότι το νέο αυτό μοντέλο για τον υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε το φθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου.
Τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων μειώνονται προκειμένου να συγκλίνουν στο ανώτερο όριο του 5%.

Συνταγογράφηση
Προωθείται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλους τους ιατρούς, κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Στο πρώτο τρίμηνο του 2012, γίνεται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90% όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από τα δημόσια ταμεία (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις), τόσο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και στους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.
Εισάγεται προσωρινά ένας μηχανισμός, ο οποίος επιτρέπει την άμεση και συνεχή παρακολούθηση και εντοπισμό όλων των συνταγών που δεν καλύπτονται από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Συνεχίζει η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών συνταγογράφησης (θεραπευτικά πρωτόκολλα), ξεκινώντας με τα πιο ακριβά ή περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα.
Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ, καταρτίζουν αναλυτικές μηνιαίες ελεγκτικές αναφορές για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα Ταμεία, έως ότου ενοποιηθούν.
Καταρτίζονται τακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, για τη φαρμακευτική συνταγογράφηση και δαπάνη, καθώς και με το ποσό επανείσπραξης (rebate) που εισπράττεται από τα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Παρέχει ενημέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε ιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου.
Επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα, μετά την αξιολόγηση και αναφορά αντιδεοντολογικών συμπεριφορών και σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση.
Επικαιροποιείται συνεχώς η θετική λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, κάνοντας χρήση του συστήματος αναφοράς τιμών που έχει αναπτυχθεί από τον ΕΟΦ.
Επιλέγεται ένας αριθμός από τα πλέον ακριβά φάρμακα που πωλούνται σήμερα στα φαρμακεία, τα οποία θα πωλούνται πλέον στα νοσοκομεία ή τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δεν δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συμμετοχών (το δεύτερο τρίμηνο του 2012).

Γενόσημα
Υιοθετείται μία συνολική σειρά μέτρων για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων και φθηνότερων φαρμάκων. Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να αυξηθεί βαθμιαία και ουσιαστικά το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων έως 35% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που πωλούνται από τα φαρμακεία έως το τέλος του 2012, και έως 60% έως το τέλος του 2013.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

 • Της μείωσης της μέγιστης τιμής του γενόσημου στο 40% της τιμής του πρωτότυπου εντός πατέντας φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία, τη στιγμή λήξης της πατέντας του. Η τιμή αυτή ορίζεται ως μέγιστη. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά.
 • Της αυτόματης μείωσης των τιμών των πρωτότυπων φαρμάκων, μόλις λήξει η πατέντα τους (επώνυμα φάρμακα εκτός πατέντας) στο μέγιστο του 50% της τιμής που έχουν τη στιγμή που λήγει η πατέντα τους. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά.
 • Της δημιουργίας δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά για τα γενόσημα φάρμακα, μέσω της μείωσης της τιμής κάθε γενόσημου που ακολουθεί, τουλάχιστον κατά 10% επί της μέγιστης τιμής.
 • Της σύνδεσης χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής με τα γενόσημα φάρμακα που έχουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς για αποζημίωση (χαμηλότερη του 40% της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της ΕΕ, καθώς και της ουσιαστικής αύξησης της συμμετοχής στα ακριβότερα φάρμακα της κατηγορίας αναφοράς και στα νέα μόρια.
 • Της δυνατότητας αποζημίωσης των πρόσφατα πατενταρισμένων φαρμάκων (νέων μορίων) μόνο εφόσον τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της ΕΕ ήδη τα αποζημιώνουν και στη βάση της κατάλληλης αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους από πλευράς κόστους, που έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, εκείνων που δεν είναι αποτελεσματικά ή αποδοτικά από πλευράς κόστους, με βάση την εμπειρία άλλων χωρών.
 • Της επιβολής της υποχρέωσης στους ιατρούς να συνταγογραφούν με τη διεθνή επιστημονική ονομασία της δραστικής ουσίας και όχι με την εμπορική ονομασία.
 • Της επιβολής της υποκατάστασης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το χαμηλότερης τιμής προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας στην κατηγορία αναφοράς από τα φαρμακεία (υποχρεωτική 'υποκατάσταση με γενόσημα').
Στόχος είναι ότι τουλάχιστον το 40% της ποσότητας των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα με τιμή χαμηλότερη από αυτή των παρόμοιων πρωτότυπων προϊόντων και εκτός πατέντας φαρμάκων.

Τιμολόγηση
Οι τιμές για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους αναθεωρούνται με στόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά 45 εκατομμύρια ευρώ εντός του 2012.
Εντός του πρώτου τριμήνου, η κυβέρνηση ξεκινά να δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις για τη συνταγογράφηση και δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων.

Υπηρεσίες ΕΣΥ
Στόχος είναι να μειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων κατά 8% εντός του 2012. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

 • Της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (περιλαμβανομένων των ιατρών) εντός και μεταξύ ιδρυμάτων και υγειονομικών περιφερειών.
 • Της προσαρμογής της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός και μεταξύ νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια.
 • Της αναθεώρησης των δραστηριοτήτων των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η αντιμετώπιση καρκινοπαθών ή ασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται.
 • Της αναθεώρησης των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών.
 • Της βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισμού (τομογράφων, εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας) ανάλογα με τις ανάγκες.

Η πρώτη ετήσια έκθεση για τη σύγκριση της απόδοσης των νοσοκομείων βάσει της καθορισμένης σειράς των δεικτών συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking indicators) θα δημοσιευθεί έως το τέλος Μαρτίου 2012.

Αμοιβές
Το αναθεωρημένο σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας από την αξιοποίηση του προσωπικού (περιλαμβανομένης της μείωσης του κόστους των υπερωριών) θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ στο συνολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης που συνδέεται με τους μισθούς και τις αμοιβές των ιατρών το 2012.

Έλεγχος
Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία καθιερώνουν τα μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων.
Έως το τέλος Μαρτίου 2012, η κυβέρνηση δημοσιεύει τη μηνιαία έκθεση με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη δαπάνη στον τομέα της υγείας από όλα τα Ταμεία.
Η εν λόγω έκθεση θα καθιστά δυνατή τη λεπτομερή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, περιλαμβάνοντας τόσο τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τις δαπάνες -αγορές (σε δεδουλευμένη βάση) όσο και τις πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση).
Ο ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα Ταμεία ξεκινούν να δημοσιεύουν μία ετήσια έκθεση για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων.

Πηγή : iatronet.gr

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαικού Κυριάκος Στεφανίδης μιλάει στην Κυριακάτικη Αυριανή Μ-Θρ

Συνέντευξη στην Δέσποινα Βαρσάμη
Ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του υπεύθυνα και με την σοβαρότητα που απαιτείται». Αυτή είναι η άποψη των πολιτών (με τους οποίους συνομιλήσαμε) για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Κυριάκο Στεφανίδη, ο οποίος υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του τόπου.
Αναγνωρίζουμε ότι οι ευθύνες τις οποίες κλήθηκε να διαχειριστεί αυτή η διοίκηση είναι πάρα πολύ μεγάλες, λόγω "Καλλικράτη". Χρειάζεται ρήξη και ανατροπή σε πάρα πολλά πράγματα. Ο Κυριάκος Στεφανίδης στη σημερινή του συνέντευξη επισημαίνει «με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι δεν πέτυχε ο "Καλλικράτης" γιατί δεν σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σωστά. Τα αρνητικά αποτελέσματα τα αισθάνεται ο δημότης. Πολλοί δημότες που ενδιαφέρονται και ενημερωνονται το αναγνωρίζουν και δίνουν δίκιο στην διοίκηση. Άλλοι πάλι άκριτα κατηγορούν την διοίκηση, παρακινούμενοι από την ανεύθυνη αντιπολίτευση ορισμένων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κυριάκος Στεφανίδης μας μιλάει για την οικονομική κατάσταση του τόπου και για τις επιπτώσεις της στα θέματα της αυτοδιοίκησης γενικότερα και του δήμου Θερμαϊκού ειδικότερα, επισημαίνοντας «Σε λίγες μέρες θα περάσει από την επιτροπή διαβούλευσης το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής μας και μετά θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι όραμα έχουμε, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν είναι ευνοϊκές για να το υλοποιήσουμε», εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι «τα πράγματα σύντομα θα πάνε προς το καλύτερο».

Ποια η άποψή σας; Ο «Καλλικράτης» πέτυχε ή απέτυχε και γιατί; 
Ο νόμος και η εφαρμογή του «Καλλικράτη» παρ’ όλο που ήταν και είναι μια σωστή ιδέα, έχει πάρα πολλά προβλήματα γιατί όλα έγιναν βεβιασμένα, βιαστικά και χωρίς σχεδιασμό. Η περιστολή των δαπανών ήταν το κυρίαρχο κριτήριο και όχι η πραγματική βελτίωση της ποιότητας ζωής του δημότη. Για παράδειγμα ο κάθε δήμος ανέλαβε πολλές υπηρεσίες χωρίς να έχει ούτε την τεχνογνωσία, ούτε και τις υλικοτεχνικές υποδομές, αλλά ούτε και την χρηματοδότηση. Αντίθετα η χρηματοδότηση προς τους δήμους είναι πολύ περιορισμένη (από -50 έως -80 %) σε σχέση με αυτό που έπαιρναν παλαιότερα. 
Άρα με βεβαιότητα μπορώ να πω ότι δεν πέτυχε ο «Καλλικράτης» γιατί δεν σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σωστά. Τα αρνητικά αποτελέσματα τα αισθάνεται ο δημότης. Πολλοί δημότες που ενδιαφέρονται και ενημερώνονται το αναγνωρίζουν και δίνουν το δίκιο στην διοίκηση. Άλλοι πάλι άκριτα κατηγορούν την διοίκηση, παρακινούμενοι από την ανεύθυνη αντιπολίτευση ορισμένων.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΡΙΣΗ
Πώς βλέπετε το μέλλον της Τ.Α. εν καιρώ κρίσης; Πώς θα θέλατε εσείς να είναι η πορεία της και πόσο μπορείτε να προσεγγίσετε τις προσδοκίες σας ως δημοτική αρχή;
Νομίζω ότι αν περιμένουμε να λειτουργήσουμε με τους ρυθμούς της κεντρικής διοίκησης είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε. Η χαώδης πολυνομία και η τερατώδης γραφειοκρατία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Δήμου και σε κάθε άλλη φιλότιμη προσπάθεια. Παρ’ όλο που είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σας λέω ευθαρσώς ότι για να πάμε μπροστά με τους ρυθμούς που θέλουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε μη νόμιμη οδό. Πολλές φορές εισηγήθηκα στον δήμαρχο να προβούμε σε κάποιες κινήσεις, παράτυπες ή ακόμα και παράνομες μεν, που θα μας οδηγούσαν με βεβαιότητα στην «παράβαση καθήκοντος», αλλά θα μας δικαίωναν οι ίδιοι οι δημότες. 
Κάτι πρέπει να γίνει μ’ αυτό το θέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος μας βρίσκεται σ’ αυτήν την κατάσταση. Δεν μπορεί να υλοποιήσει την οποιαδήποτε απόφαση στον χρόνο που πρέπει και να γινόμαστε διεθνώς ρεζίλι. Δεν είναι τυχαίο που η ανταγωνιστικότητά μας είναι τόσο χαμηλά, όταν το κράτος δεν επιτρέπει τους πολίτες, αλλά και την κάθε δημοτική αρχή να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, που θέλει και έχει ανάγκη, για όφελος των ίδιων των δημοτών

Λόγω της κρίσης, ενδεχομένως, έχετε συμβιβαστεί με κάποιες νέες παραμέτρους, ποιες είναι αυτές; 
Εγώ προσωπικά δεν συμβιβάζομαι σε καμιά περίπτωση. Το πολεμάω μέχρι τέλους. Και αν στο τέλος δεν βγαίνει αποτέλεσμα γιατί υπάρχει ένα τεράστιο απροσπέλαστο τοίχος, τότε θα επιλέξω άλλον τρόπο για να συμβάλω στην λύση του οποιουδήποτε προβλήματος.

ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Πως αντιμετωπίζετε την υποχρηματοδότηση; Υπάρχουν στο δήμο σας φαινόμενα εργασιακής ανασφάλειας και μη καταβολής δεδουλευμένων για πολλούς μήνες; 
Για ένα πράγμα που μπορεί να είναι υπεύθυνη η δημοτική αρχή είναι ότι έχει βάλει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών της απέναντι στους πιστωτές της και κυρίως απέναντι στους εργαζομένους. Αυτό δείχνει την ευαισθησία και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει την εργασία και την εργατικότητα, κάτι το οποίο δεν γινόταν στους πρώην δήμους Μηχανιώνας και Επανομής.

Αληθεύει ότι διεξάγεται έρευνα στο Δήμο Θερμαϊκού για μαύρη εργασία και ότι έχει παρέμβει ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης; 
Δεν γνωρίζω αν διεξαγάγετε κάποια έρευνα αυτή την στιγμή στον Δήμο μας από τον εισαγγελέα ή άλλο φορέα. Γνωρίζω τις καταγγελίες και ελπίζω οι εξηγήσεις που θα δώσουν οι υπεύθυνοι να είναι ικανοποιητικές, διαφορετικά θα ζητήσω από τον δήμαρχο να ζητήσει τις παραιτήσεις των υπευθύνων

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει ο «Καλλικράτης» στο Δήμο Θερμαϊκού διασφαλίζεται και πως η ισομερής κατανομή πόρων και έργων σε όλα τα διαμερίσματα; 
Όχι. Οι ανάγκες των δημοτικών διαμερισμάτων είναι διαφορετικές και η ιεράρχηση αυτών των αναγκών είναι διαφορετική. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα η αποχέτευση της Επανομής είναι ένα μείζον θέμα μέγιστης προτεραιότητας και για το οποίο θα πρέπει να δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό, που κανένα άλλο δημοτικό διαμέρισμα δεν θα πάρει, προς το παρόν τουλάχιστον.

Ποια τα σοβαρά μείζονος σημασίας προβλήματα-ζητήματα που απασχολούν το Δήμο σας; 
Το κράτος και οι μηχανισμοί του, που επηρεάζουν την λειτουργία του Δήμου και μας δυσκολεύει να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Ακόμα και η προμήθεια του πετρελαίου γίνεται μετ’ εμποδίων μετά από τεράστιες προσπάθειες, και πολλές φορές φθάνουμε σε σημείο να παρακαλάμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
O επικεφαλής της "Κοινωνίας των Πολιτών" Νίκος Παράσχου χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό 2012 ένα σχέδιο πρόχειρα συνταγμένο με πολύ μεγάλη σχολαστικότητα σε ανούσια θέματα, μη πραγματικό χωρίς να προσεγγίζει στα οικονομικά μεγέθη που απαιτεί ο δήμος, εμπεριέχει πλασματικά και έντεχνα διογκωμένα τα έσοδα προκειμένου να αποτελέσουν πλατφόρμα για την διόγκωση των εξόδων, άκρως αντιαναπτυξιακό κλπ, πως απαντάτε; Σεις θεωρείτε ότι ο Προϋπολογισμός απαντά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου; 
Φυσικά και όχι. Αυτός ο προϋπολογισμός δυστυχώς δεν έχει καμιά αναπτυξιακή προοπτική. Διαφωνώ όμως με τον φίλο μου τον Νίκο Παράσχου, γιατί γνωρίζω τις προσπάθειες του αντιδημάρχου οικονομικών για να μπορέσει με τα στενά πλαίσια που έχει θέσει ο «Καλλικράτης» να σχεδιάσει τον προϋπολογισμό. Δυστυχώς τα πάντα ξεκινούν από τα έσοδα. ‘Όταν δεν έχεις προοπτική να έχεις τα έσοδα που θα έπρεπε από το κράτος, τότε περιορίζεις και τα έξοδά σου. Για να σας δώσω να καταλάβετε τα έσοδα για το 2011 είχαν προϋπολογιστεί στα 40.000.000 ευρώ και στο τέλος λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης από το κράτος διαμορφώθηκε σε κάτι παραπάνω από 20.000.000, από τα οποία τα 5.000.000 περίπου εκατομμύρια (25%) πήγαν σε χρέη παλαιοτέρων ετών και τα υπόλοιπα σε ανελαστικές δαπάνες, καύσιμα, συντηρήσεις και όχι στην ανάπτυξη. Δυστυχώς τα χρέη μας ξεπερνούν τα έσοδα που έχει ο δήμος μας κάθε χρόνο, γι’ αυτό άλλωστε είμαστε από τους δήμους που είμαστε στα «κόκκινα» λόγω χρεών.

ΠΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;
Ποια η επενδυτική πολιτική του Δήμου ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας; 
Ποια επενδυτική πολιτική; Ο πρώτος χρόνος ήταν προσαρμοστικός για όλους τους δήμους, τις περιφέρειες και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο πρώτος χρόνος αφιερώθηκε κυρίως στην συνένωση των 3 πρώην δήμων. Σήμερα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, σε σχέση με πέρσι. Σε λίγες μέρες θα περάσει από την επιτροπή διαβούλευσης το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής μας και μετά θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι όραμα έχουμε, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν είναι ευνοϊκές για να το υλοποιήσουμε.

Εν μέσω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε, οι Επιχειρήσεις καλούνται να κερδίσουν ένα διπλό στοίχημα, αυτό της επιβίωσης και αυτό της ανάπτυξης. Όχημα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αποτελέσει ο Δήμος; Ποιες οι δράσεις του δήμου προκειμένου να στηρίξει εποικοδομητικά τους επιχειρηματίες (κυρίως του τουρισμού) σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία; 
Όλοι μας σήμερα βιώνουμε την οικονομική κρίση. Ο δήμος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τις υποδομές για να έρθουν επισκέπτες στον δήμο μας. Και αυτό κάνει αυτή την στιγμή. Προσπαθούμε να έχουμε καθαρότερες και πιο οργανωμένες παραλίες, με καλύτερη πρόσβαση. Επίσης κάνει μια προσπάθεια να νομιμοποιήσει ή να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες των ακινήτων του Δήμου, ώστε να τα δημοπρατήσει. Τέλος έχει ελαχιστοποιήσει το χρόνο που χρειάζεται να αδειοδοτηθεί, τουλάχιστον για το κομμάτι που αφορά τον Δήμο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι δημότες για προβλήματα και θέματα της καθημερινότητας; 
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έκδοση ενός εντύπου από την διοίκηση του Δήμου, κάτι που το θεωρώ ως αδυναμία της διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά οι δημότες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermaikos.gr, αλλά πρόσφατα τα νέα του Δήμου ακούγονται και από το ράδιο στην συχνότητα 106,6 στα FM, κάθε Τετάρτη στις 14:00. 
Επίσης σχεδόν καθημερινά από το γραφείο τύπου του Δήμου εκδίδονται δελτία τύπου, προς τα ΜΜΕ, τα οποία με την σειρά τους συνήθως τα αναμεταδίδουν κυρίως στα ηλεκτρονικά μέσα.

Ακούγεται ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνει επιλεκτικά τα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με δραστηριότητες και εκδηλώσεις; Πως απαντάτε; 
Πιστεύω ότι η σωστή ενημέρωση των δημοτών είναι πολύ σημαντική, γι’ αυτό και καθιέρωσα για πρώτη φορά να ενημερώνω όλα τα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και όσους δημότες και φορείς το επιθυμούν, για οτιδήποτε αφορά το δικό μου αντικείμενο, δηλαδή τα δημοτικά συμβούλια. Επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά καθιέρωσα την ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, μέσω web-radio. Για πρώτη φορά μπορεί ο οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να ακούει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Σημαντικό επίσης είναι ότι η διαδικασία αυτή έχει μηδενικό κόστος για τον Δήμο.
Τα προσωπικά μου άρθρα, πράγματι τα δίνω πλέον σε επιλεκτικά ΜΜΕ, τα οποία τα θεωρώ σοβαρά.

Μοιράζεστε, και με ποιους, τις σκέψεις σας για την άσκηση διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας; Ποιες είναι αυτές οι σκέψεις; Θα τις μοιραστείτε με τους αναγνώστες μας; 
Σαν υποψήφιος δήμαρχος το 2006 είχαμε σχεδιάσει την ανάπτυξη της Μηχανιώνας. Όσοι πίστεψαν σ’ αυτό το σχέδιο μέχρι σήμερα αγωνιούμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση του. Τελευταία γνώρισα και άλλους ενδιαφέροντες και έξυπνους δημότες από άλλες δημοτικές ενότητες, που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα. Μ’ όλους αυτούς συνεργάζομαι και μοιράζομαι τις σκέψεις μου, όχι μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου, αλλά κυρίως για τους τρόπους ανάπτυξης της περιοχής μας

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Σε άρθρο σας χαρακτηρίζετε ανεύθυνη, τυχοδιωκτική και επικίνδυνη την αντιπολίτευση του κ. Μαυρομάτη, γιατί; 
Πράγματι ο κος Μαυρομάτης τους πρώτους μήνες, που προσπαθούσαμε να στήσουμε τον νέο δήμο, έφερνε συνεχώς εμπόδια, με συνεχείς και συστηματικές καταγγελίες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των στόχων. Μέχρι και σήμερα αυτό που έκανε έχει επιπτώσεις. Απ’ όλες αυτές τις καταγγελίες και προσφυγές δικαιώθηκε πολύ λίγες φορές, αλλά όλη η διοίκηση είχε αγανακτήσει μαζί του. 
Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η διοίκηση είναι πιο προσεκτική και ο κος Μαυρομάτης πολύ πιο ήπιος στις αντιδράσεις του. Μπορεί να ασκεί μια έντονα σκληρή – και πολλές φορές άδικη – αντιπολίτευση, μέσα στα πλαίσια της επιθυμίας του να ξανακατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος - κάτι που είναι απόλυτα θεμιτό, αλλά δεν φθάνει σ’ εκείνο το επίπεδο, που ουσιαστικά έκανε ζημιά στον Δήμο και στους δημότες.

Θεωρείτε ότι η διοίκηση έχει ξεκινήσει να υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις; 
Όχι δυστυχώς για τους λόγους που σας εξήγησα παραπάνω. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα και στην οικονομία, αλλά και στην κινητικότητα των υπευθύνων

Είστε αισιόδοξος ότι θα ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του κόσμου ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται καθημερινά; 
Όχι είμαι απαισιόδοξος με αυτήν την οικονομική συγκυρία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να πετύχω τους στόχους που είχαμε θέσει προεκλογικά και που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κόσμου

Το στίγμα των προθέσεών σας για την επόμενη ημέρα; 
Ανυπομονώ να παρουσιάσουμε έργο ώστε όταν τελειώσει η θητεία μας να μπορούμε να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να κοιτάμε του δημότες κατάματα. Πρόθεσή μου δεν είναι να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών της διοίκησης και σ’ αυτό το κομμάτι προσπαθώ να βοηθήσω, γιατί ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχω ένα θεσμικό ρόλο χωρίς καμιά εκτελεστική εξουσία.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Η επίσκεψη της κ. Μπακογιάννη στο δήμο μας ποιο σκοπό είχε; Πως σχολιάζετε τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε; 
Δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκοπό είχε η επίσκεψη της κας Μπακογιάννη στον Δήμο μας, μπορώ όμως να πω ποια ήτα τα οφέλη που αποκόμισε ο Δήμος μας από αυτή την επίσκεψη. Πρώτα απ’ όλα η επίσκεψη της κας Μπακογιάννη στο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας δείχνει ότι η ίδια αναγνωρίζει την σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που προσφέρει η υγειονομική αυτή μονάδα, κάτι πολύ σημαντικό στις μέρες μας όπου κινδυνεύουν να κλείσουν πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα. Κατά την επίσκεψη αυτή στο Κέντρο Υγείας, ο δήμος μας εκπροσωπήθηκε από εμένα – όντας και γιατρός του Κ.Υ – και εκεί της έγινε ενημέρωση του σημαντικού έργου που προσφέρει το Κ.Υ, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Μετά η κα Μπακογιάννη επισκέφτηκε το δημαρχείο και συνομίλησε με τον Δήμαρχο και με δημοτικούς συμβούλους, και την ενημερώσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος μας εξ’ αιτίας του «Καλλικράτη». Η κα Μπακογιάννη υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί και τον Δήμο και το Κ.Υ. Μηχανιώνας από την θέση της.
Μακάρι και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί να ερχόταν στον τόπο μας και να ενημερωνόταν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους δημότες; 
Νομίζω ότι αυτό που ζητάει ο κάθε δημότης είναι ένα φως. μια ελπίδα. Αυτό που μπορώ να τους υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά του και δεν μπορούμε θα κατασκευάσουμε λύσεις. Πάντως χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία απ’ όλους μας και όπως είπα και παραπάνω αισιοδοξώ ότι τα πράγματα σύντομα θα πάνε προς το καλύτερο

Ποια μέτρα λαμβάνει ο δήμος, ώστε να υπάρξει κλίμα ασφάλειας στους πολίτες; 
Η ασφάλεια των πολιτών είναι έργο της αστυνομίας και η συνεργασία του Δήμου με τα Αστυνομικά τμήματα και αντίστροφα είναι άψογη. Παρ’ όλα αυτά η δημοτική Αστυνομία βοήθησε αρκετά στο να βελτιωθεί αυτό το αίσθημα ασφάλειας στους δημότες. Μακάρι να μπορούσαμε να 5πλασιάσουμε το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

Η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Θερμαϊκού προχωρά στην καθιέρωση μιας τοπικής ανταλλακτικής μονάδας, ενός τοπικού «νομίσματος». Πως το βλέπετε; 
Δεν ξέρω αν μπορεί να πετύχει οποιαδήποτε προσπάθεια μεμονωμένων ομάδων, αν δεν έχει την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της ίδιας της δημοτικής αρχής. Πάντως ανεξάρτητα από τις επιλογές της κάθε ομάδας, εγώ είμαι έτοιμος να βοηθήσω στην υλοποίηση οποιασδήποτε σωστής ιδέας, από οποιονδήποτε. Αυτήν την στιγμή δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες αυτού του εγχειρήματος, και έχω αρκετές απορίες, που μακάρι η ομάδα αυτή να μας τις λύσει.

Η ιστορία της ανθρωπότητας μάς διδάσκει ότι πρώτα χρεοκοπούν οι ιδέες, οι ψυχές, οι ανθρώπινες αξίες και μετά οι οικονομίες και τελικά οι πολιτισμοί. Ποια η δική σας άποψη; 
Σήμερα νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όλος ο κόσμος ζει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, που στην Ελλάδα την περνάμε πολύ δύσκολα λόγω των ενδογενών προβλημάτων της οικονομίας και της πολιτικής, αλλά και της ανάλγητης και τυχοδιωκτικής –πολλές φορές – στάσης των εταίρων μας. Εξ’ αιτίας αυτής της κρίσης δοκιμάζονται οι ανθρώπινες αξίες των Ελλήνων. Προσωπικά στις αξίες των Ελλήνων, πιστεύω στο φιλότιμο, στην εργατικότητα, στο πείσμα και στην επινοητικότητα - εφευρετικότητα των Ελλήνων. Πιστεύω ότι τελικά θα βγούμε νικητές από αυτή την δοκιμασία.

Κλείνοντας πείτε μας. Ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον του Κυριάκου Στεφανίδη; Τι προσωπικούς στόχους θέτετε; 
Δεν είμαι πολιτικός. Είμαι γιατρός στο επάγγελμα και εθελοντής – στρατιώτης στον αγώνα για την βελτίωση της ευημερίας όλων μας και κυρίως των παιδιών μας. Για να συνεχίσω να προσφέρω απαιτούνται 3 συγκριμένες προϋποθέσεις: α) να αισθάνομαι ικανοποίηση ότι έδωσα ότι μπορούσα το χρονικό διάστημα που μπορούσα, β) να αισθάνομαι ότι έχω ακόμα να δώσω και γ) ότι αυτό το αναγνωρίζουν κάποιοι σημαντικοί για εμένα άνθρωποι

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

΄΄ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ΄΄

Σπύρος Χαϊτίδης Ιατρός- Γυναικολόγος , Μέλος Κ.Ε Δημοκρατικής Συμμαχίας  Πολιτικό Στέλεχος Β΄ Θεσσαλονίκης
Ελλάς το μεγαλείο σου! Δύο μέρες τώρα τα ΜΜΕ ενημέρωσης παίζουν εικόνες από φωτιές και τις γνωστές κουκούλες. Ο απόλυτος αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης , που μουδιασμένη και αποσβολωμένη από τα γεγονότα της Κυριακής αδυνατεί να αντιδράσει στο μέτρο που επιβάλλεται.
Μα φυσικά αυτό και επιθυμούν τελικώς! Επιδιώκουν να φοβίσουν την κοινωνία , κλείνοντας την στο ΄΄καβούκι΄΄ της , κάνοντας την άκρως συντηρητική με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση ξανά του δικομματισμού και την ανάδειξη στη πρωθυπουργία του κ. Αντώνη Σαμαρά.
Το σύστημα αντιλαμβανόμενο πως ΄΄πνέει τα λοίσθια΄΄ προσπαθεί με κάθε τρόπο την επιβίωση του, βάζοντας να δράσει το παρακράτος , καίγοντας την Αθήνα , καταστρέφοντας ιδιαίτερης πολιτιστικής σπουδαιότητας κτίρια, καταστήματα απλών ανθρώπων του καθημερινού αγώνα , οδηγώντας στην ανεργία εκατοντάδες πολίτες μιας και αυτά τα καταστήματα στην πλειοψηφία τους είναι ανασφάλιστα (καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν αναλαμβάνει να τα ασφαλίσει). Σκοπός είναι ο κόσμος να γίνει πιο συντηρητικός και φοβισμένος έχοντας την ελπίδα του νέου πολιτικού ήρωα , ο οποίος προφταίνει μόλις την τελευταία μέρα να ανυψώνει το δάκτυλο του και με άγριο ύφος να απειλεί πως θα κατεβάσει τις κουκούλες ! Σημειολογικά πάντως να αναφέρουμε στο Πρόεδρο της Ν.Δ πως αν κάποιος θέλει να αποκαλύψει τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων η μόνη επιλογή είναι να ανεβάσει τις κουκούλες και όχι να τις κατεβάσει….
Όποιος βέβαια έχει προσλαμβάνουσες ποικίλες όλων των κοινωνικών εκφάνσεων αντιλαμβάνεται ότι τέτοιου είδους ΄΄μαγκιές΄΄ γίνονται μόνο από αληθινούς  ΄΄μάγκες΄΄ και προϋποθέτουν σταθερές και καθαρές πολιτικές.
Από την άλλη πλευρά το κράτος βρίσκεται σε πλήρη ΄΄γεροντική ακράτεια΄΄ ψάχνοντας να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα! Η απόλυτη γελοιότητα , ένας κατάφωρος ευτελισμός! Αναρωτιέμαι τι μπορεί να περιμένει ένας λαός από έναν πρόεδρο ,που για δύο χρόνια ακολουθούσε το δρόμο ενός ιδιότυπου ΄΄Τσεγκεβαρισμού΄΄ κάνοντας μέσα σε μια νύχτα  την απόλυτη αλλαγή πορείας σε όλα , αποκαλύπτοντας συγχρόνως ότι η διχοτόμηση της Ν.Δ δεν ήταν για λόγους πολιτικής διαφωνίας  αλλά από προσωπική ματαιοδοξία.  Ο ίδιος άνθρωπος που από το βήμα της Βουλής ζητούσε από τους βουλευτές του ψήφο κατά συνείδηση ενώ συγχρόνως απειλούσε με διαγραφές όπως και έκανε! 
Υπογραμμίζω ότι ένας πολιτικός που δεν διοικεί με δημοκρατικούς όρους το κόμμα του , πόσο δημοκρατικά μπορεί να διοικήσει τη χώρα;;;
Όσον αφορά τον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήμο νιώθω ότι λάθος πολιτικές πρακτικές ακολουθεί με αποκορύφωμα τη παραμονή ακόμα του Υπ. Δημόσιας Τάξης κ. Παπουτσή ο οποίος για άλλη μια φορά φέρθηκε όχι απλά ανεπαρκώς αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνος! 
Σε αυτή τη χώρα πολιτικοί που αποτυγχάνουν παταγωδώς όπως ο προαναφερόμενος δεν εξοβελίζονται και δεν έχουν την πολιτική ευθιξία να αποχωρήσουν μιας και ο πολιτικός παχυδερμισμός του δεν του επιτρέπει να νιώσει αισθήματα ευθιξίας.
Καταληκτικά όπως ξεκάθαρα δήλωσε η Πρόεδρος  της Δημοκρατικής Συμμαχίας κ. Ντόρα Μπακογιάννη  οι κουκουλοφόροι δεν είναι άγνωστοι τη στιγμή βέβαια όπου και από την ΕΛΑΣ ισχυρίζονται ότι πολλοί από αυτούς που προσήχθησαν έχουν ξανασυλληφθεί και έχουν αφεθεί ελεύθεροι!

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

4o Δημοτικό Συμβούλιο του 2012 Παρασκευή17-2-2012 ώρα 18:30


Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)

  Θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

  Ερωτήσεις
 1. Παραχώρηση χώρου, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές παρατάξεις του Δήμου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης
 2. Ενημέρωση σχετικά με τους ειδικούς συμβούλους του Δημάρχου.  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης  
 3. Προώθηση της μελέτης των Ζ.Ο.Ε. της Δ.Κ.Μηχανιώνας.  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 2. Έγκριση της υπ΄αρ.12/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην «Επανυποβολή και Επανέγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης 2012-2014 της ΔΗΚΕΘ - Έγκριση των όρων Σύμβασης». Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής
 3. Έγκριση της υπ΄αρ.13/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2012-Διάθεση πιστώσεων. Εισηγητής κ. Χ. Βογιατζής
 4. Έγκριση των υπ΄αρ.6/28-3-2011 & 7/28-3-2011 αποφάσεων ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στον ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων. Εισηγητής: Εισηγητής κ. Χ. Βογιατζής
 5. Διάθεση πιστώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 6. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση banner.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 7. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση banner.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 8. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικού banner-μουσαμά. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 9. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 10. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 11. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.1 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης . 
 12. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.2 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 13. Αναπροσαρμογή μισθώματος των υπ΄αρ.3 & 4 καταστημάτων δημοτικής αγοράς Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.   
 14. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.11 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 15. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.12 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.   
 16. Αναπροσαρμογή μισθώματος των υπ΄αρ. 13 & 14 καταστημάτων δημοτικής αγοράς Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 17. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.16 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 18. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.18 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Ε Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 21. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 22. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 27. Κατάρτιση Κανονισμού για το Συμβούλιο Μεταναστών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 28. Υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ».  Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 29. Έγκριση της υπ΄αρ.09/2012 απόφασης του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., που αφορά στην Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας. 
 30. Έγκριση της υπ΄αρ.10/2012 απόφασης του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., που αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης.  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας. 
 31. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 32. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και εφαρμογής ορίων Δημοτικών Αναψυκτηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγροκτήματος Επανομής και λοιπές σποραδικές τοπογραφικές εργασίες σε Τοπ.Κοινότητες Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 33. Εκμίσθωση 2 Δημοτικών Αναψυκτηρίων σε τμήμα του με αρ.5045 αγροτεμαχίου στη θέση «Ποταμός Επανομής» της Δ.Κοινότητας Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης . 
 34. Εκμίσθωση ενός Δημοτικού Αναψυκτηρίου σε τμήμα του με αρ.5045 αγροτεμαχίου στη θέση «Παραλία»-«Όρμος Επανομής» της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης . 
 35. Έγκριση της υπ΄αρ.11/2012 απόφασης του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., που αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας. 
 36. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».  Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://now.in/radio/ds_thermaikos

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Κατεβάστε και διαβάστε το μνημόνιο 2


κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ

Περιληπτικά θα διαβάσετε
 • σελ.119-ΔΕΝ μπορεί η Ελλάδα να πάρει δάνειο από άλλο δανειστή (Κίνα-Ρωσία) καθώς επίσης δεν μπορεί να υποθηκεύεσαι ούτε να ενεχυριάσει για άλλον περιουσία ή έσοδα ή να μεταφέρει το... χρέος της... (Γι' αυτό όταν είπε η Ρωσία να μας δανείσει με χαμηλό επιτόκιο αντέδρασε η κυβέρνηση!!!!) 
 • σελ 129.παραγρ.13.υποπαραγρ.1. Αντίθετα ο δανειστής επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα κ τις υποχρεώσεις του. Δηλ. μπορεί να δανειστήκαμε από τη Γερμανία άλλα να βρεθούμε χρεωμένοι στην Τουρκία ή τα Σκόπια!!! Γιατί η Γερμανία θα τους έχει πουλήσει τα δανειακά δικαιώματα τις Ελλάδος 
 • σελ.129.παραγρ.14.υποπαραγρ.1 Η σύμβαση διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο 
 • σελ΄121.παραγρ.5 Το επιτόκιο για τα 80 δις ευρωπαϊκών δανείων είναι 5,2 κυμαινόμενο για την πρώτη 3ετία.6,2 για τα επόμενα χρόνια κ +2% τόκοι υπερημερίας εάν έχει λήξει το δάνειο, επαναπροσδιοριζόμενο ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!! 
 • σελ 123 Η Ελλάδα εάν δεν πληρώσει κάποιο από τα παλαιότερα δάνεια κ όχι τα 110 που παίρνουμε τώρα, που λήγουν ή προβεί σε αναστολή πληρωμών παλαιότερου δανείου, δεν μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα από το μηχανισμό κ υποχρεούται να πληρώσει άμεσα το υπόλοιπο κεφάλαιο του δανείου του μηχανισμού μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις. 
 • σελ.130,παραγρ.15+σελ 140,παραγρ 5... Για να είναι νόμιμη, για να ενεργοποιηθεί και να ισχύει η σύμβαση, δεν χρειάζεται καμιά άλλη πράξη παρά μόνον την υπογραφή του Παπακωνσταντίνου κ τη νομική γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους του υπουργείου οικονομικών κ του υπουργείου δικαιοσύνης(χούντα έχουμε κ θα υπογράφει ο υπουργός εν αγνοία της κυβέρνησης? ο υπουργός θα υπογράφει, ούτε καν ο πρωθυπουργός για να εκταμιεύεται το δάνειο? ούτε ψήφιση στή βουλή ούτε καν υπογραφή από τον πρόεδρο της δημοκρατίας, ούτε καν γνωμοδότηση!!!!) 
 • σελ 123,παράγραφος 5... Μόνο το δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης κ τα συνταγματικά δικαστήρια των δανειστών μπορούν να ακυρώσουν τη σύμβαση γιατί παραβιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το σύνταγμα του δανειστή αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με τη σύμβαση στην Ελλάδα δεν επιτρέπει κανένα δικαστήριο να εκδικάσει τέτοια προσφυγή! Αφήστε που δεν έχουμε κ συνταγματικό δικαστήριο στη χώρα μας, αλλά από κει και πέρα υπάρχει το διεθνές αλλά μας δένει τα χέρια πρέπει να απευθυνθούμε για τους Γερμανούς στο δικαστήριο της Γερμανίας, για τους Άγγλους στης Αγγλίας!!! 
Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα κ άνευ όρων, παραιτείται από κάθε ασυλία την οποία έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία απο νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Όσον αφορά κατάσχεση, διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει δικαστικός νόμος. Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία !!!

Με 199 ψήφους πέρασε από τη Βουλή η νέα δανειακή σύμβασηΜε περίπου 40 απώλειες από το ΠΑΣΟΚ και το ΝΔ, την απουσία του ΛΑΟΣ πλην των Μ.Βορίδη και Αδ.Γεωργιάδη που ψήφισαν «ναι», υπερψηφίστηκε με 199 ψήφους η νέα δανειακή σύμβαση. «Όχι» από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά, «ναι» από τη Δημοκρατική Συμμαχία, πλην του κ. Αυγενάκη που δήλωσε «παρών». 
Από το ΠΑΣΟΚ συνολικά 20 βουλευτές καταψήφισαν ή απείχαν, ενώ ο αριθμός ανεβαίνει στους 31 αν υπολογιστιούν όσοι διαφοροποιήθηκαν από την κομματική γραμμή, αποστασιοποιούμενοι από το επίμαχο άρθρο 1 με τα εργασιακά και υπερψηφίζοντας τα υπόλοιπα. 
Καταψήφισαν από το ΠΑΣΟΚ οι: Λούκα Κατσέλη, Σπύρος Κουβέλης, Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, Βάσω Παπανδρέου, Βασίλης Τόγιας, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Χρήστος Κατσούρας, Θ.Παπαστρατίδης, Αλ.Αθανασιάδης, Οδ.Βουδούρης, Τσ.Μάτατζη, Γ.Αμιρίδης, Αννα Βαγενά. Απώντες ήταν οι Χάρης Καστανίδης, Λάμπρος Μίχος, Κυριακή Τεκτονίδου, Μαρία Κυριακοπούλου, Ηλίας Θεοδωρίδης και Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Τελευταία ευκαιρία

Tου Γιάνη Βαρουφάκη
Άλλη μια φορά, τα «μέσα ενημέρωσης», τόσο εδώ όσο και στο εξωτερικό, στενάζουν πάνω από το λάθος ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα συμφωνηθεί η νέα δανειακή σύμβαση Ελλάδας-τρόικας. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν (κι όχι εάν) δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί η αποτυχία της.

Το ότι θα αποτύχει είναι δεδομένο. Με την ήδη αποτελματωμένη (εδώ και πολλούς μήνες) βιομηχανική παραγωγή να μειώνεται κατά 11,3% σε έναν μόνο μήνα (Δεκέμβριο), τα δημόσια έσοδα να κατρακυλούν κατά 18% τον επόμενο μήνα (Ιανουάριο), και την ανεργία να πετάει στο 20,9% (από 18.2% τον αμέσως προηγούμενο μήνα), το «πλάνο» του Μνημονίου Νο.2 βρίσκεται ήδη νοκ άουτ στο καναβάτσο της ζωής.

Μόνο η ελληνική κυβέρνηση προσποιείται ότι είναι όρθιο. (Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα «πλάνο» που βασίστηκε στην υπόθεση ότι εντός του πρώτου τριμήνου του 2012 η οικονομία θα έχει ήδη σταθεροποιηθεί.)...

Οπότε, ας περάσουμε χωρίς χρονοτριβή στο ερώτημα που δεν έχουμε το δικαίωμα να αγνοούμε: Τι θα γίνει όταν η αποτυχία της νέας σύμβασης γίνει το ίδιο ξεκάθαρη με εκείνη της πρώτης (του Μνημονίου Νο.1);

Ας πάρουμε τα τρία σενάρια που θέτουν υποψηφιότητα αυτές τις μέρες στον διεθνή Τύπο: Το πρώτο είναι να υπάρξει νέο κούρεμα (αυτή την φορά των δανείων που έχουμε πάρει από την τρόικα) συν νέα δάνεια από την... τρόικα. Το δεύτερο είναι να εξαναγκαστεί η Ελλάδα να εξέλθει από το ευρώ. Το τρίτο είναι να αφήσουν το ελληνικό δημόσιο να πτωχεύσει εντός του ευρώ. Ας τα πάρουμε ένα-ένα.

Σενάριο 1: Τρίτο Μνημόνιο

Δεν είναι λίγοι οι οπαδοί της νέας δανειακής συμφωνία, του Μνημονίου Νο.2, που μου λένε: «Ας πάρουμε αυτά που μας δίνουν τώρα, κι όταν έρθει η στιγμή που θα αποδειχθεί ότι Μνημόνιο Νο.2 δεν περπατάει, θα μας κουρέψουν κι άλλα από αυτά που χρωστάμε.»

Προφανώς αναφέρονται σε κούρεμα των δανείων από την τρόικα, καθώς αυτά που θα χρωστάμε στους ιδιώτες (μετά το όποιο PSI τώρα) θα διέπονται από το αγγλικό Δίκαιο, οπότε ένα κούρεμα θα οδηγήσει στην καταδίκη της χώρας στα αγγλικά δικαστήρια – μια εξέλιξη που καμία χώρα δεν θέλει. Πόσο πιθανό είναι όμως να μας «συγχωρήσει» ένα μέρος του χρέους η τρόικα;

Κατ΄αρχάς, τα δάνεια της τρόικας αποτελούνται από τρία μέρη: (1) δάνειο από την ΕΚΤ, (2) δάνειο από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και (3) δάνειο από το ΔΝΤ (το 1/3 του συνόλου).

Από αυτά τα τρία μέρη, το κομμάτι του ΔΝΤ δεν «αγγίζεται», καθώς το ΔΝΤ σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να υπάρξει τέτοιο παγκόσμιο προηγούμενο. Το ίδιο και με το (1), καθώς η ΕΚΤ είναι αποφασισμένη να ισχύει για τα δάνειά της ότι και με τα δάνεια του ΔΝΤ.

Μένει λοιπόν το (2). Το (2) απαιτεί την εξής απόφαση από τα κοινοβούλια 16 χωρών (συμπεριλαμβανομένων και ήδη πτωχευμένων, όπως η Πορτογαλία, που είχαν εγγυηθεί ένα μέρος των δανείων του Μνημονίου Νο.1): Να βάλουν το χέρι στην τσέπη για πρώτη φορά προς όφελος της Ελλάδας!

Πράγματι, έως τώρα, τα υπουργεία οικονομικών των 16 δεν μας έστελναν χρήματα. Απλά εγγυόντουσαν τα δάνεια αυτά για το ελληνικό δημόσιο. Χέρι στην τσέπη θα βάλουν μόνο όταν το ελληνικό δημόσιο δεν τα αποπληρώνει στο ακέραιο (δηλαδή αν κουρευτούν και αυτά τα δάνεια).

Πιστεύετε εσείς ότι μετά την αποτυχία και του δεύτερου Μνημονίου, οι 16 εταίροι μας της ευρωζώνης θα δεχθούν να βάλουν για πρώτη φορά το χέρι στην τσέπη για πάρτη του ελληνικού δημοσίου; Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Είναι προφανές ότι δεν θα το κάνουν.

Το μόνο που είναι πιθανόν να γίνει, και μάλιστα αρκετά σύντομα, είναι η ΕΚΤ να αποφασίσει όχι να μην χάσει αλλά να μην... κερδίσει από την δυστυχία του ελληνικού δημοσίου.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ έχει αγοράσει πάνω από €50 δις ελληνικών ομολόγων στο 80% της αξίας τους. Λέγεται ότι σχεδιάζουν την ανταλλαγή αυτών των ελληνικών ομολόγων με ομόλογα του EFSF αξίας ίσης με τα χρήματα που έδωσε η ΕΚΤ για να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα (δηλαδή το 80% της αξίας τους).

Κατόπιν, το EFSF θα πουλήσει στην Ελλάδα τα ελληνικά ομόλογα σε μια αξία ίση με εκείνη των δικών της ομολόγων που έδωσε στην ΕΚΤ. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο θα έχει επαναγοράσει στο 80% της αξίας τους τα ομόλογά του που έχει αυτή την στιγμή η ΕΚΤ στα βιβλία της.

Με τι χρήματα θα τα αγοράσει όμως; Με χρήματα που θα της δανείσει η τρόικα ή το EFSF! Καθώς όμως αυτά τα χρήματα δανείζονται έντοκα, η ελάφρυνση του 20% μειώνεται. Με απλά λόγια, πολύ κακό για το τίποτα.

[Προσέξτε ότι όλα αυτά δεν είναι παρά παιδιαρίσματα. Αν η ΕΚΤ ήθελε, μπορούσε να πει στην Ελλάδα ότι θα δεχθεί να πληρωθεί, όταν έρθει η ώρα, μόνο το 80% της αξίας των ελληνικών ομολόγων που διαθέτει. Δηλαδή αυτά που πλήρωσε για να τα αγοράσει. Όμως αυτό θα ήταν «απαράδεκτο» καθώς, στο νοσηρό μυαλό τους, το να μην κερδίσουν από την αγοραπωλησία ελληνικών ομολόγων συνιστά... χρηματοδότηση της Ελλάδας. Για να μην συνιστά κάτι τέτοιο, σκέφτονται να παίξουν τις κουμπάρες, με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Τέτοια βλέπουν οι Αμερικάνοι κι οι Κινέζοι και βγαίνουν από τα ρούχα τους.]

Περιληπτικά, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μετά την αποτυχία του Μνημονίου Νο.2, το όποιο επιπρόσθετο κούρεμα γίνει θα είναι πολύ μικρό. Τι θα σημάνει αυτό για το δημόσιο χρέος; Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι μαζί με τα όποια οφέλη από το PSI, θα σταθεροποιηθεί;

Όχι, δεν μπορούμε. Δεδομένου ότι η οικονομία μας είναι σε ελεύθερη πτώση (ελέω επιθετικών περικοπών), πολύ, πολύ σύντομα το δημόσιο χρέος θα βρεθεί και πάλι σε τροχιά προς το 150%.

Γιατί; Επειδή μια χώρα της οποίας το δημόσιο χρέος είναι αρκετά πάνω από το 100% για να το σταθεροποιήσει πρέπει να έχει ένα ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομικής δραστηριότητας που να μην διαφέρει πολύ από το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε πρόσφατα. Ακόμα και στο 3% να ρίξει η τρόικα το επιτόκιο, με ρυθμό μεγέθυνσης στο -6% και -7%, το χρέος παραμένει εκρηκτικό.

Συνεπώς, η αποτυχία της σύμβασης του Μνημονίου Νο.2, που μεθαύριο καλούνται να υπερψηφίσουν οι βουλευτές μας, δεν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει τους ευρωπαίους «εταίρους» μας να μας δώσουν και τρίτο Μνημόνιο.

Μένουν λοιπόν τα εξής δύο σενάρια:

Σενάριο 2: Εξοβελισμός από το ευρώ
Κάθε μέρα που περνά, ακούγονται εντός της γερμανικής ελίτ όλο και πιο δυνατά οι φωνές που ζητούν να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος που «κερδίζουν» με το Μνημόνιο Νο.2 ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την εκπαραθύρωση της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Και πως θα το κάνουν αυτό;

Με δύο τρόπους: (α) Καθιστώντας την ζωή τόσο αφόρητη στην Ελλάδα που ο λαός της να επιλέξει να φύγει τόσο από την ευρωζώνη όσο και από την ΕΕ, και (β) αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν θα στηρίζονταν από την ΕΚΤ σε μια περίπτωση πανικού των αποταμιευτών, κάτι που κάλλιστα μπορεί να προκαλέσει τον πανικό και την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.

Οι φωνές αυτές (που παραμένουν μειοψηφικές στο Βερολίνο, αλλά οι οποίες δυναμώνουν) θεωρούν ότι, με τις τονωτικές ενέσεις του τρισεκατομμυρίου ευρώ που θα έχει κάνει στο τραπεζικό σύστημα η ΕΚΤ του κ. Draghi, οι κλυδωνισμοί από τον εξοβελισμό της Ελλάδας από το ευρωσύστημα θα είναι διαχειρίσιμοι. Όσοι το πιστεύουν αυτό είναι, κατά την ταπεινή γνώμη μου, επικίνδυνα ανόητοι.

Πράττουν λάθος πανομοιότυπο με εκείνο του Hank Paulson, του υπουργού οικονομικών του Προέδρου Bush, όταν θεώρησε πως μπορεί να αφήσει την Lehman να καταρρεύσει απορροφώντας τους κραδασμούς μέσα από την παροχή ρευστότητας στις υπόλοιπες τράπεζες.

Εξακολουθώ λοιπόν να πιστεύω ότι όσοι σκέφτονται έτσι είναι βαθειά νυχτωμένοι: Οι διασυνδέσεις τόσο μεταξύ των ιδιωτικών τραπεζών όσο και μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών της ευρωζώνης είναι τόσο περίπλοκες που ο εξοβελισμός μίας χώρας θα οδηγήσει στην κατάρρευση της ευρωζώνης.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν θα επικρατήσουν οι επικίνδυνα ανόητοι στο Βερολίνο (δεν θα ήταν η πρώτη φορά άλλωστε). Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί εκτός ευρώ σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον επιταχυνόμενης Κρίσης που γρήγορα θα δει το ευρώ να εξαφανίζεται.

Αν όντως έτσι συμβούν τα πράγματα (και ανεξάρτητα του πόσο καιρό θα πάρει στο ευρώ να διαλυθεί μετά από μία ελληνική έξοδο), σκεφτείτε τι κακό θα μας έχει κάνει το να έχουμε ήδη δεσμευτεί στο Μνημόνιο Νο.2.

Πρώτον, θα έχουμε ένα χρέος στους παλαιούς δανειστές μας (λόγω PSI) εκπεφρασμένο σε ευρώ και μάλιστα υπό το αγγλικό δίκαιο. Αυτό το χρέος, θα παραμείνει σε ευρώ όσο υπάρχει ευρώ.

Κι όταν το ευρώ θα διαλυθεί (αν έχω δίκιο στην πρόβλεψή μου αυτή) η αξία του θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, στην βάση μιας λογιστικής μονάδας (σαν το παλιό ECU που ήταν ο πρόδρομος του ευρώ) η οποία θα αντανακλά πιο πολύ την αξία του νέου γερμανικού νομίσματος!

Δεύτερον, τα χρέη μας τόσο του Μνημονίου Νο.1 όσο και του Μνημονίου Νο.2 (προς το ΔΝΤ και τους υπόλοιπους ευρωπαίους τέως εταίρους μας) θα τρέχουν σε σκληρό νόμισμα.

Τρίτον, τα έσοδα από τις όποιες ιδιωτικοποιήσεις κάνουμε (π.χ. του ΟΠΑΠ) θα έχουν χαθεί, καθώς θα τα έχουμε χρησιμοποιήσει για αποπληρωμή ενός μικρού μέρους των υπέρογκων δανείων μας και, βέβαια, δεν θα μπορεί το κράτος να τα χρησιμοποιεί στην πιο δύσκολη στιγμή του – τότε που θα βρίσκεται εκτός Ευρώπης και εκτός αγορών και δεν θα έχει ξένο συνάλλαγμα για να επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να εισάγει βασικά αγαθά (κάτι που όσο είμαστε στο ευρώ δεν υφίσταται ως πρόβλημα καθώς οι επιχειρήσεις διαθέτουν άμεση πρόσβαση στο «ξένο» νόμισμα, στο ευρώ).

Τέταρτον, το εθνικό εισόδημα (το ΑΕΠ) θα είναι σημαντικά χαμηλότερο την ώρα που θα έρθει ο εξοβελισμός λόγω αποδοχής των μέτρων που συνοδεύουν το Μνημόνιο Νο.2.

Σενάριο 3: Μελλοντική πτώχευση εντός της ευρωζώνης

Αν τελικά οι φωνές που θέλουν τον εξοβελισμό της Ελλάδας από το ευρώ, μετά την σίγουρη αποτυχία του Μνημονίου Νο.2, δεν υπερισχύσουν, και κυριαρχήσει ο ορθολογικός φόβος πως μία έξοδος ενός μέλους θα φέρει την κατάρρευση όλου του ευρω-οικοδομήματος, τι άλλο μπορεί να συμβεί (δεδομένου ότι ένα Μνημόνιο Νο.3 είναι αδύνατον);

Μα να αφεθεί η Ελλάδα να κάνει αυτό που κάνουν πολιτείες των ΗΠΑ εντός της μεγάλης ζώνης του δολαρίου: στάση πληρωμών μέχρις νεοτέρας!

Το κράτος μας θα συνεχίσει να ζει εντός των ορίων που του επιβάλουν τα φορολογικά του έσοδα (κάτι που πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώς υπό το Μνημόνιο Νο.2) και η ΕΕ θα τρέχει και δεν θα φτάνει να καταλαγιάσει τον μεγάλο αναβρασμό που θα επικρατεί στις αγορές καθώς οι μαύρες τρύπες των τραπεζών θα έχουν μεγαλώσει κι άλλο και τα CDS θα έχουν πυροδοτηθεί ξεκινώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση πολλών μεγατόνων.

Κάπου εκεί η Ευρώπη θα κληθεί να αποφασίσει αν θέλει να σώσει το ευρώ ή όχι, κι αν ναι με ποιόν τρόπο. Αν όχι, γυρνάμε όλοι στα εθνικά μας νομίσματα ή δημιουργούνται και κάποια περιφερειακά (π.χ. ζώνη του μάρκου, λατινική ένωση, συν κάποια σκόρπια νομίσματα όπως δραχμή, ιρλανδικό πουντ κλπ).

Αν ναι, η λύση που θα δοθεί δεν μπορεί να βασίζεται απλά στις περικοπές, στα δάνεια και στην τιμωρία. Θα ενέχει, θέλοντας και μη, τα τρία βασικά συστατικά που λείπουν στην σημερινή ευρωζώνη:

Ενοποίηση τραπεζικών συστημάτων, ενοποίηση μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους και, βεβαίως, μια κοινή επενδυτική πολιτική που θα ανακυκλώνει περί το 10% των πλεονασμάτων υπό την μορφή παραγωγικών επενδύσεων στην περιφέρεια (ίσως χωρίς την εμπλοκή των εθνικών κυβερνήσεων – κάτι που θα ήταν ευχής έργον).

Συμπέρασμα

Τι θα συμβεί λοιπόν όταν αποδειχθεί περίτρανα η αποτυχία της σύμβασης που οι βουλευτές μας καλούνται να αποδεχθούν την Κυριακή;

Από τα τρία σενάρια που μπορεί να σκεφτεί κανείς (βλ. πιο πάνω), το πρώτο είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το δεύτερο θα προκύψει μόνο σε περίπτωση άλλης μιας πολιτικής αστοχίας της γερμανικής ελίτ. [Άρα, λαμβάνοντας υπ’ όψη μας το πρόσφατο παρελθόν, είναι πολύ πιθανόν να … προκύψει.] Το τρίτο είναι το καλύτερο από τα τρία.

Ποιο από τα δύο αυτά σενάρια (το 2ο ή το 3ο;) είναι πιθανότερο; Θα θέλαμε το 3ο. Αλλά, όσον αφορά την βέλτιστη απόφαση στην ψηφοφορία της Κυριακής, είτε προκύψει το 2ο είτε το 3ο, ένα «ναι» στο Μνημόνιο Νο.2 θα έχει αποδυναμώσει την Ελλάδα στην πιο δύσκολή στιγμή – την στιγμή που η αποτυχία του Μνημονίου Νο.2 γίνει φανερή.

Όπως είδαμε, στην περίπτωση που δεσμευτούμε στο Μνημόνιο Νο.2 και προκύψει το Σενάριο 2, ουσιαστικά θα έχουμε χρεώσει το κράτος μας με πολλά δις ώστε να εξαγοράσει η Γερμανία χρόνο για να μας εξοβελίσει από το ευρώ όταν οι ηγέτες της κρίνουν ότι τους συμφέρει - κι όταν η Ελλάδα είναι αποδυναμωμένη περισσότερο από σήμερα. Αν είναι να μας εκπαραθυρώσουν, γιατί φίλες και φίλοι να χρεωθούμε σήμερα τόσα δις ευρώ;

Γιατί να μετατρέψουμε το 35% του δημόσιου χρέους μας στους ιδιώτες σε ομόλογα του αγγλικού δικαίου; Γιατί να αποδεχθούμε περικοπές που καταστρέφουν ό,τι έχει μείνει από τον παραγωγικό μας ιστό και που είναι τριπλάσιες από αυτές που αρκούν για να ζει το κράτος από τα φορολογικά του έσοδα (εφόσον αναβάλει μέχρι νεοτέρας τις αποπληρωμές των δανείων του);

Κι αν τελικά δεν μας δείξουν την πόρτα του ευρώ (κάτι που θεωρώ ότι τελικά δεν θα κάνουν), και η «προαναγγελθείσα» αποτυχία του Μνημονίου Νο.2 τους αναγκάσει να μας επιτρέψουν την στάση πληρωμών εντός της ευρωζώνης, γιατί να μην την κάνουμε τώρα, πριν δεσμευτούμε με το Μνημόνιο Νο.2;

Επίλογος

Το επόμενο εικοσιτετράωρο οι τριακόσιοι της Βουλής θα κληθούν να πάρουν την τελευταία σημαντική απόφαση του πολιτικού τους βίου.

Τους την παρουσιάζουν ως μονόδρομο. Ναι, μονόδρομος είναι. Ένας μονόδρομος που θα στερήσει και σε αυτούς, αλλά και σε μια ολόκληρη γενιά, το δικαίωμα να αποφασίζουν. Το Μνημόνιο Νο.2, που τους λένε να ψηφίσουν για να σωθεί η χώρα, θα αποτύχει.

Όπως απέτυχε και το προηγούμενο. Το μόνο που θα πετύχει είναι να δημιουργήσει μια Ελλάδα που από τούδε και στο εξής, στερείται το δικαίωμα να επιλέγει.

Την Κυριακή, πριν φύγουν από το σπίτι τους για τη Βουλή, ας κάτσουν μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου τους ακίνητοι. Για πέντε, δέκα λεπτά ας στηθούν μπροστά στο είδωλό τους.

Να κοιτάξουν βαθειά μέσα στα ίδια τους τα μάτια. Να στοχαστούν μπροστά στην αντανάκλασή τους. Και να σκεφτούν κάτι πολύ, πολύ απλό: Ό,τι και να κάνει η κα Μέρκελ, η ΕΕ, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η χώρα μας, η γενιά που έρχεται, θα είναι λιγότερο αδύναμη αν εκείνοι απλά προσέλθουν στο Κοινοβούλιο και πούνε όχι στο Μνημόνιο Νο.2. Έτσι απλά.

Και μετά ας φύγουν από την μπρος πόρτα, διαχεόμενοι μέσα στην κοινωνία που τόσο καιρό πληγώνουν κι η οποία όμως έχει την δύναμη να τους συγχωρήσει. Αρκεί να πουν το «όχι» σε μια δανειακή συμφωνία-τέρας που είναι καταδικασμένη στην αποτυχία.

Δημοσιεύθηκε στο protogan.gr