Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 30-3-2009

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2009 .
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 3. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας.
 4. Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα μερικής απασχόλησης.
 5. Έγκριση μελέτης για το έργο «Προμήθεια κινητών πλωτών φραγμάτων»
 6. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Αγγελοχωρίου»
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών
 8. Μονάδας του έργου «κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μηχανιώνας»
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας του υποέργου 3 του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
 10. Έγκριση μελέτης - Εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Κυζίκου Μηχανιώνας (επέκταση)»
 11. Έγκριση μελέτης - Εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Μηχανιώνας (υποέργο Γ")»
 12. Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΜ.
 13. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για το έτος 2009.
 14. Έγκριση 4ου πρακτικού της Κοινής Επιτροπής της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο « Για τη διαχείριση του έργου ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη»
 15. Έγκριση μετακίνησης και εξόδων κίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
 16. Έγκριση αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση κατά τη συζήτησης άρσης αμφισβήτησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (άρθρο 281 παρ.3 Δ.Κ.Κ.)
 17. Χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου σε υφιστάμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 18. Αποδοχή ποσού για την αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το έτος 2008.
 19. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Μηχανιώνας.
 20. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Δήμου Μηχανιώνας.
 21. Οικονομική ενίσχυση κατοίκων Δήμου Μηχανιώνας.
 22. Έγκριση για αύξηση ισχύος στις εγκαταστάσεις του έργου «βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
 23. Εξέταση αιτήσεων πολιτών , για την ενίσχυση δημοτικού φωτισμού οδού στο Αγγελοχώρι.
 24. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου.
 25. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης της Μελέτης Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Δήμου Μηχανιώνας.
 26. Έγκριση πραγματοποίησης 2ου Διαγωνισμού Πρασίνου Δήμου Μηχανιώνας.
 27. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μηχανιώνας με την ΑΝΕΘ για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή των Δήμων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για το έτος 2009.
 28. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μηχανιώνας με τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων για το έτος 2009.
 29. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μηχανιώνας με την Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση για την υλοποίηση του προγράμματος παροχής υπηρεσιών Πολιτισμού για το έτος 2009.
 30. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μηχανιώνας με το Αθλητικό Κέντρο Δήμου Μηχανιώνας και τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση για την υλοποίηση του προγράμματος παροχής υπηρεσιών Αθλητισμού για το έτος 2009.
 31. Καθορισμός θέσεων - εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στην περιοχή ΤΟΥΡΜΠΑΛΙ για λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας).
 32. Καθορισμός τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος στην Πράξη Εφαρμογής.
 33. Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτη ακινήτου για σύναψη σύμβασης χρησιδανείου (παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δήμο)
 34. Αποζημίωση οφειλών στην Πράξη Εφαρμογής.(Ο.Τ.Γ187 αριθ. οικ. 08)
 35. Αποζημίωση οφειλών στην Πράξη Εφαρμογής.(Ο.Τ.Γ122 αριθ. οικ. 03)
 36. Αποζημίωση επικειμένων στην Πράξη Εφαρμογής.(Ο.Τ.Γ122 αριθ. οικ. 03)
 37. Ονοματοδοσία οδών Δήμου Μηχανιώνας

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 3-3-2009

 1. Εγκριση προεκτίμησης αμοιβής- Ανάθεση εκπόνησης Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Σχεδιασμός Αναστρέψιμου Περιπτέρου και διαμόρφωση πρανούς παραλιακού μετώπου Ν.Μηχανιώνας»
 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ.Κ.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «Συμμετοχή του Δήμου Μηχανιώνας στη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού»
 3. Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
 4. Εγκριση εξόδων κίνησης δημοτικού υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο με θέμα «Αρχές Αποκατάστασης και Συντήρησης Πέτρινων Φάρων»
 5. Εκλογή εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Αν.Θεσσαλονίκης Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΣΥΠ& ΠΑΖΑΘ) για χρονικό διάστημα δύο ετών . (2009-2011)
 6. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2009.
 7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Ν.Μηχανιώνας»
 8. Συζήτηση επί της μείωσης του τέλους παρεπιδημούντων (2%)
 9. Τροποποίηση της αριθ. 226/2008 απόφασης Δ.Σ. περί μείωσης δημοτικών φόρων και τελών για πολύτεκνους και τυφλούς.
 10. Οικονομική ενίσχυση δημότισσας.