Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο 29 Μαρτίου 2010 17:00

 1. Ανάκληση της υπ' αριθ. 71/2010 απόφασης Δ.Σ. σχετικής με «Έκθεση αποβολής μισθωτή, δυο δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Ν. Βότση (ιχθυαγορά) και εκ νέου εκμίσθωση αυτών»
 2. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός εκπροσώπου και του νόμιμου αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή των Δήμων Ανατολικής Υπαιθροι Νομού Θεσσαλονίκης , για το έτος 2010.
 3. Ανταλλαγές ακινήτων για αποζημίωση στην πράξη εφαρμογής ιδιοκτησιών.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για Σχολικούς Τροχονόμους.
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενίσχυση και αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου .
 6. Εξέταση αίτησης της Stadium Ροδόπης Α. Ε. Διασκέδασης , για εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση παιχνιδιών τύπου Λούνα Παρκ .
 7. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας λόγω παραίτησης.
 8. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 9. Επιστροφή χρημάτων .

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο 5 Μαρτίου 2010 17:00

 1. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας , έτους 2010.
 2. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας, οικονομικού έτους 2010.
 3. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς , έτους 2010.
 4. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Ν.Κερασιάς, οικονομικού έτους 2010.
 5. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου , έτους 2010.
 6. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου, οικονομικού έτους 2010.
 7. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2010.
 8. Έγκριση προϋπολογισμού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας , οικονομικού έτους 2010.
 9. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωρ.& Αικ. Καβούνη Ν. Κερασιάς, έτους 2010.
 10. Έγκριση προϋπολογισμού Βιβλιοθήκης Γεωρ.& Αικ. Καβούνη Ν. Κερασιάς, οικονομικού έτους 2010.
 11. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΑΨΑΑΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, έτους 2010.
 12. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ , οικονομικού έτους 2010.
 13. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μηχανιώνας.
 14. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας.
 15. Εγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ.Ν.Κερασιάς (Β Φάση) »
 16. Εγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου .
 17. Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας.
 18. Εγκριση τιμολόγησης για παροχή νερού στο λιμάνι Ν.Μηχανιώνας για εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών.
 19. Αξιοποίηση της ξυλείας που προκύπτει από την κατεδάφιση των ξύλινων υπερκατασκευών στον κοινόχρηστο χώρο της οδού Πολυτεχνείου .
 20. Ορισμός Μελών -Εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.
 21. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 22. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2010, για δημιουργία Κ. Α. για την «προμήθεια υλικών για εγκατάσταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών».
 23. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 24. Έκθεση αποβολής μισθωτή ,δυο δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Ν. Βότση (ιχθυαγορά) και εκ νέου εκμίσθωση αυτών.
 25. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού στην περιοχή ΤΟΥΡ ΜΠΑΛΙ για ομπρέλες και ξαπλώστρες.
 26. Απόδοση ποσού στο δικαιούχο Δήμο Κορινού από πρόστιμο κλήσης Κ.Ο.Κ. που εισπράχτηκε εκ παραδρομής από το Ταμείο του Δήμο μας .
 27. Εξέταση αίτησης της εταιρείας CYTA Α.Ε. για χορήγηση άδειας κατάληψης θέσης σε κοινόχρηστο χώρο για τοποθέτηση καμπίνας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κατασκευή δικτύου οπτικών ινών.
 28. Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών (κούνιες).