Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

12o Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 27-6-2011 ώρα 20:00

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)
 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 2. Έγκριση οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 3. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2011 απόφασης του ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας, που αφορά στον προϋπολογισμό έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 4. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2011 απόφασης του ΚΑΠΗ Περαίας, που αφορά στον προϋπολογισμό έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 5. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2011 απόφασης του ΚΑΠΗ Ν. Επιβατών, που αφορά στον προϋπολογισμό έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας 
 6. Σύμβαση Υπηρεσιών Εξωτερικής Τηλεφωνίας, για το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 7. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτροστρώσεις Ν. Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 8. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής
 9. Έγκριση της υπ΄ αρ. 4/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Ασθενίδης
 10. Εκμίσθωση ακινήτου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 11. Έκτακτη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 12. Συνεργασία για την υποβολή πρότασης σχετικά με την πρόσκληση «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μεσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης 
 13. Έγκριση της υπ΄αρ.8/2011 απόφασης ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού, που αφορά στην υλοποίηση εκδήλωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 14. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής 
 15. Αμοιβαία ανταλλαγή οικοπέδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 16. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄ αρ.26/2010 μελέτης, για το έργο: «Βελτίωση και ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101 έως 109 και 42 Τ.Δ. Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο», καθώς και της απαιτούμενης συνοδευτικής μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην οδό Φιλίππου και στην οδό Φιλελλήνων, μετά από την υπ΄αρ.πρωτ.1278/09/03/2011 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής
 17. Κατανομή ποσού 1.581,62 € στους Σχολικούς Τροχονόμους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 18. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 19. Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης 
 20. Έγκριση της υπ΄αρ.17/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην «Διατήρηση παρόδου εντός ΟΤ 68 Περαίας». Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 21. Έγκριση της υπ΄αρ.12/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις- Σήμανση 3ου Δημ. Σχολείου Περαίας». Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 22. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και εφαρμογής ορίων Δημοτικών Αναψυκτηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγροκτήματος Επανομής και Αγροκτήματος Ν. Μηχανιώνας και λοιπές σποραδικές τοπογραφικές εργασίες σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής
 23. Εργασίες κτηματογράφησης της μελέτης «Κτηματογράφηση- πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 24. Προτάσεις – Παρατηρήσεις στα πλαίσια της συμμετοχής διαδικασίας για την επικαιροποίηση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής
 25. Τροποποίηση καταστατικού ΤΕΘ Α.Ε., ως προς τη μετοχική σύνθεση και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, άρθρο 265. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης
 26. Καθορισμός διαδικασίας ρύθμισης για την καταβολή κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων, προς το Δήμο Θερμαϊκού (Εισήγηση από προηγούμενη συνεδρίαση). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 27. Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός νέων μελών ΔΣ σε ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεις του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 28. Έγκριση της υπ΄αρ.2/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου (Εισήγηση από προηγούμενη συνεδρίαση). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 29. Έγκριση της υπ΄αρ.13/2011 απόφασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας (Δ.Κ.Ε.Μ), που αφορά στην ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας 
 30. Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας

Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.


Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Ατομική συλλογικότητα ή ομαδικός ατομισμόςΗ ατομικιστική λογική επικρατεί σε κάθε σχεδόν πτυχή του σύγχρονου τρόπου ζωής. Οι περισσότεροι από εμάς αδιαφορούμε για το σύνολο, για το συνάνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Όλα σήμερα γίνονται για το προσωπικό κέρδος, είτε για επίδειξη, είτε για οικονομική επιβολή επί των υπολοίπων. Η ανάπτυξη της ατομικότητας ξεκινά από την ίδια την οικογένεια και από το σχολείο. Τα ΜΜΕ στηρίζουν με το χειρότερο τρόπο όλη αυτή τη νοσηρή κατάσταση και οδηγούν τους συνανθρώπους μας σε εξευτελισμό με την συμμετοχή τους στα ανταγωνιστικά reality (διαγωνισμούς ταλέντων φωνής, χορού, μαγειρικής, κλπ), ενώ οι ειδήσεις έχουν καταντήσει λαϊκά δικαστήρια και οι αναπαυτικά βολεμένοι τηλεθεατές ένορκοι και ανεύθυνοι κριτές.
Ο συναγωνισμός έχει αντικατασταθεί από τον ανταγωνισμό, η συνεργασία και η αλληλεγγύη από την ιδιοτέλεια και την αυτοπροβολή και ο αλληλοσεβασμός με την ανεύθυνη και κακοπροαίρετη κριτική. Η αιτία είναι ότι η ατομικιστική αντίληψη προκαλεί ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες, που ικανοποιούνται μέσα από την κοινωνική προβολή και την υποκρισία.
Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της ατομικής δράσης είναι τεράστιες. Για παράδειγμα η καταναλωτική μανία των τελευταίων χρόνων (προϊόν της ανάγκης για κοινωνική προβολή), κατάντησε να εις βάρος της οικονομικής ελευθερίας όχι μόνο του ίδιου του καταναλωτή, αλλά και όλης της χώρας μας.
Οι «αγανακτισμένοι» είναι ένα καινούργιο φαινόμενο της εποχής μας. Άραγε είναι το προϊόν ή η αντίδραση ενάντια στον λαϊκισμό, στη άμετρη σκανδαλολογία και την συνωμοσιολογική θεωρία της κρίσης; Άραγε υπάρχει μόνο συλλογική ευθύνη χωρίς ατομική; Άραγε δεν μας άξιζαν οι πολιτικές των διαφόρων κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων, που όλοι μας ένθερμα στηρίξαμε και ψηφίσαμε; Τελικά οι πολιτικοί διέφθειραν το σύστημα ή το σύστημα τους πολιτικούς;
Δυστυχώς η συλλογική αντίδραση της αγανάκτησης και της απελπισίας μέσα από την ψυχολογία του όχλου, οδηγεί στο να καταδικάζουμε άκριτα τους πάντες και τα πάντα και να προπηλακίζουμε όλους τους πολιτικούς που βρίσκονται μπροστά μας.
Αν επιτέλους θέλουμε να αλλάξει κάτι, πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι μας (πολίτες και πολιτικοί). Όταν η ατομικότητα είναι αποσυνδεδεμένη από την ιδιοτέλεια και τον εγωισμό, διευρύνει προοδευτικά την προσφορά πέρα τον «ατομικό χώρο», δηλαδή περνά στην συλλογικότητα. Ότι θετικό, εποικοδομητικό μπορεί να προσφέρει το άτομο, αποτελεί μια κληρονομιά για την συλλογικότητα, εκείνη που θα θελήσει να το αποδεχτεί και να το αξιοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής της.