Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 27-07-2009

  1. Απευθείας ανάθεση του έργου «Βελτίωση και ανακατασκευή υφιστάμενου αγροτικού δρόμου σύνδεσης Ν.Μηχανιώνας με Πλαγιάρι». Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχικής Επιτροπής
  2. Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΚΑΙ ΠΙ Ν.Κερασιάς .
  3. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ν.Α.Θ. και Δήμου Μηχανιώνας για την υλοποίηση των έργων: α) «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ν.Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας» και β) «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και επισκευή τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ν.Μηχανιώνας του Δήμου Μηχανιώνας».
  4. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας»
  5. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δήμου Μηχανιώνας (Β' Φάση)»
  6. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Κυζίκου Ν.Μηχανιώνας (επέκταση )» Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Μακεδονίας -Θράκης 2007-2013 για τον άξονα προτεραιότητας
  7. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Π.Κ.Μ. και Κωδικός Προτεραιότητας 45- Διαχείριση και Διανομή ύδατος (πόσιμο νερό).
  8. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου σε τμήμα του υπ' αριθ. 215 αγροτεμαχίου Ν.Κερασιάς για «Αποστακτήριο».