Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 28-9-2009 ώρα 19:00

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού , Δήμου Μηχανιώνας έτους 2009.
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής
 3. Έγκριση παραλαβής Α' Φάσης (οριστική μελέτη) της μελέτης του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μηχανιώνας».
 4. Έγκριση παράτασης χρόνου εκπόνησης μελέτης (μελέτη εφαρμογής) του έργου «Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μηχανιώνας»
 5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Χορτιάτη, Πεύκων, Πανοράματος, Πυλαίας , Θερμαϊκού, Μίκρας, Βασιλικών, Επανομής και της Ανατολικής Α.Ε., για τη διαχείριση του έργου ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
 6. Ανταλλαγές απαλλοτριούμενων ακινήτων(ιδιοκτησία Τσουμή).
 7. Ανταλλαγές ακινήτων για αποζημίωση στην πράξη εφαρμογής των ιδιοκτησιών : α) 022517 αριθ. οικ. 04 Ο.Τ. Γ95 β) 022909 αριθ. οικ. 02 Ο.Τ. Γ102 γ) 022402 αριθ. οικ. 02 Ο.Τ. Γ140 δ) 021813 αριθ. οικ. 01 Ο.Τ. Γ79
 8. Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για να παραστεί στο Β' Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης που αφορά τα ναυαγισμένα ναυπηγήματα που βρίσκονται στο αλιευτικό καταφύγιο Αγγελοχωρίου.
 9. Έγκριση μετακίνησης και εξόδων κίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
 10. Επιστροφή ποσού για μη χρήση αδείας κοινοχρήστου χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Έκτακτη συνεδρίαση Δημαρχιακής Επιτροπής 25-09-2009

 1. Σύναψη σύμβασης συμπληρωματικής δανειοδότησης για την αποπεράτωση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β».
 2. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μηχανιώνας.
 3. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση απόληξης οδού ΕΠ.Ο. 27 με την Ναυτική Σχολή».
 4. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην οδό Ν. Βότση.
 5. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων για την «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς για το Δήμο Μηχανιώνας»

 

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Έκτακτη συνεδρίαση Δημαρχιακής Επιτροπής Τετάρτη 16-09-2009 08:00 π.μ

 1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας».
 2. Ανάθεση της υπηρεσίας για την μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων του Δήμου Μηχανιώνας .


Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 15-9-2009 ώρα 19:00

«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματο, και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.»

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Δημαρχιακή Επιτροπή Τρίτη 1-9-2009

 1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιόκτητου χώρου για τη στέγαση Λαογραφικού Μουσείου στην Ν.Μηχανιώνα.
 2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση απόληξης οδού ΕΠ.Ο. 27 με την Ναυτική Σχολή»
 3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας».
 4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην οδό Ν. Βότση.
 5.  Ανάθεση εκπόνησης Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Σχεδιασμός Αναστρέψιμου Περιπτέρου και διαμόρφωση πρανούς παραλιακού μετώπου Ν.Μηχανιώνας» - Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής.
 6. Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο .