Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

6o Δημοτικό Συμβούλιο του 2012 Πέμπτη 29-3-2012 ώρα 19:00Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1) και θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://www.serverroom.us/radio/269213

Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτηση

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία διανομής πατάτας και ρυζιού στο Δήμο μας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Παραδείσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Έγκριση της υπ΄αρ.17/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2010 της ΔΚΕΜ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 2. Έγκριση της υπ΄αρ.18/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έγκριση έκθεσης πεπραγμένων οικ. έτους 2010 της ΔΚΕΜ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 3. Έγκριση της υπ΄αρ.28/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού «ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 4. Έγκριση της υπ΄αρ.29/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
 5. Έγκριση της υπ΄αρ.30/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 6. Έγκριση της υπ΄αρ.35/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Επανομής. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 7. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2012-Διάθεση πιστώσεων. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 8. Ορισμός ελεγκτών Λογιστών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Επανομής για τη χρήση 1/1/2011-26/6/2011.  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.   
 9. Έγκριση της υπ΄αρ.27/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ».  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.  
 10. Σύμβαση προσωρινής παραχώρησης (χρησιδανείου) εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τριών τρακτόρων και ημιρυμουλκούμενων απορριμματοκιβωτίων με ενσωματωμένη πρέσα. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 11. Έγκριση της υπ΄αρ.04/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης για τη θάλασσα Αγγελοχωρίου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 12. Έγκριση της υπ΄αρ.05/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ανάκληση της υπ΄αρ.2/2011 Απόφασης ΔΣ, για τη μεταφορά της Πρότυπης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση & ενοποίηση κοινό-χρηστων χώρων & κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101-109 και 42Τ ΤΔ Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 13. Αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) - κατηγορίας: Παιδικοί Σταθμοί - της ΔΗΚΕΘ (πρώην ΔΕΤΑΘ). Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 14. Μείωση συμβατικού ποσού των υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 15. Εργαστήρια ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε λειτουργούς του Δήμου στα πλαίσια του έργου «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής-Energynet». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης
 16. Ίδρυση και λειτουργία Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 17. Παραχώρηση 4ου Νηπιαγωγείου Επανομής για τη λειτουργία προ-γράμματος Κ.Δ.Α.Π. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. . Ι. Βασιλειάδης. 
 18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 22. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 23. Έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα πληροφόρησης πολιτών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 24. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού, του ΝΠΔΔ-ΔΗΠΠΑΚΥΘ και της ΔΗΚΕΘ, για την πράξη «Εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία, οργάνωση, υποστήριξη και βελτίωση δράσεων και προγραμμάτων του Παιδικού Σταθμού Μηχανιώνας του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής. 
 25. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.9/2012 μελέτης με τίτλο «Πλακόστρωση οδών Ανθέων – Δημοκρατίας - Φιλίππου», προϋπολογισμού 149.000,65 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 27. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 29. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 30. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών εντός του Δημαράκειου Κληροδοτήματος, για τη συνέχιση λειτουργίας του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μηχανιώνας» της ΔΗΚΕΘ. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση  http://serverroom.us/radio/277062 

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

26-3 έως 30-3-2012 εβδομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης και αγάπης


Το Βοήθεια Στο Σπίτι Επανομής για πρώτη φορά φέτος την περίοδο του Πάσχα, ενισχύοντας το αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης και λόγω της ραγδαίας αύξησης των οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
 • Τα Σχολεία (Nηπιαγωγεία , Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια)
 • Τους φορείς του Δήμου
 • Τους Συλλόγους της περιοχής
 • Τις Επιχειρήσεις
 • Τους ιδιώτες και κάθε ενεργό πολίτη του Δήμου μας
Να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς διαρκείας (λάδι, γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, ζάχαρη, αλεύρι, χυμούς, δημητριακά ,τσουρέκια κ.τ.λ.

Επίσης καλεί τις οικογένειες και τα άτομα που έχουν ανάγκη να απευθυνθούν στο γραφείο του Βοήθεια Στο Σπίτι

Πληροφορίες στο γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι (διεύθυνση πλατεία Ι. Μεταξά ή στο τηλέφωνο 23920/44000,εργάσιμες ημέρες και ώρες,8:00-14:00).

Το Προσωπικό του Βοήθεια Στο Σπίτι