Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο 26-11-08

Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας.
Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2009 .
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2008.
Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής
Επιτροπής.
Μεταφορά προσωπικού Α.Μ.Ε.Α. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας (Δ.Κ.Ε.Μ.), στο Δήμο Μηχανιώνας ,σε συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και του Ο.Α.Ε.Δ., για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας κατά το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας , στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμένων περιοχής Θες/νίκης για το έτος 2009.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 2009.
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου, με συμβιβασμό, για το έτος 2009.

Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών (έργων – προμηθειών), Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2009
Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2009.
Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση ή αγορά ακινήτων, για το έτος 2009.
Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Πολιτιστικό Κέντρο Μηχανιώνας»
Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας
Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας.
Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας
Αποδοχή ποσού ΣΑΤΑ 2008 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Δ. Αγγελοχωρίου»
Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής τευχών δημοπράτησης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου Μηχανιώνας για την υλοποίησης των έργων «κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στη Ν.Μηχανιώνα» και «Ανακατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ», με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης του έργου «Πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Μηχανιώνας»
Έγκριση μελέτης-εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή Τουρμπαλί του Δήμου Μηχανιώνας»