Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο 9-10-08

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, Δήμου Μηχανιώνας έτους 2008
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής
 3. Μείωση δημοτικών φόρων και τελών για τους πολύτεκνους
 4. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας-φωτισμού
 5. Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 6. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών , για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας, οικον. χρήσης 2008
 7. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας, οικ. έτους 2007
 8. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς, οικ. έτους 2007
 9. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου, οικ. έτους 2007
 10. Έγκριση απολογισμού Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης, οικ. Έτους 2007
 11. Έγκριση απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου και Αικατερίνης Καβούνη , οικ. έτους 2007
 12. Έγκριση απολογισμού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας, οικ. έτους 2007
 13. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αγγελοχωρίου «Ο ΦΑΡΟΣ» Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Δήμου Μηχανιώνας
 14. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας, ως προς την ετήσια επιχορήγησή του
 15. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης, ως προς την ετήσια επιχορήγησή της
 16. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Μηχανιώνας, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «ένταξη ΟΤΑ στη Β φάση Εθνικού Δημοτολογίου»
 17. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Μακεδονίας Θράκης για το έργο «Βελτίωση λιμενικών υποδομών ιχθυόσκαλας του λιμανιού Ν. Μηχανιώνας»
 18. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Μακεδονίας Θράκης για το έργο «ανακατασκευή και συντήρηση Φάρου Αγγελοχωρίου»
 19. Τροποποίηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την ένταξη των έργων «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας» και «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας» -Αποδοχή χρηματοδότησης.
 20. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας»
 21. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου «αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Τ.Δ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας»
 22. Επικαιροποίηση της αριθ. 234/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στο χώρο του «Μαντούκειου Γηροκομείου»
 23. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτρική παροχή του νέου Λυκείου Ν. Μηχανιώνας
 24. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση στύλων ΔΕΗ λόγω διάνοιξης οδών
 25. Εξέταση αιτήσεων πολιτών , για την ενίσχυση δημοτικού φωτισμού
 26. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. και της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ΔΑΝΕΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Παράκτιου Βοτανικού Πάρκου στο Οικολογικό Θεματικό Πάρκο «Ελληνικός Θαλάσσιος Κόσμος» στο Δήμο Μηχανιώνας
 27. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού ακινήτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. για τη δημιουργία και λειτουργία Πανεπιστημιακού «Παράκτιου Βοτανικού Πάρκου». Επέκταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου Κ.Ε.Δ. με τη συμμετοχή της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης ΔΑΝΕΘ Α.Ε. , για την ανάπτυξη δημοσίου ακινήτου της περιοχής (ΑΒΚ 2628)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου