Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

13o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 13-7-2011 ώρα 19:30

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)
 1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 2. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2011 απόφασης του ΚΑΠΗ Περαίας, που αφορά στον προϋπολογισμό έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 3. Επιβολή προστίμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 4. Αποδοχή παραίτησης μέλους από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αντικατάστασή του. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 5. Έγκριση της υπ΄αρ.9/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε ΑμεΑ, στη Δ.Κ. Αγ. Τριάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 6. Έγκριση της υπ΄αρ.11/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων επί πεζοδρομίου στη Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής 
 7. Έγκριση της υπ΄αρ.12/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις- Σήμανση 3ου Δημ. Σχολείου Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 8. Έγκριση της υπ΄αρ.13/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων επί πεζοδρομίου στη Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 9. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων επί πεζοδρομίου στη Δ. Κ. Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 10. Έγκριση της υπ΄αρ.17/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη διατήρηση παρόδου εντός ΟΤ 68 Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 11. Έγκριση της υπ΄αρ.18/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων σε οδούς με διπλή ονομασία. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 12. Αμοιβαία ανταλλαγή οικοπέδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 13. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.26/2010 μελέτης, για το έργο: «Βελτίωση και ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101 έως 109 και 42 Τ.Δ. Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο», καθώς και της απαιτούμενης συνοδευτικής μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην οδό Φιλίππου και στην οδό Φιλελλήνων, μετά από την υπ΄αρ.πρωτ.1278/09/03/2011 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 14. Έγκριση και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής 
 15. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 16. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 17. Έγκριση της υπ΄αρ.19/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στη σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης καταστήματος επί της Θερμαϊκού 101 (Παιδικός Σταθμός «ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Ασθενίδης. 
 18. Έγκριση της υπ΄αρ.20/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναπροσαρμογή μηνιαίου μισθώματος καταστήματος επί της οδού Θερμαϊκού 64 (Παιδικός Σταθμός «ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»). Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Ασθενίδης. 
 19. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Ενίσχυση και Αποκατάσταση Φάρου ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 20. Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄Βαθμού , εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθησαν κατά το έτος 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 21. Συγκρότηση ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 22. Συγκρότηση ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ). Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 23. Συγκρότηση ΔΣ της ΔΕΥΑΘ. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 24. Έγκριση της υπ΄αρ.24/2011 απόφασης ΔΣ του Κέντρου Αθλητισμού Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 25. Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 26. Έγκριση εξόδων κίνησης Γ. Γραμματέα κ. Ε. Κεραμιδάκη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου