Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 3-3-2009

  1. Εγκριση προεκτίμησης αμοιβής- Ανάθεση εκπόνησης Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Σχεδιασμός Αναστρέψιμου Περιπτέρου και διαμόρφωση πρανούς παραλιακού μετώπου Ν.Μηχανιώνας»
  2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ.Κ.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «Συμμετοχή του Δήμου Μηχανιώνας στη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού»
  3. Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
  4. Εγκριση εξόδων κίνησης δημοτικού υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο με θέμα «Αρχές Αποκατάστασης και Συντήρησης Πέτρινων Φάρων»
  5. Εκλογή εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Αν.Θεσσαλονίκης Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΣΥΠ& ΠΑΖΑΘ) για χρονικό διάστημα δύο ετών . (2009-2011)
  6. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2009.
  7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Ν.Μηχανιώνας»
  8. Συζήτηση επί της μείωσης του τέλους παρεπιδημούντων (2%)
  9. Τροποποίηση της αριθ. 226/2008 απόφασης Δ.Σ. περί μείωσης δημοτικών φόρων και τελών για πολύτεκνους και τυφλούς.
  10. Οικονομική ενίσχυση δημότισσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου