Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Δημαρχιακή Επιτροπή Τρίτη 1-9-2009

  1. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ιδιόκτητου χώρου για τη στέγαση Λαογραφικού Μουσείου στην Ν.Μηχανιώνα.
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση απόληξης οδού ΕΠ.Ο. 27 με την Ναυτική Σχολή»
  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας».
  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην οδό Ν. Βότση.
  5.  Ανάθεση εκπόνησης Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου «Σχεδιασμός Αναστρέψιμου Περιπτέρου και διαμόρφωση πρανούς παραλιακού μετώπου Ν.Μηχανιώνας» - Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής.
  6. Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου