Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

Δημοτικο Συμβουλιο 21-01-2008

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μηχανιώνας.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, για το έτος 2008, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, για το έτος 2008, με σύμβαση εργασίας Ιδ.Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.
4. Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Ν.Μηχανιώνας στο Δήμο και Νομικά Πρόσωπα, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου .
5. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας (ΔΗ.Κ.Ε.Μ.) (Φ.Ε.Κ. 2410/21-12-2007)
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ( με τον αναπληρωτή του) στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΣΚ ΑΕ του έργου «Ανέγερση νέου 12/θέσιου διδακτηρίου Ενιαίου Λυκείου Ν.Μηχανιώνας
7. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Κινηματογράφων Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης.
8. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας.
9. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν.Μηχανιώνας.
10. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας.
11. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής 2ουν Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας.
12. Εγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.
13. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης « Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ΛΑ. Ν.Μηχανιώνας»
14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
15. Υποβολή πρότασης προς τη Ν.Α.Θ. για τροποποίηση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή νησίδων κόμβου Ε.Ο. 27 στη διασταύρωση με την οδό Κ. Βάρναλη στη Ν. Μηχανιώνα για την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών» στα πλαίσια της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
16. Υποβολή πρότασης προς Σ.Χ.Ο.Π. για χαρακτηρισμό του «αγροτικού» δρόμου σύνδεσης Μηχανιώνας -Επανομής σε «κοινοτικό».
17. Ανοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank και ορισμός υπευθύνου για την κίνηση του σχετικά με τη συνομολόγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την προμήθεια οχημάτων ειδικών χρήσεων.
18. Εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην παραλία Ν.Μηχανιώνας.
19. Εγκριση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Μ έτους 2008.
20. Καθορισμός και οριοθέτηση χώρων όπου επιτρέπεται το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο- Αναπροσαρμογή τελών , για το έτος 2008.
21. Αναπροσαρμογή τελών υπαίθριων διαφημίσεων για το έτος 2008.
22. Καθορισμός ορίου ταχύτητας στους αγροτικούς δρόμους του Δήμου Μηχανιώνας.
23. Εγκριση εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από την εταιρεία FORTHNET Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ως τελικού αποδέκτη της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» στο Μέτρο 4.2 του Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.
24. Έναρξη διαβουλεύσεων για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Μεταναστών.
25. Εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή «Τούζλα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου