Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 10-5-2010 ώρα 20:00

 1. Συμπλήρωση του έτους 2011 ,στο Διετές Πρόγραμμα Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μηχανιώνας.
 2. Έγκριση Οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση και λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΑΚΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ».
 3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μηχανιώνας με προσθήκη τριών θέσεων τακτικού προσωπικού ειδικότητας Τεχνίτη Υδραυλικού - θερμοϋδραυλικού Δ.Ε.
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Δ. Αγγελοχωρίου»
 5. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό 25ης Μαρτίου και επισκευή τμημάτων οδού στο Δ.Δ. Ν. Μηχανιώνας».
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση τμημάτων οδού ΕΠ.Ο. 27 στα όρια του Δήμου Μηχανιώνας»
 7. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων εντός ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς»
 8. Απασχόληση του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Μηχανιώνας τη ημέρα του Σαββάτου.
 9. Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για εγκατάσταση θυννείων στην περιοχή Επανομής Θεσσαλονίκης.
 10. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Μηχανιώνας.
 11. Εξέταση αίτησης δημότη για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δ.Δ. Ν. Μηχανιώνας.
 12. Εξέταση αίτησης δημότη για μείωση στην καταβολή τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου