Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο 19 Ιουλίου 2010

 1. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ,Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2010.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2010.
 3. Παράταση ρύθμισης βεβαιωμένων ή μη οφειλών, στο πλαίσιο του Ν.3801/2009.
 4. Ανταλλαγή ακινήτων για αποζημίωση ιδιοκτησιών με πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.
 5. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση του έργου (Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ. Ν.Κερασιάς (Β' Φάση)».
 6. Εγκριση δαπάνης για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού στο Δ.Δ. Ν.Μηχανιώνας στην περιοχή επέκτασης .
 7. Εγκριση δαπάνης για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού στο Δ.Δ. Ν.Μηχανιώνας στην περιοχή επέκτασης.
 8. Εγκριση μετακίνησης και εξόδων κίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
 9. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών γυναικών για συμμετοχή τους σε συνέδριο.
 10. Συγκρότηση Διαδημοτικής Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαλόγου εν όψει «Καλλικράτη».
 11. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2010.
 12. Εξέταση αιτήσεων ιδιοκτητών καταστημάτων της οδού Πολυτεχνείου για παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
 13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πολυτεχνείου κατά τη θερινή περίοδο.
 15. Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για εγκατάσταση θυννείου στην περιοχή Μηχανιώνας
 16. Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με παραγωγική άδεια.
 17. Εξέταση αίτησης για χορήγηση αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (στάσιμη καντίνα) σε δημοτικό ακίνητο στην παραλία Αγγελοχωρίου .
 18. Επανεξέταση αίτησης κατοίκων για τροποποίηση της «Κυκλοφοριακής μελέτης του Δ.Δ. Ν.Μηχανιώνας».
 19. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουσουλμάνων Μακεδονίας - Θράκης , για παραχώρηση χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου για δημιουργία μουσουλμανικού νεκροταφείου κατόπιν εγγράφου της ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης.
 20. Οικονομική ενίσχυση δημοτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου