Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο στις 17 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
 2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, για το μήνα Ιανουάριο 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
 3. Επιστροφή ποσών σε καταστηματάρχες, που αφορούν στη χρήση αιγιαλού και Κοινόχρηστου χώρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ν.Επιβατών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Βογιατζής.
 5. Άδεια κατασκευής και τοποθέτησης εμποδίων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής.
 6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του «Ασφαλτοστρώσεις Ν.Μηχανιώνας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής.
 7. Έγκριση υποβολής μελέτης για το έργο «Αποπεράτωση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ.64Β Κοινότητας Περαίας» στο ΕΣΠΑ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για μικρά έργα ή έργα Συντήρησης που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 9. Συγκρότηση   Επιτροπής   Διενέργειας-Αξιολόγησης   Διαγωνισμών   και   Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 10. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου- Μέλους της Επιτροπής βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης-ΠΔ 28/80. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 12. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή έργων άνω των 5.869,40 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 13. Ορισμός των μελών Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων, για το έτος 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 14. 14ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων, για το έτος 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 15. Διατήρηση ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη» Ν.Κερασιάς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 16. Έγκριση της άρσης της διαλυτικής αίρεσης του υπ'αρ.6939/24-2-2006 συμβολαίου του υπ'αρ.244 οικοπέδου στο Ο.Τ.27, στους Ν.Επιβάτες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου