Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

15o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 31-8-2011 ώρα 20:00

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)
 1. Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της ΤΕΘ Α.Ε ως προς τους σκοπούς και λοιπά άρθρα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 2. Καταγγελία – λύση μισθώσεων της WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 3. Εγκριση του υπ’ αρ. 1/2011 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 5. Διαγραφή ποσού 1.821,77€ από χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 6. Εγκριση και υλοποίηση της υπ’ αρ. 24/2011 μελέτης με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
 7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 9. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτων καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 10. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 120/2011 απόφασης του ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.   
 11. Απευθείας ανάθεση «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και εφαρμογής ορίων δημοτικών αναψυκτηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή αγροκτήματος Επανομής και λοιπές σποραδικές τοπογραφικές εργασίες σε Τοπικές Κοινότητες Δήμου Θερμαικού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
 12. Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση αγροτικής οδού μεταξύ των κληρ. 447-499 έως 496-542 αγροκτήματος Ν.Επιβατών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.   
 13. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 258/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
 14. Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Δήμου Θερμαϊκού «Οι ΤΡΑΝΤΕΛΛΗΝΕΣ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.  
 15. Αντικατάσταση μελών ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαικού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.  
 16. Αντικατάσταση μελών ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαικού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 17. Ορισμός γυναικών εκπροσώπων του Δήμου σε σεμινάρια της εταιρείας ΠΕΤΑ Α.Ε. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ – Κυριάκος Στεφανίδης. 
 18. Αποζημίωση Προέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗ.Π.Π.Α.ΚΥ..Θ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 19. Εκλογή εκπροσώπων στη γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσσαλονίκης. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ελ. Κεραμιδάκης 
 20. Ορισμός μελών ΔΣ Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 22. Αποδοχή παραιτήσεων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορισμός νέων. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ελ. Κεραμιδάκης. 
 23. Εγκριση της υπ’ αρ.125/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου