Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

17o Δημοτικό Συμβούλιο (τακτική συνεδρίαση) Τετάρτη 21-9-2011 ώρα 20:00


Η τακτική συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1) με θέματα:
 1. Έγκρισητης υπ΄ αρ. 7/2011 Απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση τωνΚανονισμών 1) Εσωτερικών Υπηρεσιών, 2) Προσωπικού και 3) Οικονομικής διαχείρισης.Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
 2. Έγκρισητης υπ΄ αρ. 17/2011 Απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΘ, που αφορά στην κατάρτιση τωνΚανονισμών 1) Εσωτερικών Υπηρεσιών, 2) Προσωπικού και 3) Λειτουργίας καιΔιαχείρισης. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Κ. Τροκάνας.
 3. Υποκατάστασητου αναδόχου του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Μεσημερίου» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 4. Λύσημίσθωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 5. ΤροποποίησηΤεχνικού Προγράμματος, Αναμόρφωση προϋπολογισμού, αποδοχή ένταξης της πράξης «ΨηφιακέςΥπηρεσίες Διάθεσης Δημοσίων Δεδομένων Γεωπληροφοριακού Συστήματος ΔήμουΘερμαϊκού» του Ε.Π. «Μακεδονίας Θράκης». Εισηγητής:Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 7. Μετακίνηση αιρετού εκπροσώπου τουΔήμου στη Βουλγαρία, στα πλαίσια του έργου «LA GrBg EnergyNet» του Ευρωπαϊκού ΠρογράμματοςΕδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέαςκ.Ε.Κεραμιδάκης.
 8. Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα τηςΕλλάδας για το πρόγραμμα «LA GrBg EnergyNet». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 9. Επιστροφή εσόδων ΔΦ, ΔΤ & ΤΑΠ,από λανθασμένη χρέωση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 10. Εκμίσθωση τμήματοςκληροτεμαχίου έκτασης 13.000 τ.μ. στο υπ΄ αρ. 1158Α κληροτεμάχιοΠεραίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 11. Παράταση μίσθωσης ακινήτου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
 12. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 156/2008Απόφασης του πρώην Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 13. Έγκριση της υπ΄ αρ. 21/2011 απόφασηςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη Διατήρηση οδού Κρήτης εντός Ο.Τ.58Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής.
 14. Έγκριση της υπ΄ αρ. 22/2011 απόφασηςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στονοικισμό Κ.Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής.
 15. Έγκριση της υπ΄ αρ. 23/2011 απόφασηςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ.Λαζαρίδης.
 16. Έγκριση της υπ΄ αρ. 24/2011 απόφασηςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση άδειας τοποθέτησηςεμποδίων επί πεζοδρομίου Στη Δ.Κ.Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής.
 17. Έγκριση της υπ΄ αρ. 26/2011 απόφασηςτης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον επανακαθορισμό των θέσεων τοποθέτησηςστεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών γραμμών. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 18. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασηςμεταξύ ΟΑΕΔ και Δ.Κ.Περαίας. Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 19. Χρηματοδότηση από δάνειο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 20. Κατανομή ποσού 107.055,03 €, στιςΣχολικές Επιτροπές του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βασιλειάδης.
 21. Χρηματοδότηση από έσοδαπροσκυρώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσηςπίστωσης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Γενέθλιας Ημέρας της Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας .
 23. Εκμίσθωση του υπ΄ αρ. 339αγροτεμαχίου στη Δ. Κοινότητα Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας.
 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσηςπρομήθειας καυσίμων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Κούτουκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου