Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

22o Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 28-12-2011 ώρα 19:00Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Εκδίκαση ενστάσεων για την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τη δημιουργία πεζοδρόμων, χαρακτηρισμό κοινόχρηστων χώρων & χώρου στάθμευσης στα ΟΤ16, ΟΤ18, ΟΤ19, ΟΤ19Α καθώς και χαρακτηρισμό χώρου γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ - τένις, χώρου πρασίνου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο ΟΤ27 του οικισμού Κ. Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής 
 3. Αποδοχή ποσού 30.000,00 € και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας. 
 4. Αποδοχή ποσού 114.064,00 € και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 6. Έγκριση της υπ΄αρ.49/2011 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 7. Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αρ.351 δημοτικού ακινήτου - αγροτεμαχίου, έκτασης 4.000 τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια, στην Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας. 
 8. Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αρ. 321 δημοτικού ακινήτου - αγροτεμαχίου, έκτασης 24.000 τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια, στην Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 9. Κατακύρωση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αρ.339 δημοτικού ακινήτου - αγροτεμαχίου, έκτασης 12.300 τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια, στην Τοπική Κοινότητα Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 10. Έγκριση του υπ΄αρ.2/2011 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό του Δήμου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Π. Τροκάνας. 
 11. Ορισμός ελεγκτών της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Επανομής για τη χρήση 2010. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Πάρκου Κ.Χ.42Τ Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 13. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Ασφαλτόστρωση καθέτων αξόνων Δ. Θερμαϊκού (Δρόμος Ραντάρ Πολιτικής Αεροπορίας-Δρόμος Β. Γαβριηλίδη - Δρόμος Μακεδονίας) & Δ. Επανομής (Δρόμος Γεροβασιλείου- Δρόμος «Σκυρόδεμα Αποστόλου») προς την οδό Πλαγιαρίου - Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 14. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Αγίας Τριάδας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 15. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 16. Διαγραφή οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 17. Διαγραφή ποσού 194,51 € από τους (Χ.Κ.139Α-Β-Γ-Δ). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 18. Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από τέλος ακίνητης περιουσίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 19. Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας. 
 20. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλη 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 21. Αποδοχή ποσού 32.691,55 € και Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 22. Έγκριση της υπ΄ αρ.227/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων για τα Δημοτικά και Κοινοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 23. Έγκριση δαπάνης για την βράβευση αριστούχων μαθητών Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 24. Έγκριση της υπ΄αρ.229/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 25. Έγκριση της υπ΄αρ.230/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών χρήσης Αιγιαλού, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 26. Έγκριση της υπ΄αρ.231/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών ΤΑΠ, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 27. Έγκριση της υπ΄αρ.232/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τελών Διαφήμισης, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 28. Έγκριση της υπ΄αρ.233/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 29. Έγκριση της υπ΄αρ.234/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 30. Έγκριση της υπ΄αρ.235/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους για υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 31. Έγκριση της υπ΄αρ.236/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τον ΟΑΣΘ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 32. Έγκριση της υπ΄αρ.41/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου και Χρ. Σμύρνης της Δ. Κ. Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 33. Έγκριση της υπ΄αρ.228/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον Καθορισμό Ανταποδοτικών Τελών, έτους 2012. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 34. Παραλαβή μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση αγροτικής οδού μεταξύ των κληρ.447-499 έως 496-542 αγροκτήματος Ν. Επιβατών» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 35. Ορισμός μελών ΔΣ Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργ. & Αικατερίνης Καβούνη Ν. Κερασιάς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 36. Ανάθεση προμήθειας καυσίμων θέρμανσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 37. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ Κ. Κούτουκας. 
 38. Μείωση δημοτικών τελών και Δημοτικού Φόρου σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 39. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων λιμενικού γραφείου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 40. Μεταφορά προσωπικού ΔΗΚΕΘ σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 

Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου