Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

6o Δημοτικό Συμβούλιο του 2012 Πέμπτη 29-3-2012 ώρα 19:00Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1) και θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://www.serverroom.us/radio/269213

Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ερώτηση

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία διανομής πατάτας και ρυζιού στο Δήμο μας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγόρης Παραδείσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Έγκριση της υπ΄αρ.17/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2010 της ΔΚΕΜ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 2. Έγκριση της υπ΄αρ.18/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έγκριση έκθεσης πεπραγμένων οικ. έτους 2010 της ΔΚΕΜ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 3. Έγκριση της υπ΄αρ.28/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού «ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 4. Έγκριση της υπ΄αρ.29/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.
 5. Έγκριση της υπ΄αρ.30/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 6. Έγκριση της υπ΄αρ.35/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Επανομής. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 7. Έγκριση της υπ΄αρ.14/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2012-Διάθεση πιστώσεων. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 8. Ορισμός ελεγκτών Λογιστών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Επανομής για τη χρήση 1/1/2011-26/6/2011.  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.   
 9. Έγκριση της υπ΄αρ.27/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ».  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής.  
 10. Σύμβαση προσωρινής παραχώρησης (χρησιδανείου) εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τριών τρακτόρων και ημιρυμουλκούμενων απορριμματοκιβωτίων με ενσωματωμένη πρέσα. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 11. Έγκριση της υπ΄αρ.04/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής μελέτης για τη θάλασσα Αγγελοχωρίου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 12. Έγκριση της υπ΄αρ.05/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην ανάκληση της υπ΄αρ.2/2011 Απόφασης ΔΣ, για τη μεταφορά της Πρότυπης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτίωση & ενοποίηση κοινό-χρηστων χώρων & κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101-109 και 42Τ ΤΔ Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 13. Αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) - κατηγορίας: Παιδικοί Σταθμοί - της ΔΗΚΕΘ (πρώην ΔΕΤΑΘ). Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 14. Μείωση συμβατικού ποσού των υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 15. Εργαστήρια ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε λειτουργούς του Δήμου στα πλαίσια του έργου «Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής-Energynet». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης
 16. Ίδρυση και λειτουργία Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 17. Παραχώρηση 4ου Νηπιαγωγείου Επανομής για τη λειτουργία προ-γράμματος Κ.Δ.Α.Π. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. . Ι. Βασιλειάδης. 
 18. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Ζ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 22. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 23. Έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα πληροφόρησης πολιτών για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 24. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού, του ΝΠΔΔ-ΔΗΠΠΑΚΥΘ και της ΔΗΚΕΘ, για την πράξη «Εκτέλεση εργασιών για τη λειτουργία, οργάνωση, υποστήριξη και βελτίωση δράσεων και προγραμμάτων του Παιδικού Σταθμού Μηχανιώνας του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής. 
 25. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.9/2012 μελέτης με τίτλο «Πλακόστρωση οδών Ανθέων – Δημοκρατίας - Φιλίππου», προϋπολογισμού 149.000,65 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 27. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 29. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση Τ.Μ.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 30. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών εντός του Δημαράκειου Κληροδοτήματος, για τη συνέχιση λειτουργίας του «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μηχανιώνας» της ΔΗΚΕΘ. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση  http://serverroom.us/radio/277062 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου