Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

6o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 21-2-2013 ώρα 17:45

Ερωτήσεις
1. Εργασίες αποκατάστασης στα δημοτικά γήπεδα (Ιωάννης Μαυρομάτης).
2. Καταβολή τελών στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου (Ιωάννης Μαυρομάτης).
3. Μελέτη της εκβάθυνσης και του προσαμμωτικού μώλου στο λιμάνι των Ν.Επιβατών (Ιωάννης Μαυρομάτης).
4. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια επίπλων γραφείου (Κυριάκος Στεφανίδης).
5. Απ΄ευθείας ανάθεση για την συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης των Δημοτικών Καταστημάτων (Κυριάκος Στεφανίδης).


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Δήμων Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για το έργο: «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 5 
2. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της ΔΕΥΑΘ. Εκλογή νέου Προέδρου. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
3. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της ΔΗΚΕΘ. Εκλογή νέου Προέδρου. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
4. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εκλογή νέου Προέδρου. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
5. Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2012, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
6. Ανατροπή Αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών, που αφορούν τα μεταφορικά μέσα, απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
9. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών στην εταιρεία με την επωνυμία «CYTA EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε», («Πάροχος») και με το διακριτικό τίτλο «CYTA EΛΛΑΣ», με «Ανάδοχο Εκσκαφής» την εταιρεία «ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
10. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών ινών στην εταιρεία με την επωνυμία «CYTA EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.», («Πάροχος») και με το διακριτικό τίτλο «CYTA EΛΛΑΣ», με «Ανάδοχο Εκσκαφής» την εταιρεία «ELECNET A.E.». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
11. Έγκριση της υπ΄αρ.4/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη μεταφορά-κοπή δένδρου (φοίνικα) στην Δ.Κ.Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
12. Έγκριση της υπ΄αρ.5/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
13. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
14. Αποδοχή παραίτησης εκπροσώπου του Δήμου από το ΣΥΠΠΑΖΑΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κ. Κούτουκας.
15. Εκλογή νέου εκπροσώπου του Δήμου στο ΣΥΠΠΑΖΑΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κ. Κούτουκας .
16. Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμηση εν ζωή αξίας ζώων κ.λπ.). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
17. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
18. Έγκριση της υπ΄αρ.45/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση και τοπική επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ.1 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Τριάδας-Ν.Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
19. Έγκριση διενέργειας προμηθειών, για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
20. Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
21. Διαγραφή οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
22. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
23. Διαγραφή οφειλής Κ.Ο.Κ., από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
27. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.2/2013 μελέτης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Θερμαϊκού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
28. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
29. Έγκριση χορήγησης των αδειών για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
30. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
31. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για το νέο Δημοτικό Σχολείο στη Ν.Κερασιά. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
32. Κατανομή ποσών 107.055,03 €, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2013, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, 78.558,68 € για δαπάνες θέρμανσης και 102.228,70 € για δαπάνες θέρμανσης των σχολείων του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
33. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
34. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, στον Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
35. Ανάθεση προμήθειας με απευθείας ανάθεση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
36. Έγκριση της υπ΄αρ.16/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην έκδοση εγγυητικών Επιστολών επ΄ονόματι του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ι. Τσακμάκας..
37. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΘ. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
38. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
39. Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ, για το έτος 2013. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
40. Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου