Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

12o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 23-5-2013 ώρα 19:00


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 2. Αποβολή μισθώτριας εταιρείας, από δύο (2) δημοτικά ακίνητα-καταστήματα, τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή οδό Ν.Βότση, στη Δ.Κ. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 3. Ανανέωση της υπ' αρ. 219/2012 απόφασης ΔΣ, που αφορά την μείωση κατά 20% μηνιαίου μισθώματος, ενός ισογείου καταστήματος, στη δημοτική ιχθυαγορά Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 4. Λύση μισθώσεων στο δημοτικό ακίνητο «ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΣ», στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 5. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ. Γ150, επί της οδού Πολυτεχνείου 113, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 6. Έξωση εταιρείας από Δημοτικό ακίνητο (κατάστημα)- αναψυκτήριο, επί της παραλιακής οδού Κουντουριώτου 107 στους Ν. Επιβάτες.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 7. Έγκριση της υπ'αρ.115/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 8. Παραχώρηση χρήσης προς τον Δήμο, Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΑΠΠΑ 2000. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής
 9. Αποδοχή παραίτησης Δημ. Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
 10. Αποδοχή παραίτησης Δημ. Συμβούλου, από Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γ. και Α. Καβούνη και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
 11. Αποδοχή παραίτησης Δημ. Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΟ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
 12. Αποδοχή παραίτησης Δημ.Συμβούλου, από μέλος του ΔΣ της ΔΗΚΕΟ και εκλογή νέου μέλους. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
 13. Λύση σύμβασης με τον ανάδοχο για «Εργασίες διαχωρισμού με τη χρήση γυψοσανίδας στα σχολεία του Καλλικρατικού Δήμου Οερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 14. Έγκριση κατανομής ποσού 1.809,29 €, προς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τις αμοιβές των σχολικών τροχονόμων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 15. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών, για τα σχολικά κτίρια του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 17. Έγκριση κατεπείγουσας μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου Οικονομικών, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 18. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 19. Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης Δημ.Συμβούλων στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 20. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για το μήνα Μάιο, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 21. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 22. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 23. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 24. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 25. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 26. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 27. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 28. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 29. Έγκριση της υπ'αρ.8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον κανονισμό πεζόδρομου στην οδό Φιλίππου της Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 30. Έγκριση της υπ'αρ.9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην κατάργηση τμήματος μονόδρομου στην Αθ.Διάκου της Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 31. Έγκριση της υπ'αρ. 10/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στη Δ.Κ.Μηχανιώνας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 32. Έγκριση της υπ'αρ.11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραχώρηση χώρου για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων στη Δ.Κ.Περαίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 33. Έγκριση της υπ'αρ.13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση κοπής δένδρων στον Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 34. Έγκριση της υπ'αρ.14/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση φύτευσης δένδρων, σε κοινόχρηστο χώρο, στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 35. Έγκριση της υπ'αρ.15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση της υπ'αρ.99/2010 απόφαση ΔΣ του πρώην Δήμου Μηχανιώνας, περί καθορισμού ρυθμίσεων κοινοχρήστων χώρων στην οδό Πολυτεχνείου στη Δ.Κ.Μηχανιώνας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 36. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Καλλικρατικού Δ.Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 37. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 38. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ενίσχυση και Αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 39. Καθορισμός οριογραμμών ρέματος, στην περιοχή του αγροτεμαχίου 1053° Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 40. Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Επιχειρήσεων, που επιφέρει η υποπαράγραφος ΣΤ12 του πολυνόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής
 41. Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής
 42. Έκδοση ψηφίσματος, που αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Αλεξανδρής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου