Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

18o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 2-10-2013 ώρα 19:00


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 2. Έγκριση της υπ’ αρ. 83/2013 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ. Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα Κ. Καζουλίδη.
 3. Παραχώρηση οικοπέδου στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΟΣΔΑ) για το έργο «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας ΠΕ Θεσσαλονίκης». Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ελ. Κεραμιδάκης.
 4. Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.
 5. Έγκριση της υπ’ αρ. 103/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.
 6. Έγκριση της υπ’ αρ. 71/2013 απόφασης ΔΣ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Π.Τροκάνας.
 7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 8. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 295/2013 απόφασης του ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 9. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 11. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 12. Ορισμός εκπροσώπου για υπογραφή λήξης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 13. Διαγραφή ποσού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής σφραγίσεων και αποσφραγίσεων ΚΥΕ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 15. Αντικατάσταση του κ.Αν.Βουδούρη από μέλος του ΔΣ της ΔΑΝΕΘ. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ελ. Κεραμιδάκης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου