Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

20o & 21ο Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 11-11-2013 ώρα 18:00

20ο Δημοτικό Συμβούλιο Ειδική συνεδρίαση
Μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
21ο Δημοτικό Συμβούλιο Τακτική συνεδρίαση
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, των Δήμων Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την μελετητική, διοικητική και τεχνική ωρίμανση του έργου ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εισηγητής:Γεν.Γραμματέαςκ.Ε.Κεραμιδάκης. 
 2. Εισηγητική Έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της μελέτης «Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Ν.Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν.Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας», στο Πράσινο Ταμείο-χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013» και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης.
 4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑΣ, 2) ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ, 3)ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δ.Δ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, 4) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣΗ ΧΩΝΗΣ όπως ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Της ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Γ.Π.Σ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ», στο Πράσινο Ταμείο -χρηματοδοτικό –πρόγραμμα «Ολοκλήρωση πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013» και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 5. Έγκριση της υπ’ αρ. 34/2013 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.27 Άνω Ν.Επιβατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 6. Έγκριση της υπ’ αρ. 35/2013 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην αλλαγή χρήσης σε τμήμα του ΟΤΓ 139 οικισμού Ν.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 7. Καθορισμός Τελών ΤΑΠ, έτους 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 8. 8. Καθορισμός τέλους για υπηρεσίες που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, έτους 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 9. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τον Ο.Α.Σ.Θ., στην Δημοτική Κοινότητα Ν.Μηχανιώνας, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 10. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων στο Δήμο Θερμαϊκού, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 11. 11. Καθορισμός Τελών Κοιμητηρίων, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 12. Καθορισμός τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 13. Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες και προσδιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 15. Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου, για την στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, για 2 χρόνια. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 16. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 17. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 18. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα , από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 19. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα , από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 20. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 21. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 22. Έγκριση της υπ’ αρ. 40/2013 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση στύλων οριοθέτησης πεζοδρομίου επί της οδού Εθν. Συμφιλιώσεως στην Δ.Κ.Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 23. Έγκριση της υπ’ αρ. 33/2013 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδας για την προβολή Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη στην Τ.Κ.Ν.Κερασιάς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 24. 24. Έγκριση της υπ’ αρ. 30/2013 απόφασης Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη δέσμευση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Κουντουριώτη στη Δ..Κ.Ν.Επιβατών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 25. 25. Απομάκρυνση άχρηστων υλικών κατεδαφισμένου κτίσματος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Τσακμάκας.
 26. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις περιφράξεων για διάνοιξη οδών Επανομής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 27. Έγκριση της υπ΄αρ.56/2013 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, που αφορά στη μείωση ενοικίου του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Ν.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Βογιατζής
 28. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου Τ11Β». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 29. Παραχώρηση μηχανήματος έργου, άνευ ανταλλάγματος, από το Δήμο Θερμαϊκού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Μπάρμπας.
 30. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου από την αντιπολίτευση, για τη λειτουργία της επταμελούς Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας , στα πλαίσια λειτουργίας του Λιμενικού Γραφείου του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 31. 31. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 32. 32. Έγκριση της υπ΄αρ.93/2013 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Κ. Καζουλίδη.
 33. 33. Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης «Καθαρισμός αλσυλλίων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Ν.Επιβατών του Δ.Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών της γεωλογικής μελέτης, συμβατικά προβλεπόμενης ως υποστηρικτική της ευρύτερης μελέτης: «Κτηματογράφησης - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, Γ) του εγκεκριμένου σχεδίου Άνω Ν.Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν.Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδας», καθώς και σχετική παράταση της προβλεπόμενης υποστηρικτικής γεωλογικής μελέτης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 36. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενων προβλητών Περαίας και Αγίας Τριάδας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 37. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη «Συμπλήρωση κτηματογραφικού υποβάθρου στο παραλιακό μέτωπο των Ν.Επιβατών-Ενοποίηση αρχείων τοπογραφικών στοιχείων της Δ.Τ.Υ., σύνταξη τεχνικού φακέλου για την δικαστική αναγνώριση της κυριότητας του Δήμου επί καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.58 Περαίας και διόρθωση λανθασμένης εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο» και τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 38. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.33/2013 μελέτης για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Θερμαϊκού (ΣΑΤΑ)», προϋπολογισμού δαπάνης 390.767,03 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 39. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού 2013», προϋπολογισμού 20.000,00 €. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 40. Έγκριση της υπ΄αρ.38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στις Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο 28ης Οκτωβρίου-Καβαρτίνα-Βασ.Κων/νου στη Δ.Κ.Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 41. Έγκριση της υπ΄αρ.41/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην απόρριψη ενστάσεων επί της 343/2013 ΑΔΣ και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.3 Αγ.Τριάδας, σε εφαρμογή των με αρ.2990/2006 και 2973/2010 Δικαστικών Αποφάσεων για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, όπως συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 42. Έγκριση της υπ΄αρ.29/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην επανεπιβολή ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στη Δ.Κ.Επανομής Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 43. Έγκριση διενέργειας προμηθειών οικοδομικών υλικών στις Δημοτικές Ενότητες Μηχανιώνας και Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 44. Διπλασιασμός δόσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 45. 45. Λήψη απόφασης για διαβίβαση εισηγήσεων στους Δημ.Συμβούλους. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ.Κ. Κούτουκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου