Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

22o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 13-11-2013 ώρα 18:00

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 2. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 3. Εξέταση αίτησης οφειλέτη, για διαγραφή από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 4. Διαγραφή οφειλέτη από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 5. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 6. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 7. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 8. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 9. Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 10. Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 11. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 12. Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 13. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 14. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 15. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 16. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 17. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 18. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 19. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 20. Αλλαγή ονόματος οφειλέτη, από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου