Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2007

4ο Δημοτικο Συμβουλιο 5-2-2007

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006.
 2. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ Ν» Κερασιάς σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 3. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 4. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 5. Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ του Δήμου Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης
 6. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ.και Α. ΚΑΒΟΥΝΗ του Τ.Δ Ν. Κερασιάς σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 7. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μηχανιώνας
 8. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 9. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού σχολείου Ν.Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 10. Τροποποίηση σύστασης της 2ης Α'θμιας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου- Ν. Κερασιάς και Νηπιαγωγείων Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 11. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 12. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 13. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 14. Ορισμός μελών Δ.Σ. της συντακτικής Επιτροπής εντύπου Δήμου «ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ – ΚΕΡΑΣΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ»
 15. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στη Επιτροπή ελέγχου Σταυλισμών και Επιχειρήσεων επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης
 16. Σύναψη δανείου για την κάλυψη των πιστοποιημένων λογαριασμών του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου T11B»
 17. Ονοματοδοσία οδού στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας
 18. Αναπροσαρμογή τελών υπαίθριων διαφημίσεων για το έτος 2007
 19. Εκμίσθωση δημοτικών χωρούν (αίθουσας εκδηλώσεων, θεάτρου) για εκδηλώσεις κοινωνικού επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα για το έτος 2007
 20. Χορήγηση άδειας ίδρυσης ποιμνιοστασίου
 21. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης»
 22. Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Κατασκευή ανυψωτικού μηχ/τος μεταφοράς ατόμων, κινούμενο με φωτοβολταϊκό τόξο στη θέση βράχια Ν. Μηχανιώνας.
 23. Έγκριση ακτομηχανικής μελέτης και προμελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση λιμενικών υποδομών Ιχθυόσκαλας Ν.Μηχανιώνας» του Δήμου Μηχανιώνας.
 24. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. της προεκτίμησης αμοιβής μελέτης «Βελτίωση λιμενικών υποδομών Ιχθυόσκαλας Ν.Μηχανιώνας» του Δήμου Μηχανιώνας
 25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού Μηχανιώνας»
 26. Καταβολή ποσού για την πληρωμή του έργου «αύξησης ισχύος της παροχής Α.Π. 21815586 στην πλατεία Αγγελοχωρίου» και καθορισμός δόσεων
 27. Καταβολή ποσού για την πληρωμή του έργου «Μετατόπιση στύλων Δ.Ε.Η λόγω διάνοιξης οδού» και καθορισμός δόσεων
 28. Αποδοχή των Παραδοτέων και ολοκλήρωση της Α' Φάσης του έργου « Πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Μηχανιώνας» για την υλοποίηση των έργων 1. «Κατασκευή υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Ν.Μηχανιώνα » και 2. «Ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ»
 29. Γνωμοδότηση προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κ, Μακεδονίας σχετικά με τη λειτουργία θυννείου σε θαλάσσια περιοχή του Δήμου μας (ΦΡΟΥΡΙΟ)
 30. Διάθεση υπόλοιπου ποσού όανείου, «ου είχε συνάψει ο Δήμος για την αποπληρωμή του έργου «διαμόρφωση παραλίας Ν.Μηχανιώνας» λόγω εξόφλησης του
 31. Επιβολή έκτακτης (εφάπαξ) εισφοράς στους ιδιοκτήτες ακινήτων στη νέα επέκταση για παροχή υπηρεσιών
 32. Απόσυρση παλαιού επιβατικού οχήματος του Δήμου , λόγοι μακρόχρονης αχρηστίας
 33. Δωρεάν παραχώρηση , στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, ειδών εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
 34. Δωρεάν παραχώρηση στο Λιμεναρχείο Ν. Μηχανιώνας, ειδών εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
 35. Σύσταση Επιτροπής για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. - Ορισμός μελών
 36. Ορισμός υπαλλήλων Δήμου για τον έλεγχο ψυχαγωγικών παιγνίων
 37. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΤΑ Ν.Μηχανιώνας έτους 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου