Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2007

6ο Δημοτικο Συμβουλιο 28-2-2007

 1. Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ν. Μηχανιώνας.
 2. Καθορισμός και οριοθέτηση χώρων όπου επιτρέπεται το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο- Αναπροσαρμογή τελών , για το έτος 2007.
 3. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2007.
 4. Καθορισμός τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, της πράξης εφαρμογής.
 5. Συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2007.
 6. Σύναψη σύμβασης με τον Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο μας ενός φορτηγού τράκτορα, για το έτος 2007.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή όρχου οχημάτων του Δήμου Μηχανιώνας»
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Μηχανιώνας» (Υποέργο Α’).
 9. Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο.
 10. Τροποποίηση σύστασης Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας.
 11. Εγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για το έτος 2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου