Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007

8ο Δημοτικο Συμβουλιο 28-3-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 2. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς
 3. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας
 4. Επιχορήγηση Συλλόγων Δήμου Μηχανιώνας
 5. Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας
 6. Ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης
 7. Ανάθεση στη ΔΕΤΑ της έκδοσης του εντύπου του Δήμου «ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ- ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ»
 8. Έγκριση της απόφασης Περί καλής εκτέλεσης εργασιών της Κοινής Επιτροπής Υλοποίησης και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πολιτισμού μεταξύ του Δήμου, της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας και καταβολή της γ’ δόσης
 9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας, για την υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων
 10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πολιτισμού μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας ‚της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας
 11. Εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό Δροσιάς Ν. Μηχανιώνας»
 12. Εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας»
 13. Εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων των αποδυτηρίων του γηπέδου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας»
 14. Προμήθεια «αδρανών υλικών για την αποκατάσταση φθορών σε δρόμους του Δήμου Μηχανιώνας»
 15. Προμήθεια «Οργάνων παιδικής χαράς»
 16. Προμήθεια «ενός (1) καινούριου σκάφους καθαρισμού ακτών»
 17. Προμήθεια «ενός (1) καινούριου ημιφορτηγού ανοικτού αυτοκινήτου κυβισμού 2.500 cc»
 18. Προμήθεια «υπερκατασκευής για απορριμματοφόρο»
 19. Προμήθεια «φανοστατών για το Δ.Δ. Αγγελοχωρίου»
 20. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 21. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς οικονομικού έτους 2006
 22. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου οικονομικού έτους 2006
 23. Έγκριση απολογισμού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 24. Έγκριση απολογισμού Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 25. Έγκριση απολογισμού Βιβλιοθήκης Γ. και Α. Καβούνη Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 26. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 27. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 28. Έγκρισή απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 29. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 30. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 31. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Ν. Κερασιάς και Αγγελοχωρίου οικονομικού έτους 2006
 32. Ορισμός ορκωτών λογιστών , για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 33. Ορισμός Ελεγκτών , για το διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας έτους 2007
 34. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης για το υποέργο «Σχέδιο δράσης και ανάπτυξης του Τουρισμού στις δύο πλευρές των συνόρων» στα πλαίσια του έργου «Σχέδιο δράσης για την τουριστική ανάπτυξη τις Ν. Μηχανιώνας διαμέσου της προστασίας του περιβάλλοντος και διακριτική προβολή των αποτελεσμάτων.»
 35. Σύναψη συνεργασίας με ιδιωτικούς συμβούλους για λειτουργία γραφείου υποστήριξης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στο Δήμο μας
 36. Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στη Θέση αφετηρίας του λεωφορείου της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου