Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007

9ο Δημοτικο Συμβουλιο 25-4-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007.
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 3. Ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μηχανιώνας.
 4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, της ΔΕΥΑΜ και της ΔΕΤΑ Ν.Μηχανιώνας για το έτος 2007
 5. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. και το Δήμο Μηχανιώνας για τη διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)
 6. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και της Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου (ΚΕΔ) για την «ανάπτυξη των δημοσίων ακινήτων της περιοχής και Ιδιαίτερα την αξιοποίηση του δημοσίου ακίνητου Α.Β.Κ.409»
 7. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή των Δήμων Ανατολικής Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης έτους 2007
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Ν.Α.Θ. και του Δήμου Μηχανιώνας για πολεοδομικές κ.τ.λ. μελέτες
 9. Παραλαβή και Έγκριση της μελέτης «Μ.Π.Ε. του έργου Κατασκευή ανυψωτικού μηχ/τος μεταφοράς ατόμων κινούμενο με φωτοβολταικό τόξο στη Θέση βράχια του Δ. Δ. Ν. Μηχανιώνας»
 10. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Στρατηγικό σχέδιο 2006-2010 του Δήμου Μηχανιώνας»
 11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πρασίνου στο Χώρο από τη 2η σκάλα ως το τέρμα βράχων»
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Μηχανιώνας» (Υποέργο Α)
 13. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Μηχανιώνας
 14. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης για το υποέργο «Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης » στα πλαίσια του έργου «Σχέδιο δράσης για την τουριστική ανάπτυξη της Ν. Μηχανιώνας διαμέσου της Προστασίας του Περιβάλλοντος και διακριτική προβολή των αποτελεσμάτων.»
 15. Υλοποίηση της Β’ Φάσης του έργου «Πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Μηχανιώνας» για την υλοποίηση των έργων: 1. «Κατασκευή υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Ν.Μηχανιώνα» και 2. «Ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ»
 16. Ακύρωση της αριθ. 106/2007 απόφασης Δ.Σ. «Περί εκποίησης πλωτού γερανού»
 17. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου , για αγροτική καλλιέργεια.
 18. Αποζημίωση επικειμένων, στην πράξη εφαρμογής.
 19. Εξέταση αίτησης απόρου για Οικονομική ενίσχυση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου