Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 2-6-09

 1. Εξέταση ενστάσεων, Β' Ανάρτησης - Β' Φάσης Πολεοδομικής Μελέτης.
 2. Απόψεις Δήμου Μηχανιώνας επί του Β1 σταδίου της μελέτης Ζ.Ο.Ε. του Δήμου Μηχανιώνας .
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας ,έτους 2009.
 4. Ενίσχυση του κωδικού στο προϋπολογισμό ,για το έργο «ασφαλτόστρωση 5ης οδού Νέας Δροσιάς».
 5. Έγκριση δαπάνης για υποστηρικτικές εργασίες σύνταξης φακέλων για την εκπόνηση από την Τ.Υ. του Δήμου της μελέτης «αποκατάσταση του Φάρου Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας»
 6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Θ. και του Δήμου Μηχανιώνας για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση απόληξης οδού ΕΠ.Ο. 27 με τη Ναυτική Σχολή»
 7. Ρυθμίσεις σύνδεσης με το νέο δίκτυο αποχέτευσης στο δρόμο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
 8. Υποβολή πρότασης για τον προσδιορισμό Τουριστικών Περιοχών Δήμου Μηχανιώνας.
 9. Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας.
 10. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Κ.Ε.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.3731/2008.
 11. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών , για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας, οικονομικής χρήσης 2009.
 12. Ορισμός δύο λογιστών για το διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Κ.Ε.Μ.οικονομικής χρήσης 2009.
 13. Παράταση εκμίσθωσης έκτασης τμήματος του υπ' αριθ. 215 αγροτεμαχίου στην Ν. Κερασιά , για χρήση «στάνης»
 14. Εκμίσθωση του υπ' αριθ. 339 αγροτεμαχίου στο Αγγελοχώρι ,για χρήση αγροτικής καλλιέργειας.
 15. Ανάκληση των αριθ. 38/2009 , 39/2009 και 40/2009 αποφάσεων Δ.Σ. «περί αναθέσεων μελετών» σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
 16. Επιστροφή χρημάτων ως «αχρεωστήτως καταβληθέν».
 17. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΚΑΠΗ Ν.Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006.
 18. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης του .
 19. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης του.
 20. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου -Ν.Κερασία.
 21. Έγκριση απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας, έτους2008.
 22. Έγκριση απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν.Μηχανιώνας , έτους 2008.
 23. Έγκριση απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας, έτους 2008.
 24. Έγκριση απολογισμός Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας,έτους 2008.
 25. Έγκρισή απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου -Ν.Κερασιάς έτους 2008.
 26. Έγκρισή απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν.Μηχανιώνας, έτους 2008.
 27. Οικονομική ενίσχυση απόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου