Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 22-6-09

 1. Απόψεις Δήμου Μηχανιώνας επί του Β1 σταδίου της μελέτης Ζ.Ο.Ε. του Δήμου Μηχανιώνας .
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού, Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2009.
 3. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχικής Επιτροπής .
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2009.
 5. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό 25ης Μαρτίου και επισκευή τμημάτων οδού στο Δ.Δ. Ν. Μηχανιώνας».
 6. Έγκριση μελέτης - εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση 5ης οδού Νέας Δροσιάς».
 7. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων τμημάτων οδών και αποκαταστάσεις οπών στο Δήμο Μηχανιώνας».
 8. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς».
 9. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή κρασπέδων εντός οικισμού Ν. Μηχανιώνας».
 10. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός εγκεκριμένου σχεδίου στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου».
 11. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ομβρίων στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς».
 12. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου « Περίφραξη Κοιμητηρίων Τ.Δ. Αγγελοχωρίου».
 13. Έγκρισή έκδοσης οικοδομικής άδειας για κοπή δένδρων για διάνοιξη οδού Πέλλας.
 14. Συμψηφισμός οφειλών που προέκυψαν από την Πράξη Εφαρμογής της περιοχής επέκτασης στην Ν. Μηχανιώνα.
 15. Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή επέκτασης Ν. Μηχανιώνας.
 16. Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Ν. Κερασιάς .
 17. Γνωμοδότηση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου για εγκατάσταση πλωτής μονάδας μυδιοκαλλιέργειας. (Καραγιάννη Κ.).
 18. Γνωμοδότηση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου για εγκατάσταση πλωτής μονάδας μυδιοκαλλιέργειας. (Ανταβάκη Β.- Τσορμπατζόγλου Κ.)
 19. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου - Ν. Κερασιάς-
 20. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τοποθέτηση επίγειου υποσταθμού ,με σκοπό την αποξήλωση των δύο (2) εναέριων υποσταθμών που βρίσκονται σε τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου.
 21. Διαγραφές οφειλών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και βεβαιωθέντα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου