Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο 29 Μαρτίου 2010 17:00

  1. Ανάκληση της υπ' αριθ. 71/2010 απόφασης Δ.Σ. σχετικής με «Έκθεση αποβολής μισθωτή, δυο δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Ν. Βότση (ιχθυαγορά) και εκ νέου εκμίσθωση αυτών»
  2. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός εκπροσώπου και του νόμιμου αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή των Δήμων Ανατολικής Υπαιθροι Νομού Θεσσαλονίκης , για το έτος 2010.
  3. Ανταλλαγές ακινήτων για αποζημίωση στην πράξη εφαρμογής ιδιοκτησιών.
  4. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για Σχολικούς Τροχονόμους.
  5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενίσχυση και αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου .
  6. Εξέταση αίτησης της Stadium Ροδόπης Α. Ε. Διασκέδασης , για εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση παιχνιδιών τύπου Λούνα Παρκ .
  7. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας λόγω παραίτησης.
  8. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
  9. Επιστροφή χρημάτων .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου