Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

3o Δημοτικό Συμβούλιο Τρίτη 22-2-2011 ώρα 19:30


1. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
2. Σύμβαση προσωρινής παραχώρησης (χρησιδανείου) εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
3. Έγκριση της υπ΄αρ.75/2010 απόφασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μηχανιώνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
4. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2010 του ΚΑΠΗ Ν. Επιβατών.
Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Ε. Ζαριφέ.
5. Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής  Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013-Μέτρο 1.1 και υλοποίησης έργου.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
6. Ορισμός εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Θεσσαλονίκης ΑΝΕΘ Α.Ε.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
7. Έγκριση Απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
8. Έγκριση Απολογισμού έτους 2010 του ΚΑΠΗ Περαίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου του κ. Βασιλείου Τσολακίδη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.  Κ. Κούτουκας.
10. Επιστροφή χρημάτων ΤΑΠ από λανθασμένη χρέωση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
11. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
12. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
13. Έγκριση γενομένης δαπάνης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
14. Εκλογή μελών ΔΣ στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θερμαϊκού στην εταιρεία του Κέντρου Πρόσληψης ΕΛΠΙΔΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
16. Δημιουργία Επιτροπής για την διάνοιξη του Παραλιακού Μετώπου στην περιοχή ΚΑΜΠΙΓΚ Αγ. Τριάδας (ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α.Ε.).
Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Β. Αθανασιάδης.
17. Αντικατάσταση Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου Κερασιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
18. Έγκριση της υπ΄αρ.10/2011 απόφασης του ΔΣ του Κέντρου Αθλητισμού Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι. Βασιλειάδης.
19. Έγκριση πρακτικού παραλαβής της μελέτης «Αντικατάσταση - επέκταση-βελτιστοποίηση Υδρευτικού δικτύου του ΤΔ Περαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
20. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων, πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωση των οδών Λυκούργου και Έλλης στο ΤΔ Περαίας (από Ανθέων έως Θερμαϊκού)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
21. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οριστική μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δ.Δ. Κερασιάς Δήμου Μηχανιώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
22. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
23. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Επανομής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
24. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Επανομής».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
25. Έγκριση Παραλαβής της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, Φυτοτεχνικής Προμελέτης της Μελέτης «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
26. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή κερκίδων και χώρων αποδυτηρίων - λουτρών-W.C. στο γήπεδο Ν. Επιβατών (Β΄ Φάση)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
27. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στο ΤΔ Αγγελοχωρίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
28. Εκδίκαση ενστάσεων για την πρόταση Τροποποίησης ρυμοτομίας στα ΟΤ 14 και ΟΤ 15 Κ.Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού με τον καθορισμό: α) Χώρου Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου σε ολόκληρο το ΟΤ 15 Κ.Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού, β) Χώρου Πολιτιστικών Λειτουργιών - Ι. Ναού σε ολόκληρο το Ο.Τ.14.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
29. Αναστολή οικοδομικών εργασιών για την ίδρυση των Νέων Κοιμητηρίων Περαίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
30. Άσκηση έφεσης επί της με αρ.2973/2010 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου, για αποχαρακτηρισμό έκτασης στο ΟΤ 3 Αγ. Τριάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
31. Έγκριση 1ης παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση κοιν. οδού 32, προσπέλασης από κόμβο επαρχ. οδού 27 με κοιν. οδό 32, έως είσοδο περιοχής κεραιών Ε.Ρ.Τ.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
32. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
33. Έγκριση καταβολής τόκων υπερημερίας του έργου «Κατασκευή βοηθητικών αθλητικών εγκαταστάσεων- προπονητηρίων ποδοσφαίρου με πλαστικό τάπητα Αγ. Τριάδας και Περαίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
34. Κατανομή ποσού 160.582,55 €, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
35. Έγκριση Απολογισμών 2010 Σχολικών Μονάδων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
36. Συγκρότηση ΔΣ της ΤΕΘ Α.Ε.
Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
37. Αντικατάσταση πρώην Δημ. Συμβούλου από Ν.Π.Δ.Δ., λόγω παραίτησής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
38. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, ορισμός εκπροσώπου με το νόμιμο αναπληρωτή του, στη Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
39. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου.
40. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
41. Εξέταση αίτησης Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Επιβατών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
42. Έγκριση ραδιοφωνικής κάλυψης των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου