Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

10o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 12-5-2011 ώρα 19:30

 1. Έγκριση οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 2. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Διετών Προγραμμάτων του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 3. Έγκριση της υπ΄αρ.4/2011 απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, που αφορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 4. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης ΔΣ του Πολιτιστικού  και Αθλητικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, που αφορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 5. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου, που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 6. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης  ΔΣ της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη» , που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 7. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης  ΔΣ του ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου , που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 8. Έγκριση της υπ΄αρ.1/2011 απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς , που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 9. Τροποποίηση αποφάσεων  ΔΣ και διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 10. Διπλασιασμός δόσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 11. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.      
 12. Τροποποίηση της υπ΄αρ.132/2010 ΑΔΣ Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, που αφορά στην πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με τον καθορισμό Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ.43 Άνω Περαίας και των όρων και περιορισμών δόμησης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 13. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας χώρων, για την ανέγερση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 14. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων Εγκεκριμένων Υψομετρικών Μελετών 2007». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 15. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων  Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. για  τη «Διαχείριση της Ανακύκλωσης των Υλικών Συσκευασίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 16. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 17. Τροποποίηση της υπ΄αρ.106/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 18. Τροποποίηση της υπ΄αρ.107/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 19. Τροποποίηση της υπ΄αρ.108/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 20. Τροποποίηση της υπ΄αρ.116/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 21. Τροποποίηση της υπ΄αρ.117/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 22. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούτουκας.
 23. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήματρχος κ. Κ. Κούτουκας.           
 24. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήματρχος κ. Κ. Κούτουκας.            
 25. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 26. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 27. Καθορισμός ορίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 

Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου