Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

18ο και 19ο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 24-10-2012 ώρα 19:00

18ο Δημοτικό Συμβούλιο 
Θέμα: Εκλογή τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.

19ο Δημοτικό Συμβούλιο 
Ερωτήσεις
 1. Πότε θα εφαρμοστεί η απόφαση της Διοίκησης για την ανάθεση έργου άνευ αμοιβής στον κ.Τζένο, για τα κατεδαφισθέντα αυθαίρετα της οδού Πολυτεχνείου Μηχανιώνας. (Ιωάννης Μαυρομάτης).
 2. Ανείσπρακτες οφειλές από το Δημοτικό αναψυκτήριο ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ- Υπάρχει πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ του Δήμου και της ΕΠΕ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ. (Ιωάννης Μαυρομάτης).
 3. Μέτρα που έχουν παρθεί για τις αναρίθμητες χωματερές που κατακλύζουν τον Δήμο μας. (Ιωάννης Μαυρομάτης).
 4. Αντιμετώπιση της κρίσης από πλευράς Δήμου, για την δεινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας και έχει αντίκτυπο στους δημότες μας. (Ευάγγελος Κουκουρίγκος).
 5. Πολιτική της ΔΕΥΑΘ Α.Ε., σχετικά με τη διακοπή υδροδότησης σε ανεξόφλητους λογαριασμούς. (Ευάγγελος Κουκουρίγκος).
 6. Τέλη ελλιμενισμού-Λειτουργία Λιμενικού Γραφείου. (Κυριάκος Στεφανίδης).
 7. Τοποθέτηση κεραιών Cosmote και WIND στην Μηχανιώνα. (Κυριάκος Στεφανίδης), 
 8. Φωτοβαλταϊκά ΠΑΝΕΛ στη Δ.Κ. Μηχανιώνας. (Κυριάκος Στεφανίδης).
 9. Προσλήψεις εργατών καθαριότητας και φύλαξης από τις Σχολικές Επιτροπές. (Αντώνης Ζαβέρκος).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Έγκριση και εκτέλεση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού για τέσσερις μήνες» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. L Βογιατζής. 
 2. Ορισμός ελεγκτών της ΔΗΚΕΘ χρήσης 1/1/2011 έως 26/6/2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 3. Ορισμός ελεγκτών της ΔΚΕΜ χρήσης 1/1/2011 έως 26/6/2011. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Χ. Βογιατζής. 
 4. Διάθεση τιοσού από ΚΑΠ Επενδύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 5. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από καταβολή παραβόλου, για αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 6. Επιστροφή εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μη χρήση δημοτικής αίθουσας, για τέλεση πολιτικού γάμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 7. Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.  
 8. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 9. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 10. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 11. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 12. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 13. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 14. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 15. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 16. Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 17. Διαγραφή ποσού από οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 18. Αλλαγή ονόματος οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 19. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 20. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 21. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 22. Παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 14 στη Δημοτική αγορά Επανομής, μετά από αίτηση του μισθωτή κ. Δημητρίου Αλ. Νάκου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 23. Παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 13 στη Δημοτική αγορά Επανομής, μετά από αίτηση του μισθωτή κ. Δημητρίου Αλ. Νάκου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 24. Παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 11 στη Δημοτική αγορά Επανομής, μετά από αίτηση του μισθωτή κ. Νικολάου Α.Μπρέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 25. Παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος 4 στη Δημοτική αγορά Επανομής, μετά από αίτηση του μισθωτή κ. Αθανασίου Θ. Τουμανίδη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 26. Διαγραφή υπόχρεου από Χ.Κ. και επαναβεβαίωση.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 27. Διαγραφή υπόχρεου από Χ.Κ. και επαναβεβαίωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 28. Αποβολή του κ. Ευαγγέλου Γ. Ζέρβα, από το Δημοτικό κατάστημα 7 της Δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 29. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Γ. Γραμματέα στην Κέρκυρα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 30. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή υπόβασης δρόμου προς ΚΑΠΠΑ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. L Βογιατζής. 
 31. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Αγίας Τριάδας» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. L Βογιατζής. 
 32. Ίδρυση και λειτουργία Γυμνασίου Μεσημεριού Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. L Βασιλειάδης. 
 33. Έκτακτη επιχορήγηση για το ΕΠΑΛ Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. L Βασιλειάδης. 
 34. Αποδοχή ποσού και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 35. Διάθεση υπολοίπου χρηματοδότησης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 36. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέου Αντιπροέδρου στο ΔΗΠΠΑΚΥΘ. Εισηγητής: Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 37. Καθορισμός Αξίας ακινήτων όταν αυτή δεν έχει προσδιοριστεί. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 38. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 39. Τροποποίηση Κανονισμού Αιγιαλού - Παραλίας - Θαλάσσιων μέσων αναψυχής - Κινητές Καντίνες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 40. Καθορισμός τέλους 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, για το έτος 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 41. Αποβολή της εταιρείας «Γ.ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», από δημοτικά ακίνητα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 42. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη «Τοπογραφικές Εργασίες αποτύπωσης και εφαρμογής ιδιοκτησιακών ορίων ακινήτων του Δ.Δ. Επανομής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 43. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής της μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο 28ης Οκτωβρίου - Καβαρτίνα - Βασ. Κωνσταντίνου στη Δημοτική Ενότητα Επανομής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. I Βογιατζής. 
 44. Καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων στην περιοχή επέκτασης της Δ. Ενότητας Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. L Βογιατζής. 
 45. Παραλαβή μελέτης «Τοπογραφική Αποτύπωση παραλιακής οδού Κουντουριώτη Νέων Επιβατών μεταξύ των Ο.Τ.34 και Ο.Τ.51». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. I Βογιατζής. 
 46. Ορισμός μελών στις επιτροπές κινηματοθεάτρων Π. Ε. Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 47. Ορισμός μελών στην ΤΕΘ Α. Ε. Εισηγητής: Γ. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης. 
 48. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 49. Επιχορήγηση Συλλόγου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 50. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 51. Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2012, για την ένταξη νέων προμηθειών και εργασιών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 52. Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού προγράμματος έτους 2012, για την πληρωμή λογαριασμών του έργου «Ανακατασκευή 25ου Μαρτίου από το Δημαρχείο έως τα Μνήματα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. I Βογιατζής. 
 53. Αποδοχή ποσού για εκλογικό επίδομα Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου