Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

13o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 26-6-2013 ώρα 20:00

Ερωτήσεις

 1. Διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας, έμπροσθεν του κάμπινγκ της Αγ.Τριάδας. (Ιωάννης Μαυρομάτης).
 2. Διάθεση προς χρήση των αποθηκών και των γραφείων στους φορείς των αλιέων στη Δ.Κ.Μηχανιώνας. (Ιωάννης Μαυρομάτης).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση της υπ΄αρ.16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στο Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αιγιαλού Παραλίας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 2. Τροποποίηση ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 3. Αλλαγή ονόματος οφειλέτη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 5. Επανεπιβολή ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε οικοπεδικό τμήμα εμβαδού 667,05 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ289 ιδιοκτησίας κ.Ειρήνης Μπέλλου.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης
 6. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.25/2012 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 149.995,87 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Θερμαϊκού Ν.Θεσσαλονίκης». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 7. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Δ.Μεσημερίου».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 8. Τροποποίηση της υπ΄αρ.193/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά αποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 9.    Αποδοχή παραίτησης μέλους ΔΣ της ΤΕΘ Α.Ε.και ορισμός νέου μέλους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 10.    Αποβολή του μισθωτή Σαμαρά Ε.Θεοδώρου, από δημοτικό ακίνητο, επί της παραλιακής οδού Ν.Βότση, στην Ν.Μηχανιώνα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 11.  Εκμίσθωση του υπ΄ αρ. 329 δημοτικού αγροτεμαχίου, έκτασης 13.500 τ.μ., της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 12. Παράταση μίσθωσης ιδιωτικού χώρου, για την εξυπηρέτηση αναγκών στέγασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, για τρία χρόνια από τις 02/06/2013 έως τις 02/06/2016. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 13. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για βενζίνη και πετρέλαιο, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 14. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για είδη φαρμακείου - Αναλώσιμα φαρμακείου, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τρόφιμα, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 16. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για υλικά καθαριότητας, στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 17. Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 18. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ., σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 19. Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 20. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 21. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 22. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 23. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου  και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 24.  Καταβολή εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 25. Παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο, αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΑΠΠΑ 2000.  Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Π. Πεντούσης.
 26. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 27. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή έκτακτων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας. Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 28. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 29. Γνωμοδότηση για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης, για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου, στην περιοχή της Αγ.Τριάδας ΕΕισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 30. Εξέταση αιτήματος επιτροπής κατοίκων Ν.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι.Αλεξανδρής.
 31. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Κ. Κούτουκας.
 32. Εκδίκαση ενστάσεων για την «Τροποποίηση και τοπική επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ.1 του ρυμοτομικού σχεδίου Αγ.Τριάδας-Ν.Επιβατών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου