Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

1η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Τετάρτη 22-1-2014 ώρα 18:00

 1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2014». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
 2. Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων, από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το 2014.Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
 3. Υποβολή πρότασης  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
 4.  Έγκριση μετάβασης και συμμετοχής του Δημάρχου και ΔΣ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Λάρισα, με θέμα «Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη με Διαφάνεια σε μια Έξυπνη Πόλη- 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 5. Τροποποίηση της υπ΄αρ.571 απόφασης ΔΣ, που αφορά στο τροποποιημένο πρόγραμμα και τις καρτέλες των διανυκτερευόντων φαρμακείων του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 6. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 8. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 9. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Πλακόστρωση οδών Ανθέων-Δημοκρατίας-Φιλίππου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 10. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αε.3487/2012 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 11. Έγκριση εκτέλεσης της υπ΄αρ.46/2013 μελέτης της Τ.Υ.με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, των Νομικών Προσώπων, ΔΚΕΘ, ΔΗΠΠΑΚΥΘ και των Σ.Ε. Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, έτους 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού στην Επιτροπή του άρθρου 1, παρ.1 του ΠΔ 23/2000 (χαρακτηρισμός ακτών ως πολυσύχναστων ή μη), για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 14. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα) περιοχής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 15. Έγκριση της υπ΄αρ.158 απόφασης του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ.έτους 2013. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ.Π.Τροκάνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου