Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

2η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - Πέμπτη 13-2-2014 ώρα 18:00

Θέματα Ημερήσιας διάταξης
 1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 51/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Θερμαϊκού.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 2. Έγκριση της υπ΄αρ.28/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013, για λογιστική τακτοποίηση υπερβάσεων σε ΚΑΕ Εσόδων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014, για την ένταξη νέων προμηθειών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014, για την εκκαθάριση εργολαβίας με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Ν.Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού».  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 5. Έγκριση της υπ΄αρ.01/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Διάθεσης Δημοσίων Δεδομένων Γεωπληροφοριακού Συστήματος Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ελευθέριος Κεραμιδάκης.
 6. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, δίμηνης χρονικής διάρκειας.Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ελευθέριος Κεραμιδάκης.
 7. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε.Θερμαϊκού», προϋπολογισμού 59.609,80 €.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δέκα ξύλινων θυρών για το 1ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας», (ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 9. Έγκριση της υπ΄αρ.6/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, που αφορά ση μείωση του ενοικίου του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 10. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος στην Τ.Ζ.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση στην Τ.Ζ.   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 14. Αποτύπωση τμηματικής έκτασης του αγρ.5045 του αγροκτήματος Επανομής.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 15. Παραλαβή μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) για την κατασκευή του 5ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 16. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2014, με την ένταξη του έργου «Συμπλήρωση κτηματογραφικού υπόβαθρου στο παραλιακό μέτωπο των Ν.Επιβατών-Ενοποίηση αρχείων τοπογραφικών στοιχείων της Δ.Τ.Υ., σύνταξη τεχνικού φακέλουγια την δικαστική αναγνώριση της κυριότητας του Δήμου επί καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ58 Περαίας και διόρθωση λανθασμένης εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
 17. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών μας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 18. Επιστροφή ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΕΡΑΙΑΣ Α.Ε. GOODY’ S. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής..
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για γραφική ύλη και λοιπά υλικά  γραφείου, εντύπων και υλικών μηχανογράφησης, φωτοτυπικού χαρτιού για εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 21. Εκμίσθωση του υπ΄αρ.339 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.Αγγελοχωρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 22. Διαγραφή εγγραφών μισθωμάτων από τον Χ.Κ.0032Α/2013.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
 23. Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά με το κλείσιμο του καταστήματος του ΟΤΕ Περαίας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. I. Αλεξανδρής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου