Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007

11ο Δημοτικο Συμβουλιο 12-6-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007.
 2. Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου έτους 2007.
 3. Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 4. Τροποποίηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
 5. Καθορισμός τιμής μονάδος εισφοράς σε χρήμα , στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας. (πράξη εφαρμογής 12/3)
 6. Προείσπραξη εισφορών σε χρήμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5494/04 ΦΕΚ 204/β/4-2-2004, στην περιοχή του Δήμου Μηχανιώνας όπου εκπονείται πολεοδομική μελέτη.
 7. Εγκριση μετακίνησης και εξόδων κίνησης Δημάρχου.
 8. Εγκριση μετακίνησης γυναικών δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων γυναικών στην Αυτοδιοίκηση Α και Β Βαθμού.
 9. Εγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Δήμου, για συμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Προμήθειες και εργασίες ΟΤΑ και Επιχειρήσεων τους έπειτα από τον Ν. 3463/2006 (Νέος Δημοτικός-Κοινοτικός Κώδικας)»
 10. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 11. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου-Ν.Κερασιάς.
 12. Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας -Θράκης.
 13. Οικονομική ενίσχυσητης Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας -Θράκης.
 14. Αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΔΕΤΑ Ν.Μηχανιώνας.
 15. Αποδοχή χρηματοδότησης Ν.Α.Θ. για τη μελέτη «χαρτογράφησης- πολεοδόμησης-πράξης εφαρμογής Δήμου Μηχανιώνας»
 16. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ 2007), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 17. Εγκριση έκδοσης άδειας υπαίθριας στάσιμης καντίνας .
 18. Εγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Συμπληρωματικής Σύμβασης και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πρασίνου στο χώρο από τη 2η σκάλα ως το τέρμα των βράχων»
 19. Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ανακατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΑΠΗ Δήμου Μηχανιώνας»
 20. Εγκριση Πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής της μελέτης «Σχέδιο δράσης και ανάπτυξης του τουρισμού στις δύο πλευρές των συνόρων»στα πλαίσια του έργου «Σχέδιο δράσης για την τουριστική ανάπτυξη της Ν. Μηχανιώνας διαμέσου της προστασίας του περιβάλλοντος και διακριτική προβολή των
 21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου T11B» Δήμου Μηχανιώνας.
 22. Παραλαβή και έγκριση της εργασίας εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων για την «αποτύπωση κόμβου στην περιοχή του καρνάγιου Ν. Μηχανιώνας- υψομετρική μελέτη οδών κόμβου»
 23. Εξέταση αιτήσεων δημοτών, για χρήση κοινοχρήστου χώρου.
 24. Επανεξέταση αιτήσεως πολίτη για αποζημίωση φθορών στα ελαστικά και τις ζάντες αυτοκινήτου, λόγω κακής κατάστασης του οδοστρώματος
 25. Γνωμοδότηση Δήμου προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης για έγκριση εγκατάστασης οστρακοκαλλιεργειών , στη θαλάσσια περιοχή του Αγγελοχωρίου.
 26. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΕΙΦΟΡΟ Α.Ε. για τη διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου