Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007

Η αξιολόγηση του έργου της δημοτικής αρχής

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του έργου της δημοτικής αρχής. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων οι αρμοδιότητες της κάθε δημοτικής αρχής αφορούν τους τομείς : α) της ανάπτυξης, β) του Περιβάλλοντος, γ) της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, δ) της Απασχόλησης, ε) της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στ) της Παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, ζ) της Πολιτικής Προστασίας. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, όσο γίνεται αντικειμενικότερα το έργο αυτής της διοίκησης, από το 2003 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση.


α) Τομέας Ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον κώδικα οι αρμοδιότητες των δήμων σ’ αυτόν τον τομέα έχουν ως εξής :

1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητι κών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.

6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.

10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.

11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.

12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.

13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.

14. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

Υπήρξε ποτέ αναπτυξιακή πολιτική για τον τόπο μας; Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια; Φυσικούς πόρους μπορεί να μην έχει η πόλη μας, αλλά έχει φυσικές ομορφιές οι οποίες ποτέ δεν αναδείχθησαν. Αντίθετα υπάρχει μεγάλη προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής, όπως έγινε και γίνεται με τα βράχια της Μηχανιώνας, τα οποία αντί να τα αξιοποιήσει και να αναδείχθεί δια μέσου αυτών την πόλη μας, η σημερινή διοίκηση μπάζωσε την περιοχή και με τις παρεμβάσεις της προέτρεψε τους επαγγελματίες να κρύψουν την θέα προς τον Όλυμπο. Άλλο παράδειγμα; τα βράχια του Αγγελοχωρίου τα οποία έχουν απαράμιλη θέα προς τον Θερμαικό, αντί να τα αξιοποιήσει η σημερινή διοίκηση, τα έχει μετατρέψει σε σκουπιδότοπο. Άλλο παράδειγμα; τα φωτοβολταικά τόξα από τότε που τοποθετήθηκαν δεν έχουν αποδώσει ούτε μια κιλοβατώρα, γιατί η διοίκηση τόσα χρόνια «αγρόν αγόραζει».

Τι ενέργειες έχει κάνει η σημερινή δημοτική αρχή για να έρθει το φυσικό αεριο στην πόλη μας; Φυσικά τίποτα.

Στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας η κατάσταση σέρνεται, αφού το αίτημα των ναυτικών μας (που προσφέρουν τόσα, στην τοπική οικονομία), για επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει ικανοποιηθεί τόσα χρόνια.

Το ΒΙΟ.ΠΑ μπορεί να προχωρά, χωρίς, όμως, την συμμετοχή της διοίκησης αφού αυτή ακόμα δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει τι να κάνει. Αρχικά δεν ήθελε να προχωρήσει η νομιμοποίηση και η εγκατάσταση του ΒΙΟ.ΠΑ, (ίσως γιατί θα είχε περισσότερους ψήφους). Απότέλεσμα αυτής της πολιτικής επιλογής ήταν η καθυστέρηση του ΓΠΣ (δηλαδή της ανάπτυξης του τόπου), ενώ σήμερα μιλά για ΖΟΕ (ζώνες οικιστικής ανάπτυξης). Ο σοφός λαός λέει σε τέτοιες περιπτώσεις «από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα»

Έχουν ποτέ εκπονηθεί και εφαρμοστεί προγράμματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ποτέ!!!

Όσον αφορά τις υποδομές, μετά από 4,5 χρόνια γίνεται μια διάνοιξη μια οδού (Πλαγιαρίου – Μηχανιώνας), και από 3 μέτρα γίνεται 6. Το κόστος αυτής της επιλογής είναι να αναβληθεί για το μακρινό μέλλον ο περιφερειακός δρόμος Καρδίας – Μηχανιώνας, που θα έλυνε οριστικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα της πόλης μας. Τι έκανε η σημερινή διοίκηση στο πρόβλημα της στήριξης των βράχων, απ’ όπου κινδυνεύει να καταρεύσει το Κ.Υ. Δυστυχώς είναι και αυτή θεατής πρωτοβουλιών άλλων, της Νομαρχίας. Καμια πρωτοβουλία, καμμιά κινητικότητα, καμμιά διεκδίκηση.

Μετά από 4,5 χρόνια η διοίκηση μας μιλά για ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού (φαίνεται ότι εμπνεύστηκε από το προεκλογικό μας φυλλάδιο). Πάντως η πολιτική της διοίκησης για τον τουρισμό, ένα τόσο σημαντικό και ουσιαστικό θέμα για την τοπική οικονομία, είναι ανύπαρκτη. Φθάσαμε μάλιστα σε σημείο να χάσουμε (εμείς και άλλοι δύο δήμοι σ’ όλη την Ελλάδα) την γαλάζια σημαία και να γίνουμε ρεζίλι διεθνώς. Ο λόγος είναι η βρωμιά και η δυσωδία της περιοχής από την ανικανότητα της διοίκησης.

Το λιμάνι μας είναι ακριβώς όπως ήταν και πριν 4,5 χρόνια. Άλλοι δήμοι έχουν προχωρήσει σε κατασκευή μαρίνας που τους αποφέρουν εκατομύρια ευρώ, και εμείς ακόμα είμαστε στο «Α»

Ποια είναι η πολιτική της διοίκησης στην ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών. Ούτε καν υπάρχει δημοτική αγορά. Ποια είναι η πολιτική της διοίκησης στην κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.

Ποια ήταν και είναι η πολιτική της διοίκησης στην αξιοποίηση και στην εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας; Καμμιά δυστυχώς. Το μόνο που κάναμε τόσα χρόνια (και για λέμε και την αλήθεια δεν φταίει η σημερινή δημοτική αρχή), είναι ότι δεχόμαστε όλα τα λύματα της Θεσσαλονίκης στον τόπο μας. Και περιμένουμε με τέτοιες κινήσεις να πάει μπροστά ο τόπος μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου