Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2007

19ο Δημοτικο Συμβουλιο 22-10-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2007.
 2. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας -φωτισμού
 3. Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 4. Καθορισμός αξίας ακινήτων για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας α)Αλλαγή τιμής ζώνης στα εντός οικισμού ακίνητα. β) Καθορισμός αξίας στα εκτός οικισμού ακίνητα. γ)Επιβολή Τ.Α.Π. στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
 5. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης.
 6. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τον Ο.Α.Σ.Θ.
 7. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Λαϊκής αγοράς .
 8. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 9. Επιβολή πάγιου τέλους για χρήση κοινοχρήστου χώρου για οικοδομικές εργασίες.
 10. Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης εντύπου του Δήμου
 11. Αναπροσαρμογή δικαιώματος χρήσης των δημοτικών αποβάθρων
 12. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων
 13. Εκμίσθωση δημοτικών χώρων (αίθουσας εκδηλώσεων, θεάτρου) για εκδηλώσεις κοινωνικού επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα.
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
 15. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου « Ασφαλτοστρό)σεις δρόμων εντός οικισμού Μηχανιώνας (επέκταση)»
 16. Έγκριση μελέτης- εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Μηχανιώνας (Β' ΦΑΣΗ)
 17. Έγκριση μελέτης- εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή αγροτικών δρόμων που έπαθαν ζημιές από θεομηνίες στο Δ.Α Αγγελοχωρίου .»
 18. Προτεινόμενη τιμή μονάδος ανά τ.μ. προς την Επιτροπή του αρθ.1 του Π.Δ. 5/1986 για τον καθορισμό τιμής εισφοράς σε χρήμα , για τις διορθωτικές πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν μετά την 31-12-2003, στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας.
 19. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , του Κ.Α.Π.Η. Ν.Μηχανιώνας και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν.Μηχανιώνας για χρηματοδότηση Κοινωνικών Δομών της Δ.Ε.Τ.Α.Μ»
 20. Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε.)
 21. Ανάθεση στη Διαδημοτική Αναπτυξιακή Εταιρία Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε.) της υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για )την σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Μηχανιώνας.
 22. Τροποποίηση σύστασης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αικατερίνης & Γεωργίου Καβούνη Ν.Κερασιάς .(αύξηση ετήσιας επιχορήγησης)
 23. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση (αρθ 85 του Ν.3463/2007).
 24. Εξέταση πρότασης της «ΕΥΡΩΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ» Εταιρίας Παραγωγής Ενέργειας για τη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου.
 25. Γνωμοδότηση προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης για «παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου στη Ν.Μηχανιώνα»
 26. Εξέταση αίτησης μισθωτή ,για λύση της μίσθωσης του δημοτικού Αναψυκτηρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου