Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 11-11-2009 ώρα 18:00

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2010.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού αριθμού για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση ασφαλτοστρώσεων εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ. Ν.Κερασιάς .»
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2009.
 4. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 5. Καθορισμός θέσεων ειδικοτήτων Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης.
 6. Αναπροσαρμογή τελών χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 7. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τον Ο.Α.Σ.Θ.
 8. Συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών (έργων -προμηθειών), Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2010.
 9. Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2010.
 10. Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση ή αγορά ακινήτων , για το έτος 2010.
 11. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας , στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2010.
 12. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2010.
 13. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στη Γνωμοδοτική Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμένων περιοχής Θεσσαλονίκης για το έτος 2010.
 14. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 2010
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου, με συμβιβασμό, για το έτος 2010.
 16. Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών του υποέργου 3 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» , Μέτρο 3.3 Ε.Π.Α.Α. 2000-2006.
 17. Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενων τμημάτων , εντός παλαιού οικισμού και Πράξης Εφαρμογής Γ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου