Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Δημαρχιακή Επιτροπή Τρίτη 22-12-2009

  1. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2010.
  2. Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2010
  3. Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο .
  4. Χορήγηση άδειας μουσικής Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου